№ 1(69) (2024): Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина»

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2024. Вип. 1 (69).  166 с.
Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Рекомендовано до друку: 23 квітня 2024 р.

Опубліковано: 2024-05-16

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ВСІ ХІРУРГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ)

ПЕДІАТРІЯ

ГІНЕКОЛОГІЯ

ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СТОМАТОЛОГІЯ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МЕДИЦИНА ТА СУМІЖНІ ГАЛУЗІ НАУКИ

НЕКРОЛОГ