Гістологічні та морфометричні зміни загруднинної залози та ліпідного профілю крові у білих щурів при впливі глутамату натрію

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.13

Ключові слова:

глутамат натрію, тимус, ліпідний обмін

Анотація

Вступ. Дія глутамату натрію (ГН) на організм тварин та людини проявляється переважно у вигляді порушень метаболізму. Мета дослідження: дослідити вплив 28-денного перорального введення ГН з розрахунку 30 мг/кг маси тіла на гістологічні та морфометричні показники тимуса, а також ліпідний профіль крові у щурів. Об’єкт і методи дослідження. Експеримент виконано на 20 білих нелінійних щурах репродуктивного віку. Піддослідні тварини були поділені на дві групи (по 10 щурів в кожній групі), які щодня перорально отримували ГН у дозі 30 мг/кг ваги. Вивчали вплив 14 та 28 денного введення ГН відповідно в І та ІІ групі піддослідних тварин (залежно від тижня їх декапітації). Щурам контрольних групи (n=10) вводили упродовж 14 та 28 днів плацебо (0,5 мл питної водопровідної дехлорованої води кімнатної температури). Інтактних тварин контролю також розподілено на дві групи, по 5 щурів в кожній, залежно від терміну декапітації. Перед декапітацією тварин зважували. Визначали показники ліпідного обміну у сироватці крові, а також досліджували гістологічні та морфометричні зміни ту тимусі. Результати дослідження та їх обговорення. Через 14 днів після введення ГН щурам у дозі 30 мг/кг маси тіла збільшується товщина капсули тимуса із максимальними змінами на 28 день експерименту. Введення ГН спочатку в тимусі призводить до збільшення відносної площі кіркової речовини та зменшення відносної площі мозкової речовини, на через 14 днів (у щурів ІІ групи), навпаки – зменшується площа кіркової речовини, що супроводжується збільшенням відносної площі мозкової речовини. Кількість тимоцитів у кірковій речовини часточок загрудинної залози збільшується вже через 14 днів дії ГН, а потім кількість цих клітин поступово зменшується. Так само змінюється кількість тимоцитів на площі 100 мкм2 мозкової речовини, тобто з максимальними показниками у щурів І групи із тенденцією до зменшення до 28 дня експерименту. Введення ГН експериментальним тваринам ІІ групи у відповідному дозуванні до 28 діб сприяло вираженому прогресуванню порушень показників ліпідного обміну у сироватці крові у щурів. Це проявлялось збільшенням загального холестерину (ЗХ) у сироватці крові в 1,8 рази – р<0,001, тригліцеридів (ТГ) – в 3,5 рази (р<0,001), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) – в 2,2 рази (р<0,001), ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) – в 3,6 рази (р<0,01) та зменшення ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) – в 2,0 рази (р<0,01). Висновки. 1. Введення ГН щурам у дозі 30 мг/кг маси тіла призводить до морфологічних змін у структурі тимуса, а саме – до збільшення товщини капсули органа; збільшення відносної площі кіркової речовини тимуса через 14 днів введення ГН із поступовим її зменшенням до 28 дня експерименту; відносна площа мозкової речовини навпаки, зменшується через 14 днів введення харчової добавки ГН, після чого поступово збільшується протягом наступних 2-х тижнів експерименту. 2. Введення ГН щурам у дозі 30 мг/кг маси тіла призводить до порушення ліпідного обміну, а саме збільшення рівня ЗХ, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ та зменшення показника ЛПВЩ, з максимально вираженими змінами від даних контрольних тварин на 28 добу експерименту.

Посилання

Paltov YeV, Ivasivca KhP, Pankiv MV. Myths and reality about the effects of glutamate. Compilation of scientific data of modern world literature. Morphologia. 2021; 15 (1): 7–21. Ukrainian. DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2021.1.7-21

Bevzo VV The catalytic activity of rat liver enzymes-markersfunctional state under long-term administration of monosodium glutamate. Clin. and experim. pathol. 2016; Vol. 15, 4 (58): 15–18.

Kinash OV, Yeroshenko GA, Shevchenko KV et al. Effects of sodium glutamate on human and animal. Herald of problems of biology and medicine. 2021; 3 (161): 49–52.

Kinash OV, Chupryna OB, Donets IM, Hryhorenko AS, Zhaha O.M. Mechanisms of monosodium glutamate impact on organs and systems. Actual problems of modern medicine. 2021; 4 (21): 178–183.

Sodomora OO Monosodium Glutamate: Mechanisms of Action and Role in the Development of Structural Changes of Organs and Systems (Literature Review). Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports. 2022; 2 (36), Vol. 7: 40–48. DOI: 10.26693/jmbs07.02.040

Kolenchenko OO, Falalyeyeva TM, Beregova TV, Kurik OG Effect of sodium glutamate andministration on lipid metabolism in rat. Actual problems of modern medicine. 2017; 4 (60), Part 2, Vol. 17: 58–61.

Mic IR, Denefily OV, Andriyishin OP Morphological changes of internal organs in animals of different sexes experiencing chronic stress. Herald of scientific research. 2016; 3: 107–110. DOI: 10.11603/2415-8798.2016.3.6994

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Як цитувати

Кочмарь, М. Ю., & Гаврилець, М. М. (2024). Гістологічні та морфометричні зміни загруднинної залози та ліпідного профілю крові у білих щурів при впливі глутамату натрію. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 77-82. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.13