Порядок рецензування статей

Статті, подані для публікації в збірнику наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», надходять до відповідального секретаря, який проводить первинне оцінювання щодо відповідності формальним вимогам. Стаття повинна відповідати вимогам оформлення та політики видання. Статті, які не відповідають діючим вимогам, не приймаються для подальшого розгляду.

На наступному етапі статтю рецензує один рецензент. Процес рецензування статті є конфіденційним та анонімним (умови отримання, зміст, особливості та етапи рецензування, коментарі рецензентів та остаточне рішення щодо публікації не розкривається нікому, крім авторів та рецензентів).

Рецензент оцінює достатність розкриття актуальності теми статті; обґрунтування зв’язку проблеми, поставленої у статті, з важливими науковими чи практичними завданнями; повноту аналізу останніх досліджень і публікацій із загальної проблеми; обґрунтування отриманих наукових результатів; наукові висновки та їх відповідність меті статті; перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Також рецензент оцінює знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, особливості мови та стилю автора статті (ясність мови та стилю, необхідність додаткового наукового і літературного редагування тощо).

Рецензія має містити конкретні висновки про доцільність публікації статті із зазначенням основних недоліків (якщо такі є). Рецензент робить один із таких висновків:

-          – стаття рекомендується до публікації в авторському варіанті;

-          – стаття рекомендується до публікації після доопрацювання та врахування зазначених недоліків;

-          – відхилити публікацію статті з огляду на певні причини.

За умови позитивної рецензії рецензент ставить до відома редакційну колегію, яка приймає остаточне рішення про допуск до публікування. Затверджена до публікації стаття опрацьовується технічним і літературним редакторами. Незначні виправлення стилістичного, орфографічного, технічного характеру, які не впливають на зміст статті, редактори вносять без узгодження з автором.

Автора повідомляють про результати рецензування та точку зору редакційної колегії електронною поштою. Якщо рецензент вказує на необхідність зробити певні виправлення в статті, відповідальний секретар надсилає її автору з пропозицією врахувати коментарі та зауваження під час підготовки оновленої версії статті або, у разі незгоди, обґрунтовано спростувати їх.