Профілактика тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах нижньої порожнистої вени

Автор(и)

  • В.І. Русин Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб
  • В.В. Корсак Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб
  • Я.М. Попович Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб
  • С.О. Бойко Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.86-91

Ключові слова:

тромбоз глибоких вен, нижня порожниста вена, тромбоемболія легеневої артерії, тромбектомія.

Анотація

Мета дослідження. Обґрунтувати покази до хірургічної профілактики тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). Матеріали та методи. У дослідженні проаналізовано результати обстеження та лікування 790 пацієнтів з різно- манітними формами гострого тромбозу в системі нижньої порожнистої вени. Хворі, залежно від проведеного ліку- вання, були поділені на: І групу – 555 пацієнтів, яким проводили операційне лікування з наступним консервативним лікуванням, в тому числі І А група (n=380) – пацієнти, яким виконали повну або парціальну тромбектомію з або без хірургічної профілактики ТЕЛА; І Б група (n=50), хворі яким виконували комбіноване лікування з хірургічною про- філактикою ТЕЛА; І В група (n=125) – хворі, які прооперовані з приводу трансфасціального тромбозу; ІІ група (n=235) – пацієнти, яким отримували лише консервативну терапію. Для обстеження хворих застосували лабораторні методи дослідження, а також інструментальні: ультразвукове дослідження, рентгеноконтрастну флебографію, муль- тиспіральну комп’ютерну томографію з внутрішньовенним контрастуванням та радіоізотопна флебосцинтиграфію. Під час проведення радіоізотопної флебосцинтиграфії в спокої і під час фізичного навантаження визначали такі по- казники: середній час транспорту радіофармпрепарату, лінійну швидкість кровоплину та індекс навантаження. Результати досліджень та їх обговорення. Значної уваги ми надавали визначенню варіанта тромботичного ураження та характеру тромботичних мас. Для вибору способу лікування має значення поширеність тромботичної оклюзії. Більшість пацієнтів – 441 (55,8%) – мали ураження одного венозного сегмента, поширення тромботичних мас на два венозні сегменти виявили у 167 (21,1%) хворих, а ураження більше 2 венозних сегментів – спостерігали у 182 (23,1%) випадках. Оцінювали верхню та нижню межу тромботичних мас. Перехід тромботичного процесу з по- верхневої венозної системи на глибоку зумовлював реальну загрозу ТЕЛА, зокрема у всіх 125 (100,0%) хворих І В групи виявили флотуючу верхівку тромботичних мас. Кумуляційний аналіз результатів лікування пацієнтів з тром- бозами нижньої порожнистої вени (НПВ) протягом 3 років спостереження показав, що добрі та задовільні результати у І А групі спостерігали у 89,3%, у І Б групі – у 81,7%, у І В групі – у 88,4% та у ІІ групі – у 35,3% пацієнтів. Висновки. При виборі показів до хірургічного лікування тромбозів системи нижньої порожнистої вени слід вра- ховувати причину тромбозу, характер тромботичних мас, варіант та поширення тромботичного ураження, наявність флотації верхівки тромботичних мас. Запропонований лікувально-діагностичний алгоритм дозволяє ефективно по- передити тромбоемболію легеневої артерії.

Посилання

Konstantinides SV, Torbicki A, Agnelli G, Danchin N, Fitzmaurice D, Galie N, et al. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the European Respiratory Society (ERS). European heart journal. 2014;35(43):3033–69.

Prevention and treatment of venous thromboembolism. International Consensus Statement (Guidelines according to scientific evidence). International angiology. April 2013;32(2):256.

Boiko VN, Bereznytskyi YaS, Venher IK, et al. Venoznyi tromboembolizm: diahnostyka, likuvannia, profilaktyka. Mizhdystsyplinarni klinichni rekomendatsii: naukove vydannia. Kyiv; 2013.63 s. [In Ukrainian].

Kyryenko AY, Cherniavskoho AM, Andryiashkyna VV, editors. Tromboembolyia lehochnykh arteryi. Kak lechyt y predotvrashchat: monohrafyia. Moskva: OOO Yzdatelstvo «Medytsynskoe ynformatsyonnoe ahenstvo»; 2015. 280 s. [In Russian].

Denysiuk VI, Denysiuk OV. Tromboemboliia lehenevoi arterii: standarty diahnostyky, likuvannia ta profilaktyky zghidno z rekomendatsiiamy dokazovoi medytsyny. Praktychna anhiolohiia. 2010;2(31):64–70. [In Ukrainian].

Zhane AK, Voskanian YuЕ, Holubov EA. Analyz khyrurhycheskoi profylaktyky tromboembolyy lehochnykh arteryi mnohoprofylnoho statsyonara. Kubanskyi nauchnyi medytsynskyi vestnyk. 2013;4(139):45-7. [In Russian].

Matviichuk BO, Fedchyshyn NR, Matviichuk OB. Venozni trombozy ta embolii: suchasni osoblyvosti profilaktyky v zahalnii khirurhii. Khirurhiia Ukrainy. 2010;2(34):81-4. [In Ukrainian]. 8. Boiko VN, Bereznytskyi YaS, Venher IK, et al. Ukrainski mizhdystsyplinarni klinichni rekomendatsii po profilaktytsi, diahnostytsi ta likuvanniu venoznykh tromboembolichnykh uskladnen. Klinichna flebolohiia. 2017;10(1):42–104. [In Ukrainian].

Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (10th Edition). Chest. 2016;149(2):315-52.

Meissner MH, Gloviczki P, Comerota AJ, Dalsing MC, Eklof BG, Gillespie DL, et al. Early thrombus removal strategies for acute deep venous thrombosis: Clinical Practice Guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. J. Vasc. Surgery. 2012;55:1449-62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Русин, В. ., Корсак, В. ., Попович, Я. ., & Бойко, С. . (2022). Профілактика тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах нижньої порожнистої вени. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (57), 86-91. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.86-91

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають