Мета та завдання

Метою збірника наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» є розвиток медичних наук і фармації та їх інтеграція у світовий науковий простір.

Ця мета визначає основні завдання:

- публікація науково-практичних матеріалів високої якості в усіх галузях медицини та фармації;

- висвітлення результатів наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних спеціалістів в галузі медицини та фармації;

- забезпечення офіційного визнання наукових публікацій:

- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачем наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вченого звання;

- врахування публікацій при оцінюванні результатів науково-практичної діяльності працівників закладів вищої освіти і наукових установ та лікувально-профілактичних установ МОЗ України.