Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» – це рецензоване наукове видання, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень із різних галузей медицини з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу та його інтеграції у світовий науковий простір, якісної публічної комунікації вчених, зокрема донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот.

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

Рік заснування: 1993.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 7972 від 09.10.2003 року.

ISSN: 2415-8127 (Print).

Фахова реєстрація: «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 221 – Стоматологія; 222 – Медицина згідно з Наказом МОН України від 07 квітня 2022 року № 320 (додаток № 2).

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова публікацій: українська, англійська.

У роботі редакційної колегії збірника беруть участь відомі вчені і фахівці – хірурги, терапевти, акушер-гінекологи, морфологи, біохіміки, фізіологи, фармацевти з різних регіонів України та зарубіжжя.

Мета видання полягає не тільки в публікації результатів досліджень науковців, але й у знайомстві лікарів закладів охорони здоров’я із сучасними досягненнями медичної науки і практичними рекомендаціями.

Редакція збірника наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової медичної науки.

 

Поточний номер

№ 1(69) (2024): Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина»

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2024. Вип. 1 (69).  166 с.
Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Рекомендовано до друку: 23 квітня 2024 р.

Опубліковано: 2024-05-16

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ВСІ ХІРУРГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ)

ПЕДІАТРІЯ

ГІНЕКОЛОГІЯ

ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СТОМАТОЛОГІЯ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МЕДИЦИНА ТА СУМІЖНІ ГАЛУЗІ НАУКИ

НЕКРОЛОГ

Переглянути всі випуски