Історія видання

Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» заснований у 1993 році Ужгородським державним університетом Міністерства науки і освіти України. Це були важкі роки становлення молодої Української держави, які боляче торкнулися як закладів практичної охорони здоров’я, так і вищої медичної освіти. Припинився випуск багатьох медичних журналів, а інші наукові журнали друкувались із запізненням. Виникли значні труднощі в публікації матеріалів дисертаційних робіт, а це не сприяло підготовці науково-педагогічних кадрів. Рішення ректора університету, професора Сливки В.Ю., про заснування наукового видання було одностайно схвалене професорсько-викладацьким складом університету.

Важливою подією стала Постанова президії ВАК України про включення «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Медицина» до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 1997, № 4, с. 33). Отже, збірник наукових праць став фаховим.

У 1999 році ВАК України під час перегляду переліку фахових видань підтвердив своє рішення щодо збірника (Бюлетень ВАК України, 1999, № 4, с. 55). Видання перереєстровано в 2009 і 2014 роках – Постанова Президії ВАК України № 05/2 від 27.05.2009 року; додаток до Наказу МОН України № 1279 від 6.11.2014 року. Це дало новий поштовх для розвитку наукового видання, підвищення якості публікацій, спонукало редакційну колегію до більшої вимогливості та відповідальності.

У 2016 році Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив фаховий збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2415-8127 (Print).

Наразі «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 221 – Стоматологія; 222 – Медицина згідно з Наказом МОН України від 07 квітня 2022 року № 320 (додаток № 2).

Редакція збірника наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» сподівається, що її діяльність і надалі сприятиме розвитку як вітчизняної, так і світової медичної науки.