Сучасні підходи до діагностики дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на хронічний панкреатит

Автор(и)

  • Є.С. Сірчак Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
  • В.І. Русин Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
  • С.М. Опаленик Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.125-129

Ключові слова:

хронічний панкреатит, дисліпідемія, дисциркуляторна енцефалопатія.

Анотація

Вступ. Розвиток численних захворювань, зокрема хронічного панкреатиту, пов’язаний з прогресуючою ішемією підшлункової залози внаслідок атеросклерозу судин. Атеросклеротчне ураження брахіоцефальних судин також є однією з основних причин розвитку дисциркуляторної енцефалопатії. Навіть латентна (недементна) форма енцефа- лопатії значно погіршує якість життя таких пацієнтів, негативно впливає на професійну діяльність, роль в сім’ї та суспільстві, викликає емоційний дистрес. Тому важливим завданням є рання діагностика когнітивних порушень з ціллю вчасного лікування та вторинної профілактики їх прогресування. Мета дослідження. Дослідити діагностичні можливості застосування психометричних та лабораторно- інструментальних методів дослідження для визначення ступеня тяжкості дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на хронічний панкреатит в поєднанні з атеросклерозом. Матеріали та методи. Під нашим спостереженням знаходилось 64 хворих на хронічний панкреатит. Всім хво- рим було проведено біохімічний аналіз крові з ліпідограмою та розрахунком коефіцієнта атерогенності, ультразву- кове обстеження брахіоцефальних судин. Наявність когнітивних порушень оцінювали за допомогою психометрич- них методів, які включали шкалу оцінки психічного статусу (ММSE) та Монреальську шкалу оцінки когнітивних функцій (МоСА – Montreal Cognitive Assessment). Результати досліджень та їх обговорення. У всіх хворих на ХП в поєднанні з дисліпідемією було виявлено змі- ни за результатами дуплексного сканування судин шиї, у хворих на ХП без лабораторних змін у ліпідограмі вказані показники знаходилися на рівні нижньої межі норми та статистично достовірно відрізнялися від показників контро- льної групи ПЗО. Клінічні прояви дисциркуляторної енцефалопатії за шкалою MMSE у хворих показали: латентна форма дисцир- куляторної енцефалопатії виявлена у 7 пацієнтів І групи (23,3 %) та 9 пацієнтів ІІ групи (26,5 %). Помірна когнітивна недостатність (легка деменція) состерагалася у 3-х пацієнтів ІІ групи (8,8 %). У решти пацієнтів не було порушень психічного статусу за результатами шкали MMSE (26-30 балів). За результатами Монреальської шкали порушення когнітивного статусу виявлено у 6 пацієнтів ІІ групи (17,6 %). Висновки. У хворих на хронічний панкреатит в поєднанні з атеросклерозом спостерігаються більш глибокі по- рушення функції вищої нервової діяльності та більш виражені зміни при проведенні ультразвукового дуплексного сканування судин шиї, ніж у хворих на хронічний панкреатит без атеросклеротичних порушень.

Посилання

Kutova NV, Markova MV. Khronichnyi pankreatyt yak model somatychnoi khvoroby z psykhotravmatychnymy naslidkamy. J. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2015;23.2 (83):111-2. [In Ukrainian].

Qingqiang NI, Lin Y, Rui XU, Dong S. Correlation Between Blood Lipid Levels and Chronic Pancreatitis. J. Medicine. 2014;28:1-6.

Damulin IV. Distsirkulyatornaya entsefalopatiya. Spravochnik poliklinicheskogo vracha. 2002;3:21-5. [In Ukrainian].

Yakhno NN, Zakharov VV, Strachunskaya EY, Vel’meykin SB, Zhitkova YV, Ivanova IL, Svirkunova SA. Lechenie nedementnykh kognitivnykh narusheniy u patsientov s arterial’noy gipertenziey i tserebral’nym aterosklerozom. Nevrologicheskiy zhurnal. 2012;17(4):49-55. [In Ukrainian].

Mikhaelyan TK. Sravnitel’naya kharakteristika sosudistykh kognitivnykh narusheniy pri distsirkulyatornoy entsefalopatii. Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. 2012;3:21-23. [In Russian].

Lutay MI. Ateroskleroz: sovremennyy vzglyad na patogenez. Ukraїns’kiy kardіologіchniy zhurnal. 2004;1:23-34. [In Russian].

Dzyak LA, Mіzyakіna KV. Osoblivostі mnestichnikh porushen’ pri distsirkulyatornіy entsefalopatії, yaka zumovlena oklyuzіyno-stenozuyuchimu razhennyam magіstral’nikh arterіy golovi ta arterіal’noyu gіpertenzієyu. Klіnіchna meditsina. 2005;2:35-40. [In Ukrainian].

Karbozova K. Vazonat Efficiency In Patients With Atherosclerotic Encephalopathy Stage I-II. Neurology. 2015;84.14:7-116.

Mishchenko TS, Dmitriieva YV. Mexiprim in the Treatment of Patients with Dyscirculatory Encephalopathy Caused by Atherosclerosis and Hypertension. International neurological journal. 2015;5:91-98.

Fujyoshi A. Validity of Death Certificate and Hospital Discharge ICD Codes for Dementia Diagnosis: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Alzheimer Disease & Associated Disorders. 2017;2:168-172.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Сірчак, Є. ., Русин, В. ., & Опаленик, С. . (2022). Сучасні підходи до діагностики дисциркуляторної енцефалопатії у хворих на хронічний панкреатит. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2 (58), 125-129. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.125-129

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>