Особливості патології твердих тканин зубів у онкологічних хворих під впливом хіміотерапії

Автор(и)

  • Наталія Іванівна Жеро ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Святослав Владиславович Жеро ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Aндрей Енча Клініка стоматології та MFCH LF UPJŠ
  • Aндрей Енча Клініка стоматології та MFCH LF UPJŠ
  • Адріана Петрашова Клініка стоматології та MFCH LF UPJŠ

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.38

Ключові слова:

онкологічні хворі, тверді тканини зубів, протипухлинне лікування, стоматологічна допомога, реабілітація

Анотація

Вступ. Провідне місце в структурі стоматологічних захворювань посідає патологія твердих тканин зубів. У поєднанні з патологією пародонту це призводить до передчасної втрати зубів, що значно знижує якість життя пацієнтів. Особливо агресивний перебіг патології твердих тканин зубів відбувається при важких соматичних захворюваннях – онкологічних та гематологічних. Особливо несприятливий перебіг, за клінічними спостереженнями, має місце під час і після спеціального протипухлинного лікування - цитотоксичної хіміотерапії. По сукупності перебігу основного захворювання та наслідків спеціального лікування, це призводить до повної адентії. Чітких клінічних та організаційних принципів надання допомоги даному контингенту пацієнтів не розробленою Мета: Вивчити проблеми патології твердих тканин зубів під час та внаслідок протипухлинної хіміотерапії пухлин екстра оральної локалізації, особливості каріозного процесу та можливості профілактики і корекції таких ускладнень. Матеріали та методи. Проведено клініко-лабораторного дослідження стану зубів 210 онкологічних хворих з позаротовою (екс- траоральною) локалізацією пухлин та 23 осіб контрольної групи. Оцінювався індекс КПВ по загально прийнятим методикам. Гігієнічний стан ротової порожнини характеризований за індексом Федорова-Володкіної. Досліджений стан місцевого імунітету ротової порожнини та загальні імунні реакції. Проведено вивчення бактеріального біоценозу ротової порожнини онкологічних хворих. Одержані результати опрацювали за загальноприйнятим методиками варіаційної статистики з використанням критеріїв Стьюдента-Фішера. Рівнем значимости результатів прийнято Р < 0,05. Результати та обговорення. В значній кількості випадків спостерігається патологія твердих тканин зубів каріозного та некаріозного походження Із анамнезу стає відомо, що за період перебування на онкологічному обліку і протипухлинного лікування різко погіршився стан зубів, за 1–2 роки) відбувалося руйнування коронок зубів до ясенного краю. Характерною локалізацією каріозних плям та каріозних порожнин були пришийкові ділянки зубів. Переважна більшість хворих (78%) перед оперативним втручанням з приводу основного захворювання зверталась до стоматолога і була профанована. В основній групі відмічається високий індекс КПВ, який в різних вікових категоріях коливається від 5,50 до 18,37, причому кількість ускладнень карієсу досить низька і становить від 0 до 0,5 на одного хворого в залежності від віку. Бактеріальний біоценоз представлений поліморфною коккової флорою, грампозитивною і грамнегативною, переважали гемолітичні штами. Під час проведення цитостатичної терапії вражаються місцева ланка імунітету і фактори неспецифічної реактивності тканин ротової порожнини. Зменшується кількість Т-лімфоцитів у капілярній крові ясневого сосочку, зростає концентрація імуноглобуліну G. Знижується концентрація у слині секреторного імуноглобуліну А та значно зростає вміст білку, що є доведеними карієсогенними факторами. Висновки. Внаслідок проведення протипухлинної терапії ускладнення з боку ротової порожнини займають друге місце після гематологічної токсичності і носять різноманітний характер: карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубу, інфекційні мукозити, хвороби пародонту, інфекції пульпи зубу; неінфекційні: ксеростомія, , нейротоксичність (гіперестезії і парестезії слизової оболонки і зубів). Більше того, наслідки агресивної імуносупресивної терапії для стану ротової порожнини простежуються у осіб в ремісії, одержавши протипухлинну терапію в дитинстві. Таким чином, вказаний контингент потребує уваги стоматологічної спільноти для забезпечення прийнятної якості життя. Успіхи сучасної онкології, обнадійливі результати таргетної та імунотерапі збільшують шанси онкологічних хворих на довготривале безрецидивне виживання, що потребує створення ефективної системи стоматологічної диспансеризації.

Посилання

A systematic review of dental disease in patients undergoing cancer therapy / Catherine H L Hong 1, Joel J Napeñas, Brian D Hodgson [et al.] // Support Care Cancer. 2010 Aug;18(8):1007-21. doi: 10.1007/s00520-010-0873-2. Epub 2010 May 7.

Indices for the assessment of radiation-related caries /Aakanksha Chopra, Nitika Monga, Sidhartha Sharma [et al.] //J Conserv Dent. 2022 Sep-Oct;25(5):481-486. doi: 10.4103/jcd.jcd_237_22. Epub 2022 Sep 12.

Barer G.M., Komnova Z.D. Patologicheskie izmenenija pul'py i dentina zubov u jeksperimental'nyh zhivotnyh pod vlijaniem luchistoj jenergii. Stomatologija. 1985; Т. 64; 4:8-11.

Daniel L Jones, K Vendrell Rankin Management of the oral sequelae of cancer therapy// Tex Dent J. 2012 May;129(5):461-8.

Fedorov Ju.A., Volodkina V.V. Gigiena polosti rta pri zabolevanii parodonta: Metod. pis'mo. Odessa, 1976; 15.

Effect of Cancer Treatment on the Worsening of Periodontal Disease and Dental Caries: A Preliminary, Retrospective Study // Sakiko Soutome, Mitsunobu Otsuru, Yumiko Kawashita [et al.]. Oral Health Prev Dent. 2021 Jan 7;19(1):399-404. doi: 10.3290/j.ohpd.b1757253.

A systematic review of dental late effects in survivors of childhood cancer / Prasad L Gawade 1, Melissa M Hudson, Sue C Kaste [et al.] // Pediatr Blood Cancer, 2014 Mar;61(3):407-16. doi: 10.1002/pbc.24842. Epub 2013 Nov 1.

Effects of cancer chemotherapy on the human aerobic oropharyngeal flora / Renard K.W., Marling-Cason M., Sheehan R.G. [et al.] // Infection. – 1986. – Vol. 14, № 5. – P. 237–242.

Molecular Mechanisms Leading from Periodontal Disease to Cancer / Bartosz Kamil Sobocki , Charbel A Basset , Bożena Bruhn-Olszewska [et al.] // Int J Mol Sci. 2022 Jan 16;23(2):970. doi: 10.3390/ijms23020970.

Association between breast cancer chemotherapy, oral health and chronic dental infections: a pilot study / Ines Willershausen, Irene Schmidtmann, Adriano Azaripour [et al.] // Odontology 2019 Jul;107(3):401-408. doi: 10.1007/s10266-019-00411-z. Epub 2019 Jan 21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Жеро, Н. І., Жеро, С. В., Енча A., Енча A., & Петрашова, А. (2023). Особливості патології твердих тканин зубів у онкологічних хворих під впливом хіміотерапії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 228-234. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.38