Цитокіни фіброгенезу у хворих на хронічний гепатит C, поєднаний із неалкогольною жировою хворобою печінки

Автор(и)

  • Марія Антонівна Дербак ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Наталія Володимирівна Лізанець ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.31

Ключові слова:

хронічний гепатит С, НАЖХП, підвищена маса тіла, фіброз, стеатоз печінки, цитокіни

Анотація

Вступ. Прогресування фіброзу печінки пов’язують з різними факторами, серед яких неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), підвищена маса тіла, інфікування вірусами гепатиту В і С та ВІЛ-інфекція. У регуляції розвитку запальної реакції печінкової тканини, апоптозу і некрозу клітин печінки, розвитку холестаза та фіброзу беруть участь цитокіни. Мета дослідження. Встановити зв'язок рівнів цитокінів фіброгенезу та ангіогенезу, а саме ангіогпоетину-2 (Аng-2), трансформуючого фактора росту – β1 (TGF-β1), лептину та адипонектину із ступенем фіброзу та стадією жирової інфільтрації печінки у хворих на хронічний гепатит С (ХГС) із підвищеною масою тіла та супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП). Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилось 82 хворих на ХГС, із яких у 56 (68,3%) осіб діагностовано НАЖХП та підвищену масу тіла (ПМТ). Усім учасникам визначали кількість РНК HCV, індекс маси тіла (ІМТ), ангіогпоетин-2 (Аng-2), трансформуючий фактор росту – β1 (TGF-β1), лептин, адипонектин. Ступінь фіброзу печінки встановлювали неінвазивним методом ФіброМакс. Хворі розділені на групи: 1 гр. (n=23) ХГС+ПМТ+стеатоз печінки, 2 гр. (n=33) – ХГС+ПМТ +неалкогольний стеатогепатит (НАСГ), 3-тя гр. (n=26) – ХГС+ нормальна маса тіла (НМТ). Результати досліджень. З 82 пацієнтів прогресуючий фіброз печінки (F3-4) мали 31 (37,8%) хворий, помірний фіброз (F1-2) – 25 (30,5%), мінімальний фіброз (F0-1) – 11 (13,4%), а 15 осіб (18,3%) не мали фіброзу (F0). Прогресуючий фіброз печінки F3-4 частіше зареєстровано у хворих на ХГС поєднаний із НАСГ. Також встановлено, що у хворих на ХГС+НАСГ достовірно частіше, ніж у хворих 1 та 3 груп був стеатоз печінки S 2-3 (45,5% проти 30,4 % та 3,9% хворих; р<0,05). Сироваткові рівні Ang-2 є достовірно вищими (р<0,05) у хворих на ХГС +НАСГ із ІМТ > 24,9 кг/м2 та прогресуючими ступенями фіброзу (F3-4), ніж у хворих із ступенем фіброзу до F2 та нормальною масою тіла. Концентрація лептину у хворих на ХГС +НАГС була підвищена у 4,2 раз, а у хворих на ХГС із простим стеатозом – у 2,9 разів, порівняно з групою контролю. При цьому сироватковий рівень адипонектину у хворих 2 та 1 груп був знижений у 2,5 раз та у 1,4 раз відповідно у порівнянні із хворими групи 3. Виявлено позитивну кореляцію значень лептину та Ang-2 (r=0,49; p<0,05) із ступенем жирової інфільтрації печінки, тоді як аналогічний взаємозв'язок співвідношення адипонектин/лептин мав негативний характер (r=-0,34; p<0,05). Із збільшенням рівня лептину в крові та зменшенням коефіцієнта адипонектин/лептин зростала ступінь стеатозу печінки, що відповідало більш високим рівням Ang-2. Висновки. У хворих на ХГС+НАЖХП з підвищеною масою тіла реєструються дисрегуляторні зміни ангіопоетину-2 та трансформуючого фактору росту – β1, які позитивно королюють зі стадією жирової інфільтрації та ступенем фіброзу печінки, що може бути важливими біомаркерами ангіогенезу та фіброгенезу.

Посилання

Hernández-Bartolomé Á, López-Rodríguez R, Borque MJ et al. Angiopoietin-2/angiopoietin-1 as non-invasive biomarker of cirrhosis in chronic hepatitis C. World J Gastroenterol. 2016 Nov 28;22(44):9744-9751. doi: 10.3748/wjg.v22.i44.9744. PMID: 27956798; PMCID: PMC5124979.

Che Noh I, Avoi R, Abdullah Nurul A, Ahmad I, Abu Bakar R. Analysis of serum and gene expression profile of cytokines (IL-6, TNF-α and TGF-β1) in chronic hepatitis C virus infection. PeerJ. 2022 Apr 20;10:e13330. doi: 10.7717/peerj.13330. PMID: 35469194; PMCID: PMC9034700.

Amira Isaac, Tarek Maged El Sakaty, Sarah Hamdan Hussein and Hany Samir Rasmy. Angiopoietin-2 as a predictor of fibrosis regression in chronic hepatitis C virus patients after direct-acting antiviral drugs. Egypt J Intern Med 2021;33: 53. https://doi.org/10.1186/s43162-021-00086-5

Das SK, Balakrishnan V. Role of cytokines in the pathogenesis of non-alcoholic Fatty liver disease. Indian J Clin Biochem. 2011 Apr;26(2):202-9. doi: 10.1007/s12291-011-0121-7. Epub 2011 Apr 7. PMID: 22468051; PMCID: PMC3107419.

Coulon S, Heindryckx F, Geerts A, Van Steenkiste C, Colle I, Van Vlierberghe H. Angiogenesis in chronic liver disease and its complications. Liver Int. 2011 Feb;31(2):146-62. doi: 10.1111/j.1478-3231.2010.02369.x. Epub 2010 Nov 15. PMID: 21073649.

Zadorozhna M, Di Gioia S, Conese M, Mangieri D. Neovascularization is a key feature of liver fibrosis progression: anti-angiogenesis as an innovative way of liver fibrosis treatment. Mol Biol Rep. 2020 Mar;47(3):2279-2288. doi: 10.1007/s11033-020-05290-0. Epub 2020 Feb 10. PMID: 32040707.

Dewidar B, Meyer C, Dooley S, Meindl-Beinker AN. TGF-β in Hepatic Stellate Cell Activation and Liver Fibrogenesis-Updated 2019. Cells. 2019 Nov 11;8(11):1419. doi: 10.3390/cells8111419. PMID: 31718044; PMCID: PMC6912224.

Van Meeteren LA, Goumans MJ, ten Dijke P. TGF-β receptor signaling pathways in angiogenesis; emerging targets for antiangiogenesis therapy. Curr Pharm Biotechnol. 2011 Dec;12(12):2108-20. doi: 10.2174/138920111798808338. PMID: 21619534.

Moon WS, Rhyu KH, Kang MJ et al. Overexpression of VEGF and angiopoietin 2: a key to high vascularity of hepatocellular carcinoma? Mod Pathol. 2003 Jun;16(6):552-7. doi: 10.1097/01.MP.0000071841.17900.69. PMID: 12808060.

Abd-El-Moety HA, Magour GH, Maharem DA et al. Evaluation of serum angiopoietin-II in HCV related glomerulonephritis. Alexandria J Med 2011; 47:97–103 https://rdcu.be/cSH1e

Eklund L, Olsen BR. Tie receptors and their angiopoietin ligands are context-dependent regulators of vascular remodeling. Exp Cell Res. 2006 Mar 10;312(5):630-41. doi: 10.1016/j.yexcr.2005.09.002. Epub 2005 Oct 12. PMID: 16225862.

Mauro E, Crespo G, Montironi C et al. Portal pressure and liver stiffness measurements in the prediction of fibrosis regression after sustained virological response in recurrent hepatitis C. Hepatology. 2018 May;67(5):1683-1694. doi: 10.1002/hep.29557. Epub 2018 Mar 24. PMID: 28960366.

She Y, Mangat R, Tsai S, Proctor SD, Richard C. The Interplay of Obesity, Dyslipidemia and Immune Dysfunction: A Brief Overview on Pathophysiology, Animal Models, and Nutritional Modulation. Front Nutr. 2022 Feb 17;9:840209. doi: 10.3389/fnut.2022.840209. PMID: 35252310; PMCID: PMC8891442.

Radwan MI, Pasha HF, Mohamed RH, Hussien HI, El-Khshab MN. Influence of transforming growth factor-β1 and tumor necrosis factor-α genes polymorphisms on the development of cirrhosis and hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C patients. Cytokine. 2012 Oct;60(1):271-6. doi: 10.1016/j.cyto.2012.05.010. Epub 2012 Jun 6. PMID: 22682513.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Дербак, М. А., & Лізанець, Н. В. (2023). Цитокіни фіброгенезу у хворих на хронічний гепатит C, поєднаний із неалкогольною жировою хворобою печінки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 186-190. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.31

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають