Оцінка зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на хронічний гепатит C

Автор(и)

  • Марія Антонівна Дербак ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Ольга Володимирівна Бучок ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.30

Ключові слова:

хронічний гепатит С, хронічний панкреатит, панкреатична фекальна еластаза-1, стеаторея, зовнішньосекреторна недостатність

Анотація

Вступ. Захворювання біліарної системи викликають хронічний панкреатит (ХП) у 25–40 % випадків. Поєднання ХП з хронічним гепатитом С (ХГС) є розповсюдженим проявом мультиорганної патології. Розповсюдженість ХП у хворих на ХГС встановити вкрай тяжко, особливо за латентного або малосимптомного перебігу, а також при вторинних його формах. Мета роботи. Оцінити зовнішньосекреторну функцію підшлункової залози (ПЗ) та виявити особливості клінічного перебігу ХГС у цих хворих. Матеріали і методи. У дослідження включені 148 хворих, які були розділені на: 1 група – 72 хворих на ХГС+ХП, 2 гр. – 48 хворих на ХГС та 3 гр. – 28 хворих на ХП. Екзокринна функція ПЗ оцінювалася за результатами копроскопії калу та панкреатичної фекальної еластази-1 (ФЕ-1), яку досліджували за допомогою ІФА, використовуючи тест-системи фірми ScheBo® Biotech AG (Німеччина). Інтерпретацію результатів проводили за такою градацією: рівень ФЕ-1 у калі більше 200 мкг/г калу – збережена зовнішньосекреторна функція ПЗ; 150–200 мкг/г калу – легка ступінь зовнішньосекреторної недостатності (ЗСН) ПЗ; 100–150 мкг/г калу – помірна ЗСН ПЗ; менше 100 мкг/г калу – тяжка ЗСН ПЗ. Результати досліджень. За результатами копроскопії у хворих на ХГС + ХП стеаторея виявлена у 27,8% (20/72), креаторея – у 29,2% (21/72) випадків, що достовірно частіше ніж у хворих на ХГС (р=0,027 та р=0,002) та хворих на ХП. У 72,2% (52/72) хворих на ХГС+ХП діагностовано нижчі за норму рівні ФЕ-1, що відповідають: ЗСН ПЗ легкого ступеня у 40,3% (29/72) випадків, помірного – у 23,6% (17/72) та тяжкого – у 8,3% (6/72) осіб. У 27,8% (20/72) хворих на ХГС було діагностовано ХП із збереженням зовнішньосекреторної функції. Серед клінічних симптомів у хворих на ХГС+ХП на першому місці за частотою спостерігали скарги на здуття живота після їди, які виявлені у 75,0% (54/72), на відміну від хворих на ХГС без ХП, де ця скарга зареєстрована у 22,9% (11/48). При ХГС без ХП на першому місці за частотою відмічається важкість та біль у правому підребер’ї, що пов’язано із гепатомегалією, яка виявлена у 64,6% (31/48) випадків. У 52,1% (25/48) хворих на ХГС без ХП виявлялись інші симптоми, характерні для біліарної патології. У більшості пацієнтів з ХГС+ХП мали місце розлади випорожнення: схильність до проносів спостерігали у 16,7% (12/72); закрепи – у 29,2% (21/72); чергування закрепів та проносів – у 22,2% (16/72) випадків та у 31,9% (23/72) випадків випорожнення були нормальними. У хворих на ХГС без ХП такі розлади зареєстровані у 22,9% (11/48) осіб: схильність до проносів спостерігали у 4,2% (2/48); закрепи – 12,5% (6/48); у 6,3% (3/48) випадків – чергування закрепів та проносів. У хворих на ХП такі розлади зареєстровані: схильність до проносів - у 36,0% (9/25); закрепи – 14,3% (7/48); у 24,0% (6/25) випадків – чергування закрепів та проносів. Висновки. 1. У 40,3% хворих на ХГС поєднаний із ХП спостерігається легкий ступінь зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози, а у 27,8% хворих ХП протікає латентно із збереженою екзокринною функцією ПЗ. 2. Серед клінічних симптомів у 75,0% хворих на ХГС поєднаний з ХП на першому місці за частотою є метеоризм та болі в проекції голівки підшлункової залози, водночас у хворих на ХГС без ХП переважає важкість та біль у правому підребер’ї, на які скаржаться 91,4% осіб. Розлади випорожнення характеризуються переважанням закрепів у 29,2% у хворих на ХГС поєднаний з ХП проти 12,5% та 14,3% у хворих на ХГС та ХП відповідно.

Посилання

De La Iglesia-García D, Huang W, Szatmary P, Baston-Rey I, Gonzalez-Lopez J, Prada-Ramallal G, et al. Efficacy of pancreatic enzyme replacement therapy in chronic pancreatitis: systematic review and meta-analysis. Gut. 2017 Aug;66(8):1354.1-1355 DOI: 10.1136/gutjnl-2016-312529

Bhullar FA, Faghih M, Akshintala VS, Ahmed AI, Lobner K, Afghani E, et al. Prevalence of primary painless chronic pancreatitis: A systematic review and meta-analysis. Pancreatology. 2022 Jan;22(1):20–9 DOI: 10.1016/j.pan.2021.11.006

DeWitt JM, Al-Haddad MA, Easler JJ, Sherman S, Slaven J, Gardner TB. EUS pancreatic function testing and dynamic pancreatic duct evaluation for the diagnosis of exocrine pancreatic insufficiency and chronic pancreatitis. Gastrointest Endosc. 2021 Feb;93(2):444–53 DOI: 10.1016/j.gie.2020.06.029

Sperti C, Moletta L. Staging chronic pancreatitis with exocrine function tests: Are we better? World J Gastroenterol. 2017 Oct 14;23(38):6927–30 DOI: 10.3748/wjg.v23.i38.6927

Singh VK, Yadav D, Garg PK. Diagnosis and Management of Chronic Pancreatitis: A Review. JAMA. 2019 Dec 24;322(24):2422 DOI: 10.1001/jama.2019.19411

Beas R, Riva-Moscoso A, Ribaudo I, Chambergo-Michilot D, Norwood DA, Karkash A, et al. Prevalence of depression among patients with chronic pancreatitis: A systematic review and meta-analysis. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2023 May;47(5):102115 DOI: 10.1016/j.clinre.2023.102115

Gandhi S, De La Fuente J, Murad MH, Majumder S. Chronic Pancreatitis Is a Risk Factor for Pancreatic Cancer, and Incidence Increases With Duration of Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Transl Gastroenterol. 2022 Mar;13(3):e00463 DOI: 10.14309/ctg.0000000000000463

Ul Ain Q, Bashir Y, Kelleher L, Bourne DM, Egan SM, McMahon J, et al. Dietary intake in patients with chronic pancreatitis: A systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2021 Sep 14;27(34):5775–92 DOI: 10.3748/wjg.v27.i34.5775

Dominguez-Muñoz JE. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. Curr Opin Gastroenterol. 2018 Sep;34(5):349–54 DOI: 10.1097/MOG.0000000000000459

Ratnayake CBB, Kamarajah SK, Loveday BPT, Nayar M, Oppong K, White S, et al. A Network Meta-analysis of Surgery for Chronic Pancreatitis: Impact on Pain and Quality of Life. J Gastrointest Surg. 2020 Dec;24(12):2865–73 DOI: 10.1007/s11605-020-04718-z

Sarkar S, Sarkar P, M R, Hazarika D, Prasanna A, Pandol SJ, et al. Pain, depression, and poor quality of life in chronic pancreatitis: Relationship with altered brain metabolites. Pancreatology. 2022 Sep;22(6):688–97 DOI: 10.1016/j.pan.2022.06.007

Akshintala VS, Talukdar R, Singh VK, Goggins M. The Gut Microbiome in Pancreatic Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2019 Jan;17(2):290–5 DOI: 10.1016/j.cgh.2018.08.045

Babinets LS, Shaihen OR, Homyn HOl, Halabitska IM. Specific aspects of clinical course in case of combination of chronic pancreatitis and concomitant viral hepatitis C. Wiad Lek. 2019 Apr;72(4):595–9 DOI: 10.36740/WLek201904117

Pawełczyk A. Consequences of extrahepatic manifestations of hepatitis C viral infection (HCV). Postępy Hig Med Dośw. 2016 Apr 21;70:349–59 DOI: 10.5604/17322693.1199988

Vege SS, Chari ST. Chronic Pancreatitis. Solomon CG, editor. N Engl J Med. 2022 Mar 3;386(9):869–78 DOI: 10.1056/NEJMcp1809396

Beyer G, Habtezion A, Werner J, Lerch MM, Mayerle J. Chronic pancreatitis. The Lancet. 2020 Aug;396(10249):499–512 DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31318-0

Simons-Linares CR, Imam Z, Chahal P. Viral-Attributed Acute Pancreatitis: A Systematic Review. Dig Dis Sci. 2021 Jul;66(7):2162–72 DOI: 10.1007/s10620-020-06531-9

Imam Z, Simons-Linares CR, Chahal P. Infectious causes of acute pancreatitis: A systematic review. Pancreatology. 2020 Oct;20(7):1312–22 DOI: 10.1016/j.pan.2020.08.018

Blackard JT, Kong L, Lombardi A, Homann D, Hammerstad SS, Tomer Y. A preliminary analysis of hepatitis C virus in pancreatic islet cells. Virol J. 2017 Dec;14(1):23 DOI: 10.1186/s12985-017-0905-3

Mazzaro C, Quartuccio L, Adinolfi LE, Roccatello D, Pozzato G, Nevola R, et al. A Review on Extrahepatic Manifestations of Chronic Hepatitis C Virus Infection and the Impact of Direct-Acting Antiviral Therapy. Viruses. 2021 Nov 9;13(11):2249 DOI: 10.3390/v13112249

Pancreatic DNase [Internet]. July 27, 2016 [cited 2023 Jul 21]. Available from: https://www.pancreapedia.org/molecules/pancreatic-dnase DOI: 10.3998/panc.2016.11

Arvanitakis M, Ockenga J, Bezmarevic M, Gianotti L, Krznarić Ž, Lobo DN, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Nutr. 2020 Mar;39(3):612–31 DOI: 10.1016/j.clnu.2020.01.004

Petrov MS, Yadav D. Global epidemiology and holistic prevention of pancreatitis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019 Mar;16(3):175–84 DOI: 10.1038/s41575-018-0087-5

Kuna L, Jakab J, Smolic R, Wu GY, Smolic M. HCV Extrahepatic Manifestations. J Clin Transl Hepatol. 2019 Mar 28;7(X):1–11 DOI: 10.14218/JCTH.2018.00049

Capurso G, Traini M, Piciucchi M, Signoretti M, Arcidiacono PG. Exocrine pancreatic insufficiency: prevalence, diagnosis, and management. Clin Exp Gastroenterol. 2019 Mar;Volume 12:129–39 DOI: 10.2147/CEG.S168266

Capurso G, Signoretti M, Archibugi L, Stigliano S, Delle Fave G. Systematic review and meta‐analysis: Small intestinal bacterial overgrowth in chronic pancreatitis. United Eur Gastroenterol J. 2016 Oct;4(5):697–705 DOI: 10.1177/2050640616630117

El Kurdi B, Babar S, El Iskandarani M, Bataineh A, Lerch MM, Young M, et al. Factors That Affect Prevalence of Small Intestinal Bacterial Overgrowth in Chronic Pancreatitis: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Meta-Regression. Clin Transl Gastroenterol. 2019 Sep;10(9):e00072 DOI: 10.14309/ctg.0000000000000072

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Дербак, М. А., & Бучок, О. В. (2023). Оцінка зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на хронічний гепатит C. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 181-185. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають