Особливості мозкового кровотоку у пацієнтів з різними видами головного болю

Автор(и)

  • Валерій Йосипович Калашніков ДВНЗ «Харківський національний медичний університет»
  • Олександр Миколайович Стоянов ДВНЗ «Одеський національний медичний університет»
  • Руслан Сергійович Вастьянов ДВНЗ «Одеський національний медичний університет»
  • Інна Володимирівна Калашнікова ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України»
  • Ірина Камеліївна Бакуменко КУ «Одеська обласна клінічна лікарня»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.21

Ключові слова:

церебральна гемодинаміка, доплерографія, мігрень, головний біль напруги, цервікогенний головний біль.

Анотація

Вступ. В даний час найбільш поширеними видами неврологічних захворювань, що проявляються головним болем, є мігрень (М), головний біль напруги (ГБН) та цервікогенний головний біль (ЦГБ). На сучасному рівні є актуальним використання такого високо- інформативного методу як дуплексне сканування у діагностиці різних варіантів головного болю. Велика кількість робіт присвячена вивченню порушень церебральної гемодинаміки у пацієнтів з мігренню з аурою і без аури, в період між нападами і під час нападу. У пацієнтів із М визначено зміну тонусу судин артеріального русла, посилення міжнападової гіпотонії, зменшення резервів мозкового кровотоку, явище венозної дисгемії. У пацієнтів із ГБН відзначалися парадоксальна реакція судин та зрив авторегуляції. Гемодинамічними характеристиками ГБН були ознаки підвищення тонусу в екстракраніальних артеріях і зниження його в інтракраніальних судинах; зменшення резервів мозкового кровотоку; ознаки венозної дисциркуляції. У пацієнтів з ЦГБ виражені зміни гемодинаміки у вигляді зниження швидкості та підвищення індексів кінематики кровотоку спостерігаються у ХА та ОА. Також у пацієнтів із ЦГБ відзначається кореляція між вираженістю вертебральної дисфункції та церебральної дисгемії. У доступних роботах не визначалися патерни гемодинаміки, характерні для певних видів головного болю. Також не проводилося зіставлення гемодинамічних характеристик у пацієнтів із М, ГБН та ЦГБ. У зв'язку з вищевикладеним питання ролі судинних чинників є актуальним для вивчення патогенетичних механізмів розвитку різних видів головного болю. Метою роботи стало вивчення особливостей кровообігу в екстра- та інтрацеребральних судинах у пацієнтів з мігренню, головним болем напруги та цервікогенним головним болем. Матеріали та методи. Було досліджено 458 пацієнтів молодого віку (16 – 44 років, чоловіків – 203, жінок – 255) з різними видами головного болю; в т.ч. мигрень (М) – 124 пацієнти головний біль напруги – 186 пацієнтів, цервікогенний головний біль – 146 пацієнтів. Досліджувалися показники пікової систолічної швидкості кровотоку (Vs), усередненої за часом максимальної швидкості кровотоку (TAMX), індексів пульсації (PI) та резистентності (RI) у загальних (ЗСА), зовнішніх (ЗоСА), внутрішніх сонних (ВСА), хребетних (ХА) у сегментах V2 та V4, передніх (ПМА), середніх (СМА), задніх (ЗМА) мозкових, та основний (ОА) артеріях. Результати. У всіх клінічних групах відзначалося зниження швидкісних показників та підвищення значень індексу резистентності у ХА. Зміни гемодинаміки у сегментах V2, можливо, обумовлені екстравазальною компресією та гіпоплазією ХА. У пацієнтів з М була достовірно підвищена швидкість потоку по ЗМА. Пацієнти з ЦГБ демонстрували надмірну перфузію по ОА. Пульсаційний індекс в СМА був підвищений при ГБН і при М. Значення PI у пацієнтів з ЦГБ були помірно підвищені в ЗМА і ОА. У пацієнтів з М та ГБН спостерігалося підвищення індексу PI у СМА, індекс PI був підвищений у ЗМА у пацієнтів з ЦГБ та знижений у групах з М та ГБН. Цей індекс був підвищений у ХА та ОА у всіх клінічних групах У групі пацієнтів з М переважав пікоподібний варіант спектра в СМА Характерною особливістю групи пацієнтів з ЦГБ стало домінування пікоподібного спектра в ХА. Висновки. Гемодинамічні показники в екстракраніальних сегментах ХА були знижені у всіх клінічних групах, що, ймовірно, обумовлено в більшості випадків вертебральним впливом та структурними змінами. Паттерни надмірної перфузії у СМА були характерні для пацієнтів з М та ГБН, у ЗМА – для пацієнтів з М, у ХА – для пацієнтів із ЦГБ, в ОА – для пацієнтів із М та ЦГБ. У групі пацієнтів із ЦГБ провідним гемодинамічним патерном була наявність вазоспастичних реакцій у вертебральних судинах. Індекси пульсації підвищувалися у пацієнтів із ГБН у СМА, а також у пацієнтів із ЦГБ у ЗМА та ОА. Відзначено переважання пікоподібного спектру допплерівської кривої у СМА у пацієнтів з М та у ХА у пацієнтів із ЦГБ.

Посилання

Abdullaiev R.Ya., Kalashnikov V.I., Posokhov N.F., Kostyukovskaya A.E. Dopplerographic evaluation of blood flow parameters in vertebral arteries in patients with cervicogenic headache in the presence of uncovertebral arthros. Med J Clin Trials Case Stud 2018, 2(4): 000146.

Abdullaiev R.Ya., Kalashnikov V.I., Tovazhnyanska O.L., Stoyanov A.N., Kauk O.I. Brain Hemodynamics and Cerebrovascular Reactivity in Patients with Tension-Type Headache. Journal of Neurological Research and Therapy. 2019;l2(4):15 -27. DOI : 10.14302/issn.2470-5020.jnrt-18-2555

Al-Obaidi S.M., Asbeutah A.M., Alsiri N.F. Changes in Vertebral Artery Hemodynamics Associated With McKenzie Therapeutic Cervical Movements: An Exploration Using Duplex Ultrasound Imaging. J Manipulative Physiol Ther. 2019 Jan; 42(1):66-74. https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2018.09.001

Ashina M. Neurobiology of chronic tension-type headache. Cephalalgia. 2004;24:161–172

Blumenfeld A., Siavoshi S. The Challenges of Cervicogenic Headache. Review Curr Pain Headache Rep. 2018 Jun 13;22(7):47. doi: 10.1007/s11916-018-0699-z. PMID: 29900508.

Bogduk N. The Neck and Headaches. Neurol Clin. 2014; May;32(2):471–87. DOI: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ncl.2013.11.005

Dodick D.W. A Phase-by-Phase Review of Migraine Pathophysiology. Headache J. Head Face Pain. 2018; 58: 4-16.

Hansen J.M., Schankin C.J. Cerebral hemodynamics in the different phases of migraine and cluster headache. J Cereb Blood Flow Metab. 2019;39(4):595–609

Jacobs B., Dussor G. Neurovascular contributions to migraine: moving beyond vasodilation. Neuroscience. 2016;338: 130–144. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.06.01202

Jansen J., Sjaastad O. Cervicogenic headache: long-term prognosis after neck surgery. Act Neurol Scand. 2007;115(3): 185-91

Kalashnikov V.I. Cerebral hemodynamics and cerebrovascular reactivity in patients with vertebrogenic cervicocranialgia. INTER COLLEGAS. 2016; 3 (4):185-189.

Kalashnikov V.I., Stoyanov O.M., Bakumenko I.K., Kalashnikova I.V., Badiuk N.S. Reactivity of brain blood flow in patients with various types of headache. PhOL. Archives. 2021;3:235-243. http://pharmacologyonline.silae.it ISSN: 1827-8620

Karacay Ozkalayci S., Nazliel B., Batur Caglayan H.Z., Irkec C. Cerebral bloodd flow velocity in migraine and chronic tension-type headache patients. J Pain Res. 2018;11:661-666. https://doi.org/10.2147/JPR.S144183

Khedr E.M., Abbas M.A., Gamea A., Sadek M.A, Zaki A.F. Cerebrovascular function in tension-type headache and migraine with or without aura: Transcranial Doppler study. Scientific Reports. 2022; 12: 14098.

Loehrer E., Vernooij M.W., van der Lugt A., Hofman A., Ikram M.A. Migraine and cerebral blood flow in the general population. Cephalalgia. 2015; 35: 190–198.

Mason B.N., Russo A.F. Vascular Contributions to Migraine: Time to Revisit? Front. Cell. Neurosci. 2018; 12:233. doi: 10.3389/fncel.2018.00233

Ozkalayci N., Caglayan H.B., Irkec C. Cerebral blood flow velocity in migraine and chronic tension-type headache patients. J. Pain Res. 2018; 11; 661.

Öztürk B., Karadaş Ö. Cerebral Hemodynamic Changes During Migraine Attacks and After Triptan Treatments. Noro Psikiyatr Ars. 2020 Sep; 57(3): 192–196. doi: 10.29399/npa.21650

Rajan R., Khurana D., Lal V. Interictal cerebral and systemic endothelial dysfunction in patients with migraine: a casecontrol study. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2015; 86: 1253–1257.

Wallasch T.M. Transcranial Doppler ultrasonic features in chronic tension-type headache. Cephalalgia. 1992;12:385–386

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Калашніков, В. Й., Стоянов, О. М., Вастьянов, Р. С., Калашнікова, І. В., & Бакуменко, І. К. (2023). Особливості мозкового кровотоку у пацієнтів з різними видами головного болю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 115-120. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають