Оцінка стану репродуктивного здоров'я жіночого населення Закарпатської області в сучасних умовах

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Пацкань ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Валерій Васильович Корсак ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Оксана Олександрівна Корчинська ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.11

Ключові слова:

сучасні умови, репродуктивне здоров'я, жіноче населення, Закарпатська область.

Анотація

Вступ. Демографічна криза в Україні є соціально-медичною проблемою, що обумовлено: соціально-економічними факторами; наслідками пандемії COVID-19, яка продовжується в умовах війни; зменшенням сумарного коефіцієнту плідності на тлі соматичної та гінекологічної патології; зростанням питомої ваги репродуктивних втрат; високим рівнем материнської та малюкової смертності. Мета. Проаналізувати динаміку показників репродуктивного здоров'я жіночого населення Закарпатської області протягом 5 років. Визначити пріоритетні напрямки покращення ситуації в регіоні. Матеріали та методи. Аналіз та статистична обробка даних по області за 2018-2022 роки. Висновки комісії департаменту охорони здоров'я по розбору випадків материнської та перинатальної смертності. Результати вибіркового анкетування жіночого населення. Результати досліджень та їх обговорення. Визначені причини погіршення репродуктивного здоров'я та структура захворюваності жінок репродуктивного віку та дівчат-підлітків. Найбільш актуальними проблемами є ріст невиношування, високі показники онкогінекологічної захворюваності, зростання рівня материнської смертності на тлі наслідків пандемії COVID-19, хронічної екстрагенітальної патології. При розборі випадків материнських та перинатальних втрат виявлені недоліки надання допомоги. Результати анкетування свідчать про низький рівень санітарної освіти. В області стартували два міжнародних проекти щодо покращення якості надання медичних послуг та перинатальної допомоги. Висновки. Аналіз показників репродуктивного здоров'я жіночого населення свідчить про негативні тенденції і потребують подальшої розробки та впровадження ефективних заходів щодо покращення ситуації. Впроваджена медична реформа є недосконалою щодо: моніторингу; злагодженої роботи первинної та вторинної ланок надання допомоги; якості підготовки фахівців та підвищення їх кваліфікації.

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 cherv 1996 r – K: Yurinkom. 1996.

Veropotvelian PN. Reproduktyvnoe zdorove zhenshchynы – odna yz vazhneishykh problem hosudarstva. Medytsynskye aspects zdorovia zhenshchyny 3. 2017.

Tsentru medychnoi statystyky MOZ Ukrainy za period 2015–2021 rr.

Rohach IM, Keretsman AO, Hadzheha II. 2019. Ohliad dynamiky demohrafichnoi sytuatsii v Ukraini ta yii rehionakh na foni krain ES ta svitu: problemy ta perspektyvy. Problemy klinichnoi pediatrii. 2(44):49-56.

Zhylka N.Ia., Myroniuk I.S., Slabkyi H.O. (2018) Kharakterystyka deiakykh pokaznykiv reproduktyvnoho zdorovia zhinochoho naselennia Ukrainy. Wiadomości Lekarskie, 71(9): 1803–1808.

Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnoderzhavnoi prohramy “Reproduktyvne ta stateve zdorovia natsii na period do 2021 roku” : proekt rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.03.2017 r. URL.

Hoida NH, Oktysiuk ZhS. Analiz deiakykh pokaznykiv reproduktyvnoho zdorovia zhinochoho naselennia v Ukraini. UKR MED ChASOP. 2022; 5 (151) IX X:1-3.

Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic UNFPA Global Response Plan Resource date: Jun 2020.

Zaklady okhorony zdorovia ta zakhvoriuvanist naselennia Ukrainy u 2017 rotsi. Statystychnyi zbirnyk. 2018. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. K., 109.

Goldsammler M, Merhi Z, Buyuk E. 2018. Role of hormonal and nflammatory alterations in obesity-related reproductive dysfunction at the level of the hypothalamic-pituitary-ovarian axis. Reprod Biol Endocrinol. 16(1):45-6.

NY Zhylka · 2021 – “Characteristics of some indicators of reproductive health of the female population of. Ukraine. ” Wiadomości Lekarskie (Poland) LXXI.9 (2018): 1803–8. 22.

Mokretsov S.E. Obhruntuvannia dotsilnosti rozrobky ta vprovadzhennia innovatsiinoi modeli derzhavnoho upravlinnia okhorony reproduktyvnoho zdorovia v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok № 5, 2012.

Hruzieva TS. Innovatsiina sutnist ta stratehichnyi i praktychnyi potentsial novoi yevropeiskoi polityky Zdorovia-2020. Visn. problem biolohii i medytsyny.2014;1(110)(3):25-33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Пацкань, І. І., Корсак, В. В., & Корчинська, О. О. (2023). Оцінка стану репродуктивного здоров’я жіночого населення Закарпатської області в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 61-67. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.11