№ 1 (63) (2021): Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина»

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2021. Вип. 1 (63).  73 с.
Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Рекомендовано до друку: 27 травня 2021 р.

Опубліковано: 2022-11-02

Статті