Порівняльна характеристика тромболітичної терапії та коронарографії з наступним стентуванням, зниження ризику ранньої смертності у хворих на гострий інфаркт міокарда з підйомом ST

Автор(и)

  • М.Ф. Матчук НКП Рахівська районна лікарня
  • М.В. Бичко Ужгородський національний університет
  • Л.І. Балінт Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії
  • І.І. Когутич Ужгородський національний університет
  • С.А. Цьока Ужгородський національний університет
  • О.О. Куцин Ужгородський національний університет
  • Я.М. Бичка Ужгородський національний університет
  • А.В. Курах Ужгородський національний університет

Ключові слова:

тромболітична терапія, черезшкірне коронарне втручання, гострий інфаркт міокарда з підйомом ST, золотий стандарт.

Анотація

У статті висвітлено тактику надання невідкладної допомоги при гострому інфаркті міокарда. Порівняння ефекту фібринолітичної терапії на догоспітальному етапі та в умовах лікарняного закладу щодо проведення коронарографії з наступним стентуванням, з метою аналізу зниження ризику ранньої смертності у хворих на гострий інфаркт міокарда. Проведено клініко-статистичний аналіз, та використано матеріали Рахівської станції Екстреної медичної допомоги, при яких основним джерелом інформації служили карти виклику (ф-110/0) за 2017 рік з приводу гострого коронарного синдрому, всього було 98 викликів. При наданні екстреної медичної допомоги всі хворі обстежені електрокардіографічно у 12 відведеннях, уточнені дані про час, інтенсивність та тривалість виникнення болю в ділянці серця. Використання золотого стандарту невідкладного лікування гострого інфаркту міокарда (тромболітична терапія + коронарографічне обстеження з наступним стентуванням) знижує 30-денну летальність. Отриманий досвід показав, що догоспітальний тромболізис дозволяє виграти в часі від 45 хвилин до 230 хвилин, в порівнянні з традиційною схемою, коли всі втручання проводяться вже в стаціонарних умовах.

Посилання

Франкова ЄІ. Настанови Європейського товариства кардіологів по веденню пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST: оновлення 2019 року. Medicine review. Кардіологія. 5(23):14-8

Зербіно ДД, Соколов МЮ, Беш ДІ. Зв’язок поміж віком інтракоронарних тромбів та прогнозом пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST. Український Кардіологічний Журнал. Матеріали ХVIII Національного конгресу кардіологів України. 2017.1:104.

Скибчик ВА, Соломенчук ТМ. Практичні аспекти сучасної кардіології. Львів: МС; 2017. 416 с.

Нечипорук Н. Лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом без стійкого підйому сегмента ST. Health-ua.com [Internet]. 2021. Available from: https://health-ua.com/article/63706-lkuvannya-patcntvzgostrimkoronarnim- sindromom-bezstjkogo-pdjomu-segmenta-S

Бичко МВ, Рішко МВ. Сучасні методи діагностики в кардіології. Ужгород: Ліра; 2019: 66 с.

Нетяженко ВЗ, Бичка ЯМ, Мальчевська ТЙ, винахідники; НМУ ім. О.О.Богомольця, патентовласник. Спосіб оцінки ефективності тромболізису у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. Патент України № 119326. 2017

Бичка ЯМ, Бичко МВ, Рішко МВ, винахідники; Ужгородський національний університет, патентовласник. Спосіб оцінки ефективності тромболізису тенектеплазою у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. Патент України на корисну модель № 130703. 2018.

Бичка ЯМ, Бичко МВ, Рішко МВ, винахідники; Ужгородський національний університет, патентовласник. Спосіб оцінки ефективності тромболізису альтеплазою у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. Патент на корисну модель № 1349273. 2019.

Швед МІ, Швед ОВ, Бичко МВ, винахідники; Ужгородський національний університет, патентовласник. Спосіб оцінки ефективності тромболізису альтеплазою у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда з супутнім пілоричним гелікобактеріозом. Патент на корисну модель № 135934. 2019

Швед МІ, Швед ОВ, Бичко МВ, винахідники; Ужгородський національний університет, патентовласник. Спосіб оцінки ефективності тромболізису урокіназою у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда з супутнім пілоричним гелікобактеріозом. Патент на корисну модель № 135938. 2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-04

Як цитувати

Матчук, М., Бичко, М., Балінт, Л., Когутич, І., Цьока, С., Куцин, О., Бичка, Я., & Курах, А. (2022). Порівняльна характеристика тромболітичної терапії та коронарографії з наступним стентуванням, зниження ризику ранньої смертності у хворих на гострий інфаркт міокарда з підйомом ST. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (63), 53-56. вилучено із http://med-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/med/article/view/169