Церебральна венозна гемодинаміка та реактивність венозного кровотоку у пацієнтів з мігренню

Автор(и)

  • Валерій Йосипович Калашніков ДВНЗ «Харківська медична академія післядипломної освіти»
  • Олександр Миколайович Стоянов ДВНЗ «Одеський національний медичний університет»
  • Руслан Сергійович Вастьянов ДВНЗ «Одеський національний медичний університет»
  • Інна Володимирівна Калашнікова ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України»
  • Ірина Камеліївна Бакуменко КУ «Одеська обласна клінічна лікарня»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.12

Ключові слова:

венозний кровоток, транскраніальне дуплексне сканування, цереброваскулярна реактивність, мігрень.

Анотація

Вступ. Головний біль у цей час є одним із найпоширеніших скарг при різних патологічних станах. На сучасному рівні актуальним є застосування транскраніального дуплексного сканування (ТДС ) у діагностиці різних варіантів головного болю. Останнім часом опубліковано досить велику кількість праць, присвячених вивченню порушень церебральної гемодинаміки у пацієнтів з мігренню з аурою та без аури, у період між нападами та під час нападу. Достатня кількість даних підтверджуює судинну гіпотезу патогенезу мігрені. Також проводилися дослідження венозної церебральної гемодинаміки у пацієнтів із мігренню. Виявлено зв’язок ступеня вираженості венозних порушень із станом судинного тонусу. Цереброваскулярна реактивність (ЦВР ) розглядається як інтегральний показник адаптаційних можливостей системи мозкового кровообігу. Застосування ТДГ для оцінки ЦВР є інформативним у пацієнтів з мігренню. Метою роботи стала оцінка стану церебральної венозної гемодинаміки та регуляції мозкового венозного кровотоку у пацієнтів з мігренню. Матеріали та методи. Нами проводилося клініко-доплерографічне обстеження 124 пацієнтів молодого віку (55 чоловіків, 69 жінок) з мігрень без аури (група 1 – 63 пацієнт), мігрень з аурою (група 2 – 61 пацієнт). Методом ТДС досліджувалися показники максимальної лінійної швидкості кровотоку (Vmax)) у верхньоочних (ВГВ ) і хребетних (ПВ) венах, базальних венах Розенталя (БВ), прямому синусі (ПС), а також коефіцієнти реактивності в ПС та БВ із застосуванням гіперкапнічного, орто-, та антиортостатичного навантаження. Результати.Для пацієнтів 1-ї групи була характерна гіпореактивність у ПС та БВ на гіперкапнічне навантаження, як ознака первинної венозної ангіодистонії. Також у даних пацієнтів виявлено гіперреактивність на антиортостатичне навантаження у ПС та БВ, як показник дисфункції нейрогенного контуру регуляції. Пацієнти 2-ї групи демонстрували поєднану гіперреактивність у ПС та БВ на гіперкапнічне та антиортостатичне навантаження, як ознака дисфункції нейрогенного контуру судинної регуляції. Висновки. Церебральні венозні гемодинамічні зміни у пацієнтів з мігренню у міжприступному періоді виявляються у вигляді порушень церебрального венозного кровотоку у верхньоочних венах, базальних венах Розенталя та прямому синусі, більш виражених у групі мігрені з аурою. Для пацієнтів з мігренню без аури характерна гіпореактивність у ПС та БВ на гіперкапнічне навантаження та гіперреактивність на антиортостатичне навантаження у ПС та БВ. У пацієнтів з мігренню з аурою спостерігається гіперреактивність у ПС та БВ на гіперкапнічне та антиортостатичне навантаження. Застосування доплерографічного дослідження церебральної венозної гемодинаміки та реактивності венозного мозкового кровотоку дозволяє уточнити патогенетичні механізми мігренозного нападу та сприяє оптимізації лікування пацієнтів з мігренню з урахуванням стану церебральної судинної регуляції.

Посилання

Altamura C, Paolucci M, Brunell N, Rizzo AC, Cecchi G, Assenza F, Silvestrini, M, Vernieri F. Right-to-Left Shunts and Hormonal Therapy Influence Cerebral Vasomotor Reactivity in Patients with Migraine with Aura. PLoS ONE. 2019; 14: e0220637.

Dodick DW. A Phase-by-Phase Review of Migraine Pathophysiology. Headache J. Head Face Pain. 2018; 58: 4–16.

Gadda A, Taibi F, Sisini M, Gambaccini P. Zamboni G, Ursino M. A new hemodynamic model for the study of cerebral venous outflow. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015:308: H217–H231, doi:10.1152/ajpheart.00469.2014.0363-6135/15

Hansen JM, Schankin CJ. Cerebral hemodynamics in the different phases of migraine and cluster headache. J Cereb Blood Flow Metab. 2019;39(4):595–609

Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders. – 3rd edition. Cephalgia. 2018; 38(1):P. 1-211. doi: 10.1177/0333102417738220

Jacobs B, Dussor G. Neurovascular contributions to migraine: moving beyond vasodilation. Neuroscience. 2016;338: 130–144. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.06.01202

Kalashnikov VI, Stoyanov AN, Pulyk OR, Bakumenko IK, Skorobrekha VZ. Features of cerebrovascular raectivity in patients of young age with migraine. Wiad Lek. 2020;73(11):2443-2446.PMID: 33454681

Karacay Ozkalayci S, Nazliel B, Batur Caglayan HZ, Irkec C. Cerebral bloodd flow velocity in migraine and chronic tensiontype headache patients. J Pain Res. 2018;11:661-666. https://doi.org/10.2147/JPR.S144183

Lee MJ, Park BY, Cho S, Park H, Chung CS. Cerebrovascular Reactivity as a Determinant of Deep White MatterHyperintensities in Migraine. Neurology. 2019; 92: E342–E350

Magalhães JE, Rocha-Filho PAS. Migraine and Cerebrovascular Diseases: Epidemiology, Pathophysiological, and Clinical Considerations. Headache J. Head Face Pain. 2018; 58: 1277–1286.

Mahmoud AN, Mentias A, Elgendy AY, Qazi A, Barakat AF, Saad M, et al. Migraine and the risk of cardiovascular and cerebrovascular events: a meta-analysis of 16 cohort studies including 1 152 407 subjects. BMJ;2018: Open 8:e020498. doi: 10.1136/bmjopen-2017-020498 12. Mason BN, Russo AF. Vascular Contributions to Migraine: Time to Revisit? Front. Cell. Neurosci. 2018; 12:233. doi: 10.3389/fncel.2018.00233

Öztürk B, Karadaş Ömer. Cerebral Hemodynamic Changes During Migraine Attacks and After Triptan Treatments. Noro Psikiyatr Ars. 2020 Sep; 57(3): 192–196. doi: 10.29399/npa.21650

Petolicchio B, Viganò A, Di Biase L, Tatulli D, Toscano M, Vicenzini E, Passarelli F, Di Piero Vittorio. Cerebral venous hemodynamic abnormalities in episodic and chronic migraine. Funct Neurol. 2016 Apr-Jun; 31(2): 81–86.doi: 10.11138/ FNeur/2016.31.2.081

Verma R, Mahapatro S, More A. Cerebral venous thrombosis associated with Migraine. Clin Case Rep. 2018; Rev 4: DOI: 10.15761/CCRR.100039

Visočnik D, Zaletel M, Žvan B, Zupan M. Enhanced Hemodynamic and Clinical Response to αCGRP in Migraine Patients-A TCD Study. Front. Neurol. 2021:12:638903. doi: 10.3389/fneur.2021.638903

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-11

Як цитувати

Калашніков, В. Й., Стоянов, О. М., Вастьянов, Р. С., Калашнікова, І. В., & Бакуменко, І. К. (2022). Церебральна венозна гемодинаміка та реактивність венозного кровотоку у пацієнтів з мігренню. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 67-71. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають