Результати лікування естетичних недоліків вушних раковин в умовах спеціалізованого хірургічного стаціонару

Автор(и)

  • Андрій Богданович Різник Львівська міська косметологічна лікарня

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.20

Ключові слова:

клаповухість, отопластика, післяопераційні ускладнення, лігатурні нориці, рецидиви

Анотація

З метою визначення спектру та характеру післяопераційних ускладнень хірургічних втручань з приводу вроджених деформацій вушних раковин, можливостей і перспектив їхньої операційної корекції та заходів профілактики проведено аналіз результатів лікування 127 пацієнтів, оперованих у Львівській міській косметологічній лікарні протягом 2016–2019 рр. Вік пацієнтів знаходився в межах 7–54 років (середній – 25,7±2,4), кількість осіб жіночої статі майже втричі переважала чоловічу – 93 проти 34. Основною скаргою була одно- або двобічна вроджена відстовбурченість вушних раковин. Об'єктивне обстеження виконано за класифікацією А.Т. Груздєвої, яку доповнено метричними характеристиками для оцінки клаповухості. Ізольоване збільшення висоти чаші при добре вираженому протизавитку та його верхній ніжці, скафо-конхальному куті в межах нормальних величин (90 градусів) констатовано в 16 пацієнтів. Недорозвинений протизавиток та його ніжки із збільшенням показників скафо-конхального кута до 170 градусів і показників вухо-головного кута в межах 60‑90 градусів спостерігався у 7 випадках. Поєднання збільшення вухоголовного кута з 30 до 60 градусів із недорозвиненням протизавитка та його ніжок виявлено в 69 осіб. Ізольовані недоліки основи, тіла, верхньої та нижньої ніжок протизавитка були у 35 пацієнтів. Односторонню відстовбурченість вушної раковини встановлено у 12 спостереженнях. Пацієнтів фотографували перед операцією, надалі – через 2–3 місяці та через 1 рік після неї, дотримуючись єдиного стандарту: А) вигляд голови спереду. Масштаб 1:7. Відстань до пацієнта 120 см; Б) вигляд голови зі заду. Масштаб 1:7. Відстань до пацієнта 120 см; В) вушна раковина збоку зблизька. Масштаб 1:2. Відстань до пацієнта 40 см. Фотографували праву і ліву вушні раковини. Здійснено розподіл авторських хірургічних технік, як за оригінальною методикою, так і при поєднанні різних методологічних маневрів під час однієї операції. Так, отопластику за методикою J. Mustarde, з акцентуванням протизавитка та його ніжок окремими П-подібними швами без послаблення вушного хряща, виконали 73 хворим (57,5%), за N. Bulstrode – з послабленням зовнішньої поверхні хряща протизавитка – у 38 випадках (29,9%). У 16 хворих, де основним косметичним недоліком була висока чаша вушної раковини, та в 76 пацієнтів, у яких збільшений вушно-головний кут комбінувався із збільшенням скафо-конхального кута у 19 (14,9%) виконали шовну техніку D. Furnas. 18 особам (14,2%) – редукцію високої чаші за методикою E. Eitner, 38 (29,9%) – понижаючу отопластику за J. Davis, у 17 випадках (13,4%) високу чашу зменшили з переднього доступу за B. Bauer. Кровотечі та гематоми не були серед найчастіших ускладнень раннього післяопераційного періоду – 2 (1,6%). В одному випадку джерелом кровотечі була верхня вушна артерія. В іншому – судини шкіри з краю ретроаурікулярного доступу. Некрози шкіри та пролежні проявились у 4 пацієнтів (3,2%) розвитком поверхневого епідермолізу частіше по передній, а іноді й по задній поверхні вушної раковини. Сліди в м'яких тканинах зовнішнього вуха від застосованого за ходом втручання спиртового розчину діамантового зеленого відзначено у 1 пацієнта (0,8%) з оперованих. Келоїд Дюмбеля констатовано в 1 пацієнтки підліткового віку. Лігатурні нориці завушної ділянки виникли у 8 оперованих хворих. У 14 випадках виникли рецидиви клаповухості. Операційна тактика коригуючої операції полягала в переважному використанні техніки N. Bulstrode. Висновки: 1. Операційне лікування естетичних недоліків вушних раковин є складним розділом пластичної та естетичної хірургії і повинно виконуватись в умовах спеціалізованого стаціонару. 2. Основними ранніми післяопераційними ускладненнями отопластики є кровотеча і гематома, некроз шкіри та пролежні, контурування та протрузія вузлів шовного матеріалу під стоншеними покривними тканинами. 3. Найскладнішими віддаленими ускладненнями отопластики є рецидиви клаповухості та лігатурні нориці, причини та механізми виникнення яких потребують поглибленого вивчення в контексті профілактики і лікування.

Посилання

Avetykov DS, Steblovskyi DV. Vdoskonalennia kosmetychnoi otoplastyky z urakhuvanniam biomekhaniky shkiry. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2015; 15 (3, ч. 1): 9–14.

Avetikov DS, Stavytskyi SO, Lokes KP, Yatsenko IV. Dyferentsiina diahnostyka normotrofichnykh ta patolohichnykh rubtsiv holovy ta shyi. Svit biolohii ta medytsyny. 2013; (1): 87–91.

Avetikov DS, Stavytskyi SO. Kliniko-henetychne ta morfolohichne obgruntuvannia profilaktyky utvorennia pisliaoperatsiinykh patolohichnykh rubtsiv holovy ta shyi: monohrafiia. Poltava; 2013. 94 с.

Kurbanov UA, Davlatov AA, Dzhanobylova SM, Kholov ShY, Dadodzhonov DzhIu, Kurbanov ZA. Novыi sposob rekonstruktsyy nyzhneho poliusa ushnoi rakovynы. Vestnyk Avytsennы. 2016; (2): 32–6.

Pynchuk VD. Эstetycheskaia khyrurhyia lytsa y shey. K.: Yzd-vo «KYT»; 2019. 416 с.

Fistal EIa, Mishalov VH, Samoilenko HIe. Plastychna khirurhiia. K.: VSV «Medytsyna»; 2010. 376 с.

Chkadua TZ, Nadtochyi AH, Asyrova HV, Chernenkyi MM, Frolov SS, Davыdenko PY. Rekonstruktyvnaia otoplastyka: pretsyzyonnoe vyrtualnoe modelyrovanye autorebernoho khriashchevoho karkasa ushnoi rakovynы. Rossyiskyi stomatolohycheskyi zhurnal. 2017; 21(1): 36–8.

AlAwadh I, Alassiry H, Bogari A, Alabduljabbar Z, AlDosari B. Complication Rates From Otoplasty at a Tertiary Facial Plastic Surgery Center: A Retrospective Analysis. J Craniofac Surg. 2022 Sep 1;33(6):1813-5 doi: 10.1097/SCS.0000000000008455

Assis MS, Miranda LS. Performance-optimized otoplasty. BMC Surg. 2022 May 14;22(1):182 doi: 10.1186/s12893-022-01587-y. 8

Aysel A, Karatan B, Ergün U, Müderris T. Modified bilateral fasciaperichondrial flap for prominent ear correction. Braz J Otorhinolaryngol. 2023 Jan-Feb;89(1):152-8 doi: 10.1016/j.bjorl.2022.01.008

Benkler M, Weiss N, Egozi D, Dolgunin L, Kouniavski E. Cartilage-Sparing Otoplasty – A New Approach. Plast Reconstr Surg. 2023 Mar 14 doi: 10.1097/PRS.0000000000010401

Boroditsky ML, Van Slyke AC, Arneja JS. Outcomes and Complications of the Mustardé Otoplasty: A "Good-Fast-Cheap" Technique for the Prominent Ear Deformity. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2020 Sep 24;8(9):e3103 doi: 10.1097/GOX.0000000000003103. eCollection 2020

Edafe O, Argyriou K, Thevasagayam MS. Outcomes and complications of incisionless otoplasty – A retrospective observational study and a review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Oct;137:110246 doi: 10.1016/j.ijporl.2020.110246.

Gelidan AG, Mortada H, Alarki SMKZ, Arab K, Kattan AE. A Novel Otoplasty Technique Using Dermabrader on Prominent Ear Deformity Patients: A Retrospective Study and a Description of Technique. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2023 Jan 27;11(1):e4786 doi: 10.1097/GOX.0000000000004786

Iqbal FM, Hussain T, Afzal Y, Beg MSA. Our Experience With the Correction of Prominent Ear Deformity. Cureus. 2021 Nov 20;13(11):e19772 doi: 10.7759/cureus.19772. eCollection 2021 Nov.

Kühn S, Wöhler N, Wehle A, Küenzlen L, Rothenberger J, Sader R, Lemperle G, Rieger UM. Otoplasty through Ventral Skin Incision and Shaping of the Antihelix by Abrasion-A Retrospective Study. J Clin Med. 2021 Aug 20;10(16):3713 doi: 10.3390/jcm10163713

McGarry KM, Khadim MF, McBride M, Martin S, Moorehead A, Rashid A, Hill C, Fogarty B. Otoplasty: The Belfast Experience. A 10-Year Review of 2333 Ear Outcomes. Plast Reconstr Surg. 2023 Mar 1;151(3):388e-397e doi: 10.1097/PRS.0000000000009908

Mehmet GM, Baklaci D. Correction of Prominent Ears: Postauricular Muscle Relocation and Fibrofatty Tissue Excision. J Craniofac Surg. 2021 Sep 1;32(6):e530-e533 doi: 10.1097/SCS.0000000000007480

Teaima AA, Hasaballah MS, Mady OM. Minimally Invasive Technique for Correction of Prominent Ear. J Int Adv Otol. 2020 Aug;16(2):259-62 doi: 10.5152/iao.2020.7942

Wang Q, Wang Y, Wang M, Li Q, Zhang Q, Zhou X. A modified crescent cartilage block for improving the retroauricular contour of the reconstructed ear: A retrospective cohort study. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2021 Jun;74(6):1324-30 doi: 10.1016/j.bjps.2020.10.021

Zanin EM, Maximiliano J, Oliveira ACP, Arpini NE, Duarte DW, Portinho CP, Collares MVM. . Otoplasty: Rasps or Puncture Needles? A Clinical Trial. Aesthetic Plast Surg. 2021 Apr;45(2):521-527 doi: 10.1007/s00266-020-01972-z

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Різник, А. Б. (2023). Результати лікування естетичних недоліків вушних раковин в умовах спеціалізованого хірургічного стаціонару. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 119-125. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ВСІ ХІРУРГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ)