Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії

Автор(и)

  • Петро Тадеушович Муравйов Одеський національний медичний університет
  • Борис Сергійович Запорожченко Одеський національний медичний університет
  • Ігор Євгенович Бородаєв Одеський національний медичний університет
  • Анатолій Анатолійович Горбунов Одеський національний медичний університет
  • Валерія Геннадіївна Шевченко Одеський національний медичний університет
  • Георгій Тимурович Ісмаїлов КНП «Міська клінічна лікарня №11» ОМР

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.15

Ключові слова:

лімфодисекція, післяопераційні ускладнення, рак підшлункової залози, механічна жовтяниця, панкреатодуоденальна резекція

Анотація

Питання доцільності виконання розширених панкреатодуоденальних резекцій навіть попри результати багатьох мультицентових досліджень лишається предметом багатьох дискусій. Мета – виявити та проаналізувати відмінності перебігу післяопераційного періоду у хворих після розширених та після стандартних панкреатодуоденальних резекцій. Матеріали та методи. Проаналізовано результати хірургічного лікування 101 хворого на злоякісні новоутворення панкреатобіліарної зони, ускладнені синдромом механічної жовтяниці. В залежності від обсягу лімфодисекції хворих було розподілено на дві групи. 33 (32,7%) пацієнти, яким було виконано розширений варіант панкреатодуоденальної резекції, склали основну групу; до групи порівняння увійшло 68 (67,3%) пацієнтів, яким виконано стандартну панкреатодуоденальну резекцію. Результати. Розширені панкреатодуоденальні резекції супроводжувалися дещо більшою інтраопераційною крововтратою у порівнянні із стандартними втручаннями, проте статистичного підтвердження цієї переваги виявлено не було – (522±165) мл проти (468±124) мл (р>0,05). За умов виникнення лімфореї дебет лімфи по дренажах після розширених панкреатодуоденальних резекцій в середньому становив (512±26) мл/добу, що на 46,2% перевищувало середню кількість лімфи по дренажах у хворих після стандартних втручань ((236±31) мл/добу), що було статистично підтверджено (р<0,05). Розвиток секреторної діареї тривалістю понад 2 тижні, як ускладнення розширеної панкреатодуоденальної резекції, відмічено у 7 (21,2%) хворих, натомість після стандартної – лише в 3 (4,4%) пацієнтів (р<0,05). Неспроможність панкреатодигестивного анастомозу через панкреонекроз кукси підшлункової залози ускладнило перебіг післяопераційного періоду у 9 (13,2%) хворих після стандартної панкреатодуоденальної резекції, тоді як після розширеної – у 4 (12,1%) хворих. Летальність після стандартної панкреатодуоденальної резекції склала 7,4% (5 хворих), після розширеної – 6,1% (2 хворих). Висновки. Отримані результати вказують на необхідність більш прискіпливої візуалізації стану хворих на доопераційному етапі з урахуванням інтраопераційної картини за умов планування виконання панкреатодуоденальної резекції із розширеною лімфодисекцією. Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначеної в роботі установи. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Посилання

Heger P., Hackert T., Diener M.K. et al. Conventional partial pancreatoduodenectomy versus an extended pancreatoduodenectomy (triangle operation) for pancreatic head cancers- study protocol for the randomised controlled TRIANGLE trial. Trials [Internet]. 2023; 24: 363. Available from: https://doi.org/10.1186/s13063-023-07337-6 [In English].

Pedrazzoli S. Surgical treatment of pancreatic cancer: Currently debated topics on morbidity, mortality, and lymphadenectomy. Surg. Oncol. 2022, 45, 101858.

Słodkowski M, Wroński M, Karkocha D, Kraj L, Śmigielska K, Jachnis A. Current Approaches for the Curative-Intent Surgical Treatment of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Cancers. [Internet] 2023; 15(9):2584. Available from: https://doi.org/10.3390/cancers15092584[In English]

Panagiotakis E., Selzer T., Böhm G. et al. Preoperative hemoglobin levels, extended resections and the body mass index influence survival after pancreaticoduodenectomy. Langenbecks Arch Surg. [Internet]. 2023; 408: 124. Available from: https://doi.org/10.1007/s00423-023-02863-y [In English]

Wang W., He Y., Wu L., Ye L., Yao L., Tang Z. (). Efficacy of extended versus standard lymphadenectomy in pancreatoduodenectomy for pancreatic head adenocarcinoma. An update meta-analysis. Pancreatology. [Internet]. 2019;19 (8): 1074-1080. Available from: https://doi.org/10.1016/j.pan.2019.10.003. [In English]

Wang W., Lou W., Xu Z. et al. Long-term outcomes of standard versus extended lymphadenectomy in pancreatoduodenectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma: A Chinese multi-center prospective randomized controlled trial. Journal of Advanced Research. [Internet]. 2023; 49:151-157. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jare.2022.09.011[In English]

Aziz H., Cloyd J.M., Spolverato G. et al. Does Extended Lymphadenectomy Help in Pancreatic Cancer?. Ann. Surg. Oncol. [Internet]. 2022; 29: 2131–2133. Available from: https://doi.org/10.1245/s10434-022-11370-1[In English]

Staerkle R.F., Vuille-dit-Bille R. Nicolas, Soll C., Troller R., Samra J., Puhan M.A., Breitenstein S. Extended lymph node resection versus standard resection for pancreatic and periampullary adenocarcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2021; Issue 1. Art. No. CD011490. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011490.pub2

Matsuki R., Sugiyama M., Kogure M. et al. Optimal Lymphadenectomy of the Mesopancreas Based on Fluorescence Imaging During Pancreaticoduodenectomy. J. Gastrointest. Surg. 2021; 25:1241–1246. https://doi.org/10.1007/s11605-020-04619-1

Peparini N. Paraaortic dissection in “total mesopancreas excision” and “mesopancreas-first resection” pancreaticoduodenectomies for pancreatic cancer: Useless, optional, or necessary? A systematic review. Surgical Oncology. 2021; 38: Art. No. 101639. https://doi.org/10.1016/j.suronc.2021.101639

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Муравйов, П. Т., Запорожченко, Б. С., Бородаєв, І. Є., Горбунов, А. А., Шевченко, В. Г., & Ісмаїлов, Г. Т. (2023). Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 85-91. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.15

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ВСІ ХІРУРГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ)