Роль бактеріального чинника у розвитку гострого панкреатиту та його гнійно-септичних ускладнень

Автор(и)

  • Ігор Володимирович Колосович Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  • Ігор Васильович Ганоль Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
  • Ігор Віталійович Черепенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.3

Ключові слова:

гнійно-септичні ускладнення, Helicobacter pylori, діагностика, гострий панкреатит.

Анотація

Вступ. Особливістю гострого панкреатиту є високий ризик розвитку ускладнень (зустрічаються у 50% пацієнтів), загальна летальність при яких сягає 15%, а при тяжкому перебігу варіює в межах 40-70%. Метою дослідження було вивчення ролі Helicobacter pylori, як етіологічного чинника гострого панкреатиту та маркера розвитку його гнійно-септичних ускладнень. Матеріали та методи. Було проаналізовано результати лікування 280 пацієнтів з гострим панкреатитом, що були розділені на дві групи: основна група (n=187) – хворі на тяжкий гострий панкреатит та група порівняння (n=93) – хворі з легким та середньої тяжкості перебігом захворювання. Додатково з метою визначення прогностичних критеріїв розвитку гнійно-септичних ускладнень пацієнти основної групи були розділені на дві підгрупи. До першої підгрупи увійшли пацієнти з тяжким перебігом та розвитком гнійно-септичних ускладнень (n=59), до другої (n=128) – з тяжким перебігом без розвитку гнійно-септичних ускладнень гострого панкреатиту. Результати досліджень та їх обговорення. При проведенні скринінгового обстеження пацієнтів на Helicobacter pylori результати експрес-тесту були позитивними у 232 пацієнтів (82,9%), при цьому в основній групі у 165 (88,2%) хворих, в групі порівняння – у 75 (80,6%) хворих (χ2= 2,9, 95% ДІ -1,1-17,6, p=0,08). Також визначалось збільшення вмісту імуноглобуліну М до Helicobacter pylori у пацієнтів з тяжким перебігом гострого панкреатиту через 7 та 14 діб з моменту госпіталізації, що вказує на гостру фазу захворюван- ня. Корелятивний зв’язок між імуноглобуліном М та прокальцитоніном був сильним (r=0,87; p=0,0001), проте залежність між цими показниками була не лінійною, а ближчою до експоненціальної (y=1,1543-2,7292*x+2,1604*x^2). Висновки. Результати скринінгового дослідження Helicobacter pylori у хворих на гострий панкреатит дозволяють розглядати цей мікроорганізм у якості одного з чинників патогенезу даного захворювання (82,9% випадків). Для пацієнтів на тяжкий гострий панкреатит вміст імуноглобуліну М до Helicobacter pylori у сироватці крові ≥1,24 МО/мл можна розглядати, як вірогідний предиктор розвитку гнійно-септичних ускладнень (чутливість 86,4%, специфічність 100,0%).

Посилання

Pu W, Luo G, Chen T, Jing L, Hu Q, Li X, Xia H, Deng M, Lü M, Chen X. A 5-Year Retrospective Cohort Study: Epidemiology, Etiology, Severity, and Outcomes of Acute Pancreatitis. Pancreas. 2020 Oct;49(9):1161-1167. doi: 10.1097/ MPA.0000000000001637

Yu L, Xie F, Luo L, Lei Y, Huang X, Yang X, Zhu Y, He C, Li N, He W, Zhu Y, Lu N, Yu B. Clinical characteristics and risk factors of organ failure and death in necrotizing pancreatitis. BMC Gastroenterol. 2023 Jan 19;23(1):19. doi: 10.1186/ s12876-023-02651-4

Kolosovych I, Hanol I. FACTORS INCREASING INTRA-ABDOMINAL PRESSURE IN PATIENTS WITH A COMPLICATED COURSE OF ACUTE PANCREATITIS. Med. Sci. of Ukr. 2022 Dec.30;18(4):31-6. https://doi.org/10.32345 /2664-4738.4.2022.05

Rabelo-Gonçalves EM, Roesler BM, Zeitune JM. Extragastric manifestations of Helicobacter pylori infection: Possible role of bacterium in liver and pancreas diseases. World J Hepatol. 2015 Dec 28;7(30):2968-79. doi: 10.4254/wjh.v7.i30.2968

Wu B, Yang J, Dai Y, Xiong L. Combination of the BISAP Score and miR-155 is Applied in Predicting the Severity of Acute Pancreatitis. Int J Gen Med. 2022 Sep 24;15:7467-7474. doi: 10.2147/IJGM.S384068

Liu ZY, Tian L, Sun XY, Liu ZS, Hao LJ, Shen WW, Gao YQ, Zhai HH. Development and validation of a risk prediction score for the severity of acute hypertriglyceridemic pancreatitis in Chinese patients. World J Gastroenterol. 2022 Sep 7;28(33):4846-4860. doi: 10.3748/wjg.v28.i33.4846

Komarov MP. [Acute pancreatitis [Text] // Adapted evidence-based clinical setting]. Kyiv: State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine. 2016: 53 s. Ukainian.

Yang H, Guan L, Hu B. Detection and Treatment of Helicobacter pylori: Problems and Advances. Gastroenterol Res Pract. 2022 Oct 22;2022:4710964. doi: 10.1155/2022/4710964

Kunovsky L, Dite P, Jabandziev P, Dolina J, Vaculova J, Blaho M, Bojkova M, Dvorackova J, Uvirova M, Kala Z, Trna J. Helicobacter pylori infection and other bacteria in pancreatic cancer and autoimmune pancreatitis. World J Gastrointest Oncol. 2021 Aug 15;13(8):835-844. doi: 10.4251/wjgo.v13.i8.835

Wang L, Cao ZM, Zhang LL, Dai XC, Liu ZJ, Zeng YX, Li XY, Wu QJ, Lv WL. Helicobacter Pylori and Autoimmune Diseases: Involving Multiple Systems. Front Immunol. 2022 Feb 10;13:833424. doi: 10.3389/fimmu.2022.833424

Paliwal A, Nawal CL, Meena PD, Singh A. A Study of Procalcitonin as an Early Predictor of Severity in Acute Pancreatitis. J Assoc Physicians India. 2022 Apr;70(4):11-12. PMID: 35443495.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-24

Як цитувати

Kolosovych, I. V., Hanol, I. V., & Cherepenko, I. V. (2023). Роль бактеріального чинника у розвитку гострого панкреатиту та його гнійно-септичних ускладнень. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 16-21. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.3