Стандартизація застосування малоінвазивних методів при корекції жовчовитікання після лапароскопічних холецистектомій

Автор(и)

  • Є.Д. Хворостов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб
  • Р.М. Гриньов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб
  • С.О. Бичков Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб
  • О.І. Цівенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб
  • Є.В. Шевченко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.73-76

Ключові слова:

жовчнокам’яна хвороба, лапароскопічна холецистектомія, жовчовитікання, хірургічна тактика, релапароскопія.

Анотація

Вступ. У роботі проведений аналіз результатів хірургічного лікування 10758 хворих на жовчнокам’яну хворобу, яким виконали лапароскопічну холецистектомію. Матеріали та методи. Жовчовитікання(ЖВ) в післяопераційному періоді спостерігали у 63 (0,59%) хворих. ЖВ спостерігалося у 21 (33,3%) хворого, що оперувалися з приводу хронічного холециститу, і у 42 (66,7%) – з приводу гострого холециститу. У 53 (84,1%) хворих відзначалось витікання жовчі по дренажу, а у 10 (15,9%) пацієнтів – ску- пчення жовчі в черевній порожнині діагностовано після видалення дренажів. У 22 (34,9%) хворих ЖВ з дебетом жовчі по дренажу в об’ємі 150–200 мл на добу і за відсутності клініки жовч- ного перитоніту проводили активну аспірацію, антибактеріальну і дезінтоксикаційну терапію. За наявності ЖВ по контрольному дренажу більше 200 мл впродовж 2–3 діб після операції, 23 (36,5%) хворим проводили декомпресію біліарної системи шляхом ендоскопічної папілотомії або з проведенням назобіліарного дре- нування. У 10 (15,9%) пацієнтів ЭПСТ з назобіліарним дренуванням виявилося ефективним і ЖВ було ліквідоване впродовж 5–8 діб. При безуспішності або неефективності ЕРХПГ і ЕПСТ, збереженні або посиленні болю в животі, симптомів інтоксикації і подразнення очеревини 13 (20,6%) хворим була виконана релапароскопія. Результати досліджень та їх обговорення. Розроблена хірургічна тактика базується на даних ультрасонографії і ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатікографії і дозволяє поліпшити результати лікування і уникнути гній- но-септичних ускладнень і летальних випадків. Консервативне лікування, мініінвазивні ендоскопічні, пункційні під контролем ультрасонографії методи і релапароскопія були ефективними у 55 (87,3%) хворих. Висновки. Стандартизація комплексного застосування релапароскопії, трансдуоденальних ендоскопічних втру- чань і пункційних методів дозволяє істотно зменшити число лапаротомних операцій для корекції виниклих усклад- нень.

Посилання

Hrubnyk VV, Tkachenko AI, Prykupenko MV, Vorotyntseva KO. Nestandartnie operatsii pri tehnicheski slozhnih holetsistektomiyah [Nonstandard laparoscopic surgeries at technically difficult cholecystectomy]. Hospital surgery, 2013;1(61):32-35.[In Russian].

Fu CY, Hsieh CH, Shih CH, Wang YC, Chen RJ, Huang HC, et al. The effects of repeat laparoscopic surgery on the treatment of complications resulting from laparoscopic surgery. Am Surg. 2012;78(9):926-32.

Abu Shamsieh RN. Endovideohirurgiya v lecheniiposleoperacionnihvnutribryushnihoslozhnenii [Endovideosurgery in treatment of postoperative intraperitoneum complications] Surgery of Ukraine, 2012:42(4):93-9.[In Russian].

Ljubičić N, Bišćanin A, Pavić T, Nikolić M, Budimir I, Mijić A, et al. Biliary leakage after urgent cholecys:- ectomy: Optimization of endoscopic treatment. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy [Internet]. 2015;7(5):547. Available from: https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v7/i5/547-T1.htm DOI 10.4253/wjge.v7.i5.547

Iimuro Y, Okada T, Ohashi K, Uda Y, Suzumura K, Fujimoto J. Salvage treatment of laparoscopic cholecystectomy- associated bile duct stenosis combining laparoscopic and endoscopic procedures: A case report. Asian Journal of Endoscopic Surgery [Internet]. 2013;6(4):322-326. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24308595 DOI 10.1111/ases.12053

Canena J, Horta D, Coimbra J, Meireles L, Russo P, Marques I, et al. Outcomes of endoscopic management of primary and refractory postcholecystectomy biliary leaks in a multicentre review of 178 patients. BMC Gastroenterology [Internet]. 2015;15(1). Available from: https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/ 10.1186/s12876-015-0334-y DOI 10.1186/s12876-015-0334-y

Yılmaz E, Bulakçı M. Diagnosing the duct of Luschka injury at magnetic resonance imaging with hepatospecific contrast agents after laparoscopic cholecystectomy. Pamukkale Medical Journal. 2017;10(1):77-80. Available from: https://www.researchgate.net/publication/317382425_Diagnosing_the_duct_of_Luschka_injury _at_magnetic_resonance_imaging_with_hepatospecific_contrast_agents_after_laparoscopic_cholecystectomy DOI 10.5505/ptd.2016.63626

LoNigro C, Geraci G, Dciuto A, et al. Bile leak safter videolaparoscopic cholecystectomy: duct of Luschka. Endoscopic treatment in a single center and brief literature review on current managment. AnnItalChir. 2012;4(83):303-12.

Masuda Y, Mizuguchi Y, Kanda T, Furuki H, Mamada Y, Taniai N, et al. Successful treatment of limy bile syndrome extending to the common bile duct by laparoscopic cholecystectomy and common bile duct exploration: A case report and literature review. Asian Journal of Endoscopic Surgery [Internet]. 2016;10(1):59-62. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ases.12317 DOI 10.1111/ases.12317

Mehmedovic Z, Mehmedovic M, Hasanovic J. A Rare Case of Biliary Leakage After Laparoscopic Cholecystectomy- Diagnostic Evaluation and Nonsurgical Treatment: a Case Report. Acta Informatica Medica [Internet]. 2015;23(2):116. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26005280 DOI 10.5455/aim.2015.23.116-119

Kim H. Endoscopic intervention for persistent bile leakage after cholecystectomy. Gastrointestinal Intervention [Internet]. 2016;5(3):224-225. Available from: https://www.koreamed.org/SearchBasic.php?RID= 0238GII% 2F2016.5.3.224&DT=1 DOI 10.18528/gii160021

Brady P, Taunk P. Endoscopic Treatment of Biliary Leaks After Laparoscopic Cholecystectomy: Cut or Plug?. Digestive Diseases and Sciences [Internet]. 2017;63(2):273-274. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29243103 DOI 10.1007/s10620-017-4852-z

Rustagi T, Aslanian H. Endoscopic Management of Biliary Leaks After Laparoscopic Cholecystectomy. Journal of Clinical Gastroenterology [Internet]. 2014;48(8):674-678. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24296422 DOI 10.1097/mcg.0000000000000044 14. Doumenc B, Boutros M, Dégremont R, Bouras A. Biliary leakage from gallbladder bed after cholecystectomy: Luschka duct or hepaticocholecystic duct?. Morphologie [Internet]. 2016;100(328):36-40. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26404734 DOI 10.1016/j.morpho.2015.08.003

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Хворостов, Є. ., Гриньов, Р. ., Бичков, С. ., Цівенко, О. ., & Шевченко, Є. . (2022). Стандартизація застосування малоінвазивних методів при корекції жовчовитікання після лапароскопічних холецистектомій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2 (58), 73-76. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.73-76