Типи рефлексії та деякі особливості під час роботи з іноземними студентами у закладах вищої медичної освіти на сучасному етапі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.25

Ключові слова:

студенти мiжнародного факультету, рефлексiя, рефлективне навчання, iнтерналiзацiя навчання, iндивiдуалiзацiя навчання

Анотація

Сучасна медична вища освіта зазнає своєї глобалізації та інтернаціоналізації. Інтернаціоналізація освіти спостерігається особливо в більшій мірі після запровадження Болонської системи освіти, оскільки вона дозволила міжнародні програми обміну викладачами між різними країнами, а також збільшила відсоток іноземних студентів практично в кожному вищому навчальному закладі, що має третій або четвертий рівень акредитації, включаючи медичні. Стаття присвячена важливому питанню сучасної науки і життя – рефлексії. яка є досить багатоаспектною категорією. В статті розкриті не всі її аспекти, а лише ті з них, які стосуються досягнення максимального індивідуального підходу під час навчальної, наукової і навіть виховної діяльності викладачів. Роль рефлексії в цьому аспекті – сприяння створенню максимально сприятливих умов для різнобічної адаптації абітурієнтів, максимально розкриваючи та розвиваючи їх освітній, науковий, мистецький, фізичний, психічний потенціал та зберігаючи чи покращуючи їх здоров’я. Це стосується як вітчизняних, так і іноземних студентів, але більшою мірою других, оскільки вони перебувають за кордоном і можуть мати численні труднощі в досягненні адаптації. Автори наголошують на тому, що для досягнення цієї мети мають докласти зусилля не лише викладачі куратори, а й деканати, бібліотекарі, додатковий персонал вищих навчальних закладів, гуртожитків. Автори також приділили окрему увагу своїм підходам і методам, які використовують у навчанні міжнародних абітурієнтів, щоб допомогти їм почуватися комфортно з обов’язковим урахуванням їх типологічної приналежності, зокрема це стосуються необхідності давати адаптовані літературні матеріали, які будуть також максимально короткими та інформативними, з тематичними глосаріями, тематичними схемами, можливими навіть кількома мовами, обговорення тестів. Таким чином використання елементів рефлексивного навчання має важливе значення під час навчанння іноземних здобувачів у вищих медичних навчальних закладах.

Посилання

Tkachenko E, Sartipi HN, Aqib M. Adaptation different aspects. In: Actual problems of practice and science and methods of their solution. Abstracts of ІV International Scientific and Practical Conference; 2022, Jan 31–Feb 2; Milan, Italy. Milan; 2022. p. 364–369.

Tkachenko O, Zhukova M. Intercultural competence as well as acculturative stress and shock in PSMU international applicants. Scientific journal of Polonia university. 2022;54(5):107-111.

Zhukova MYu, Mishchenko IV, Kokovska OV. The use of modern pedagogical technologies to improve the quality of teaching normal physiology at the stomatological faculty of PDMU. In: Modern aspects of achievements of fundamental and applied medical and biological directions of medical and pharmaceutical education and science. Proceedings of the 1rd International Scientific and Practical Internet-Conference, dedicated to the 90th anniversary of the birth of the outstanding pharmacologist, professor Lyudmila Trofimivna Kyrychok; 2022, Nov 17; Kharkiv, Ukraine. Kharkiv: KNMU; 2022. p. 75–79. [in Ukrainian]

Zhukova MYu, Tkachenko OV, SokolenkoVM. The value of reflexive activity of students of higher education of medical institutions in the process of professional training. In: Hrynova MV, editor. Methodology of teaching natural sciences in secondary and higher schools (XXX Karyshyn readings). Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, dedicated to the development of models of training future teachers for pedagogical activities in the New Ukrainian School; 2023, May 25–26; Poltava. Poltava: Astraia; 2023. p. 105–107. [in Ukrainian]

Isaieva O, Shainer H. Reflection as a special type of activity in the process of training future doctors. Youth and marke. 2023;(2):29-32. [in Ukrainian].

Adil Mekki T. Utilizing reflective teaching strategies to develop EFL Iraqi University students’ writing ability. International Journal of Research in Social Sciences and Humanities. 2020;10(2):218-230.

Akbaş RD. EFL teachers’ reflective teaching practices amid the Covid-19 pandemic. Kastamonu Education Journal. 2022;30(4):705-716.

Korucu-Kis S, Demir Yu. A review of graduate research on reflective practices in English language teacher education: Implications. Issues in Educational Research. 2019;29(4):1241-1261.

Loughland T, Alonzo D. Teacher adaptive practices: a key factor in teachers’ implementation of assessment for learning. Australian Journal of Teacher Education. 2019;44(7):17-30.

Tkachenko OV, Saad A, Al-Jawabreh JSJ. Typological aspects and pedagogical adaptivity in relation to reflective education. In: Current scientific opinions on the development of current education. Abstracts of XXIV International Scientific and Practical Conference; 2023, June 19–21; Milan, Italy. Milan; 2023. p. 142–145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Як цитувати

Ткаченко, О. В., Жукова, М. Ю., Коковська, О. В., & Міщенко, І. В. (2024). Типи рефлексії та деякі особливості під час роботи з іноземними студентами у закладах вищої медичної освіти на сучасному етапі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 146-149. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.25

Номер

Розділ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА МЕДИЦИНА ТА СУМІЖНІ ГАЛУЗІ НАУКИ