Гострий панкреатит: неінтервенційні лікувальні компоненти корекції механізмів розвитку захворювання та його ускладнень

Автор(и)

  • В.П. Андрющенко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Д.В. Андрющенко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • В.В. Куновський Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • В.А. Магльований Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.5-9

Ключові слова:

гострий ускладнений панкреатит, неінтервенційні лікувальні методики.

Анотація

Вступ. Поряд з реалізацією адекватної хірургічної тактики методики неінтервенційного лікування, які спрямовані на корекцію механізмів розвитку та прогресування гострого ускладненого панкреатиту, набувають зростаючого значення. Мета дослідження. Опрацювати комплекс методів неінтервенційного лікування хворих, спрямованих на корек- цію механізмів розвитку захворювання та його ускладнень. Матеріали та методи. Комплексному обстеженню піддано 460 хворих на гострий ускладнений панкреатит. При виконанні кожного фрагменту дослідження формувались по дві вибіркові групи пацієнтів – основна, стосовно яких реалізовувався комплекс опрацьованих неінтервенційних методик, і порівняльна – з традиційними лікувальними підходами. Використано клінічні, лабораторні, біохімічні, радіологічні (рентґенологічні, ультрасонографічні, комп’ютерно-томографічні), інтралюмінарні (езофагогастродуоденоскопічні), а також спеціальні методики (бактері- ологічні, патоморфологічні) досліджень. Отримані результати опрацьовано методами варіаційної статистики з вико- ристанням критеріїв Сть’юдента, Фішера та χ². Результати досліджень та їх обговорення. Реалізація опрацьованих оригінальних методик, зокрема мульти- модальної анальгезії, антисекреторної терапії, нівелювання набряково-ексудативних уражень парапанкреатичної заочеревинної клітковини, корекції метаболічних розладів, а також вдосконаленого способу раннього ентеральн о- го харчування сприяла підвищенню ефективності лікування у порівнянні з традиційною медикаментозною терапі- єю. Висновки. З огляду на позитивний результат і загальнодоступність запропонованих методик, доцільним є впро- вадження їх у роботу хірургічних установ практичної охорони здоров’я.

Посилання

Fomin PD, Bereznytskyi YaS, Andriushchenko VP, Boiko VV, Velihotskyi MM, Dronov OI, et al. Udoskonaleni alhorytmy diahnostyky ta likuvannia hostroho pankreatytu: metodychni rekomendatsii. Kyiv; 2012.80 p. [In Ukrainian].

Andriushchenko DV, Maglevanyi VA, Andriushchenko VP. Ostryi pankreatit: prioritetnye sostavliaiushchie kompleksnogo khirurgicheskogo lecheniia s pozitcii sovremennykh nauchnykh issledovanii. Mezhdunarodnyi nauchno-prakticheskii zhurnal Khirurgiia Vostochnaia Evropa. 2013;2:120-6. [In Russian].

Kopchak VM. Suchasna taktyka khirurhichnoho likuvannia tiazhkykh form hostroho pankreatytu. Klinichna khirurhiia. 2014;5:17-9. [In Ukrainian].

Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, et al. Acute Pancreatitis Classification Working Group. Classification of acute pancreatitis-2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62:102-111.

Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. 2013;13:1-15.

Andriushchenko DV Osoblyvosti terminolohii ta klasyfikatsii hostroho pankreatytu. Klinichna khirurhiia. 2014;11:35-7. [In Ukrainian].

Kunovskyi VV, Andriushchenko VP, Andriushchenko DV, Fus YuO. vynakhidnyky; Kunovskyi VV, Andriushchenko VP, Andriushchenko DV, Fus YuO. patentovlasnyky. Sposib do- ta pisliaoperatsiinoho znebolennia khvorykh z hostrym pankreatytom. Patent Ukrainy № 44812. 2009 Ver 19. [In Ukrainian].

Andriushchenko VP, Kunovskyi VV, Andriushchenko DV. vynakhidnyky; Andriushchenko VP, Kunovskyi VV, Andriushchenko DV. patentovlasnyky. Sposib farmakoterapii bolovoho syndromu pry hostromu pankreatyti. Patent Ukrainy № 102079. 2015 Ver 19. [In Ukrainian].

Andriushchenko VP, Andriushchenko DV, Kushnirchuk MI. vynakhidnyky; Andriushchenko VP, Andriushchenko DV, Kushnirchuk MI. patentovlasnyky. Sposib likuvannia hostroho pankreatytu iz zastosuvanniam inhibitoriv protonnoi pompy. Patent Ukrainy № 102927. 2015 Ver 22. [In Ukrainian].

Andriushchenko VP, Andriushchenko DV, Kushnirchuk MI. vynakhidnyky; Andriushchenko VP, Andriushchenko DV, Kushnirchuk MI. patentovlasnyky. Sposib stupinchatoi terapii iz zastosuvanniam inhibitoriv protonnoi pompy pry likuvanni hostroho pankreatytu. Patent Ukrainy № 102927. 2015 Ver 22. [In Ukrainian].

Andriushchenko DV, Andriushchenko VP, Kushnirchuk MI. vynakhidnyky; Andriushchenko DV, Andriushchenko VP, Kushnirchuk MI. patentovlasnyky. Sposib likuvannia hostroho nabriakovoho/interstytsialnoho pankreatytu. Patent Ukrainy № 85305. 2013 Ver 21. [In Ukrainian].

Andriushchenko DV, Kunovskyi VV, Mahlovanyi VA. vynakhidnyky; Andriushchenko DV, Kunovskyi VV, Mahlovanyi VA, patentovlasnyky. Sposib korektsii metabolichnykh porushen v pisliaoperatsiinomu periodi u patsiientiv z hniino-zapalnymy urazhenniamy orhaniv pankreato-biliarnoi zony. Patent Ukrainy № 61614. 2003 Ver 11. [In Ukrainian].

Scott T, Baillie J, De Witt J, et al. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am. J. Gastroenterol. 2013;108(9):1400-16.

Andriushchenko VP, Kunovskyi VV, Andriushchenko DV. Rannie enteralne kharchuvannia v khirurhichnomu likuvanni hostroho nekrotychnoho pankreatytu ta yoho uskladnen: dotsilnist, metodyky, efektyvnist. Kharkivska khirurhichna shkola. 2013;5:12-8. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Андрющенко, В. ., Андрющенко, Д. ., Куновський, В., & Магльований, В. . (2022). Гострий панкреатит: неінтервенційні лікувальні компоненти корекції механізмів розвитку захворювання та його ускладнень. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (57), 5-9. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.5-9