Надвиросткові переломи плечової кістки у дітей та підлітків: сучасні погляди на діагностику та лікування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.1

Ключові слова:

плечова кістка, надвиросткові переломи, діти, підлітки, діагностика, лікування

Анотація

Переломи дистального епіметафізу плечової кістки у дітей та підлітків є однією з найпоширеніших травм, які складають від 16 до 50% серед переломів кісток в цілому та 50–80% від усіх внутрішньосуглобових пошкоджень верхньої кінцівки. Серед пошкоджень даної локалізації превалюють надвиросткові (3–18%) та черезвиросткові переломи (57,5–70%) переважно у дітей віком від 5 до 9 років. Незадовільні результати лікування складають від 6,67% до 18,2%. Мета дослідження: визначити сучасні принципи лікування над- та черезвиросткових переломів у дітей та підлітків, проблемні питання та перспективні шляхи їх вирішення. Матеріал і методи дослідження. Проведено аналіз літературних джерел використовуючи бази даних Pubmed, Up-to-date, Scopus, Web of Science, MedLine, The Cochrane Library, EMBASE, Global Health ,за пошуком: над- та черезвиросткові переломи у дітей та підлітків, діагностика та лікування. Результати дослідження та їх обговорення. При надвиросткових переломах найбільш характерними є нервово-судинні ускладнення (пошкодження плечової артерії, серединного або променевого нервів), які частіше виникають при переломах Gartland III. Відносна частота ушкодження нервів після надвиросткових переломів плечової кістки складає 12–20%, серед яких 2–6,5% ятрогенного походження, яке виникає під час закритої репозиції та черезшкірної фіксації. Судинні ураження, повʼязані з переломами дистального метаепіфізу плечової кістки зустрічаються в 3,2–14,3%. Важливим дискусійним питанням є способи фіксації відламків після закритої та відкритої репозиції. На сьогоднішній день існують дві найпоширеніші конфігурації щодо фіксації надвиросткових переломів у дітей та підлітків: конструкція з перехрещеними шпицями (найбільш вживана) та конструкція з використанням 2 або 3 латеральних шпиць з їх дивергенцією у коронарній площині. Висновки. 1. Надвиросткові переломи є одним з найчастіших пошкоджень дистального кінця плечової кістки, частіше зустрічаються у хлопчиків віком від 4 до 9 років (58,3% випадків). Вагома частка судинно-нервових ускладнень при даних переломах на фоні особливостей дітей та підлітків в плані оцінки суб’єктивних відчуттів, потребує цілеспрямованого дослідження при первинному огляді. 2. Поглиблення знань шляхом анатомо-біомеханічних досліджень характеристик конструкцій з перехрещеними та коронарними застосуванням фіксуючих елементів дозволить удосконалити існуючі та стануть підгрунтям для розробки новітніх засобів фіксації, що суттєво поліпшить результати лікування надвиросткових переломів у дітей та підлітків.

Посилання

Heffernan M. J., Lucak T., Igbokwe Аrgiulo et al. The reverse oblique supracondylar humerus fracture: description of a novel fracture pattern. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2020. 40(2). Р. 131–137.

Segundo-Primero, G., Casas-López, M., Ruiz-Mejía. O. Surgical treatment of supracondylar fractures in pediatric patients using AO external lateral fixation technique. Acta ortopédica Mexicana. 2020. 34(3). Р. 195–199.

Martínez J. A., Almero L. P., De Anda R. C. O. et al. Epidemiological study on supracondylar fractures of distal humerus in pediatric patients. Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (English Edition). 2019. 63(6). Р. 394–399. doi: 10.1016/j.recot.2019.07.001. Epub 2019 Sep 11.

Bekmez S., Camp M. W., Ling R. et al. Supracondylar Humerus Fractures in Older Children: Success of Closed Reduction and Percutaneous Pinning. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2021. 41(4). Р. 242–248. doi: 10.1097/BPO.0000000000001732.

Hu X., Zhong M., Lou Y. et al. Clinical application of individualized 3D- printed navigation template to children with cubitus varus deformity. Journal of orthopaedic surgery and research.2020.15(1). Р. 1–9. doi: 10.1186/s13018-020-01615-8

Jerome J. T. J., Prabu G. R. Median nerve injuries associated with humerus shaft fractures in children. Orthoplastic Surgery. 2021. № 3. Р. 17–25. http;//dx.doi.org/10.1016/j.orthop.2020.11.003

Salvati S., Settembrini A. M., Bissacco, D. et al. Vascular Injury Due to Humerus Fracture in Pediatric Age: When the Treatment Is Mandatory. Annals of vascular surgery. 2017. 44. Р. 420–431. doi: 10.1016/j.avsg.2017.03.184.

Huriev S. O., Trutiak I. R., Obaranets O. V. Stan problemy perelomiv dystalnoho metaepifizu plechovoi kistky u ditei ta pidlitkiv. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2021. T. 25. № 2. s. 277–280. doi: 10.31393/reportsvnmedical-2021-25(2)-16

Ducic S., Stojanovic B., Lazovic M. et al. T-condylar humerus fracture in children: treatment options and outcomes. International Orthopaedics. 2021). 45(4). Р. 1065–1070 doi: 10.1007/s00264-020-04827-z.

Ardawatia G., Waghela A. B. Ranade A. S. Intraoperative Kirschner Wire Breakage in a Pediatric Supracondylar Humerus Fracture. Cureus. 2021. 13(3). Р. 137–159.

Harris L. R., Arkader A., Broom A. Pulseless supracondylar humerus fracture with anterior interosseous nerve or median nerve injury – an absolute indication for open reduction? Journal of Pediatric Orthopaedics. 2019. 39(1). Р. 1–7.

Afaque S. F., Singh A., Maharjan R. et al. Comparison of clinic-radiological outcome of cross pinning versus lateral pinning for displaced supracondylar fracture of humerus in children: A randomized controlled trial. Journal of clinical orthopaedics and trauma. 2020.11(2). Р. 259–263. doi: 10.1016/j.jcot.2019.01.013.

Fujiwara T., Yazaki N., Ogura A. et al. A case of radial nerve paralysis associated with supracondylar fracture of the humerus in a child. JSES Reviews,Reports&Techniques, 2021.1(4). Р. 469–472. doi: 10.1016/j.xrrt.2021.06.003

George S. C., Burahee A. S., Sanders A. D. et al. Outcomes of anterior interosseous nerve transfer to restore intrinsic muscle function after high ulnar nerve injury. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic. 2021.75(2). Р. 703–710. doi: 10.1016/j.bjps.2021.09.072.

Chikande J., Rampal V., Sadaghianloo N. et al. Pseudoaneurysm of the brachial artery after reduction and fixation of a displaced supracondylar elbow fracture in a child. Annals of vascular surgery. 2019. 56. Р. 352–359. DOI: 10.1016/j.avsg.2018.07.072.

Kitta M. I., Ariandi M., Nugroho Y. A. et al. Neurological recovery across a 2-cm gap of radial nerve repair using end to end suture following supracondylar humerus fracture: Case report. International Journal of Surgery Case Reports. 2021. 82. Р. 105–107. doi: 10.1016/j.ijscr.2021.105896.

Montanari S., Sartore R., Spina V. et al. Post-traumatic entrapment of the median nerve in the ulno-humeral joint: Diagnosis, treatment and literature review. Journal of Orthopaedic Science.2021.27(3). Р. 627–634. doi:10.1016/j.jos.2021.02. 006

Douglas G Armstrong , Kevin Monahan, Erik B Lehman at al. Pediatric Open Supracondylar Fracture: Associated Injuries and Surgical Management. J Pediatr Orthop. 2021. 41(4). Р. 342–346. doi: 10.1097/BPO.0000000000001772

Douglas G Armstrong , Rhett MacNeille, Erik B Lehman at al. Compartment Syndrome in Children With a Supracondylar Fracture: Not Everyone has Risk Factors. J OrthopTrauma. 2021. 35(8). Р. 298–303. doi: 10.1097/BOT.0000000000002030

Li X. T., Shen X. T., Wu X. at al. A novel transverse ultrasonography technique for minimally displaced lateral humeral condyle fractures in children. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research. 2019. 105(3). Р. 557–562. doi: 10.1016/j.otsr.2019.02.005.

Dirk Walther Sommerfeldt, Peter Paul Schmittenbecher. Failure analysis and recommendations for treatment of posttraumaticnon-unions of the distal humerus during childhood. J Orthop Surg Res. 2021.16. Published online 2021 Jun 19. doi: 10.1186/s13018-021-02536-w.

Na Y, Bai R, Zhao Z. et al. Comparison of lateral entry with crossed entry pinning for pediatric supracondylar humeral fractures: a meta-analysis. J Orthop Surg Res. 2018.13. Р. 68–73.

Alexander M. Bitzer, Stephen M. Belkoff, Christa L. LiBrizzi at al. Sagittal plane alignment affects the strength of pin fixation in supracondylar humerus fractures. Medicine (Baltimore). 2021 Jun 4; 100(22). e26173. Published online 2021 Jun 4. doi: 10.1097/MD.0000000000026173.

Stephen M. Belkoff, Christa L. LiBrizzi., Chimelie Chibututu at al. Sagittal plane alignment affects the strength of pin fixation in supracondylar humerus fractures.Medicine (Baltimore). 2021. Jun 4; 100(22): e26173. Published online. 2021. Jun 4. doi: 10.1097/MD.0000000000026173.

Gottschalk Hilton Phillip, Sagoo Daljeet, Glaser Diana at al. Biomechanical Analysis of Pin Placement for Pediatric Supracondylar Humerus Fractures Does Starting Point, Pin Size, and Number Matter?. Journal of Pediatric Orthopaedics. 2012; 32(5): 445–451. doi: 10.1097/BPO.0b013e318257d1cd.

Srikumaran U., Tan E.W., Erkula G. at al. Pin size influences sagittal alignment in percutaneously pinned pediatric supracondylar humerus fractures. J Pediatr Orthop. 2010;30:792-798. doi: 10.1097/BPO.0b013e3181f6d3af.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Як цитувати

Бурʼянов, О. А., Науменко, В. О., Кваша, В. П., Ковальчук, Д. Ю., Канзюба, А. І., & Федоренко, Д. І. (2024). Надвиросткові переломи плечової кістки у дітей та підлітків: сучасні погляди на діагностику та лікування. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 5-10. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.1

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ВСІ ХІРУРГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ)

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають