Характеристика сучасних методів діагностики уролітіазу

Автор(и)

  • Микола Сергійович Стрижак ПП «МЦ» Гармонія»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.23

Ключові слова:

сечокам’яна хвороба, нефроуролітіаз, ультразвукова доплерометрія, сцинтіграфія, конкремент

Анотація

Вступ. Сечокам'яна хвороба (СКХ) є досить частим захворюванням. Тому проблема нефролітіазу набуває все більшої актуальності Важливість проблеми зумовлена ще й тим, що захворювання найчастіше зустрічається серед людей найбільш працездатного віку – від 20 до 50 років. Абсолютна кількість зареєстрованих хворих на сечокам'яну хворобу зростає щороку на 12–20%. Нирковокам'яна хвороба є однією з найчастіших причин хронічної ниркової недостатності (ХНН) у урологічних хворих Розвиток найважчого ускладнення – гострого калькульозного пієлон.ефриту – створює ургентну ситуацію. Мета роботи. Провести аналіз літературних джерел з метою аналізу ефективності застосування сучасних методів в діагностиці уролітіазу. Матеріали та методи. Здійснено науковий пошук за період з 2000 по 2022 рр. за первинною пошуковою стратегією «діагностика уролітіазу» (diagnosis of urolithiasis), «сечокам’яна хвороба» (urolithiasis), та комбінацією AND/OR в наукометричних базах MEDLINE (PubMed), Scopus, Web of Science. Результати дослідження. За наявності конкремента або розширення порожнинної системи нирки проводиться оглядова урографія; яка, поділяє конкременти нирок на дві групи, рентгеннегативні та рентгенпозитивні, що дозволяє побічно судити про хімічний склад конкременту. За результатами оглядової урографії та ульразвуковому дослідженні нирок на основі клініки та лабораторних даних можна припустити можливість застосування малоінвазивних методів видалення конкрементів. Достатньою підставою для відмови від рентгенологічного дослідження виявлення при ехографії конкрементів у чашково-лоханковій системі, а також ускладнень у вигляді гідрокалікозу або гідронефрозу. Інформативність екскреторної урографії обмежена також у хворих при нирковій коліці на висоті больового нападу, при нефункціонуючій нирці та хронічній нирковій недостатності. Висновки. Пріоритетними методами дослідження нефро-уролітіазу слід вважати радіологічні, де перевага віддається мультиспіральній комп’ютерній томографії, у решті випадків першою лінією діагностики є ультразвукова доплерометрія з картуванням. Функція нирки остаточно вирішується при виборі радіоізотопних рентгеносцинтіграфій.

Посилання

Chigerwe M, Shiraki R, Olstad EC, Angelos JA, Ruby AL, Westropp JL. Mineral composition of urinary calculi from potbellied pigs with urolithiasis: 50 cases (1982–2012). Journal of the American Veterinary Medical Association. 2013 Aug 1;243(3):389-93.

Halland SK, House JK, George LW. Urethroscopy and laser lithotripsy for the diagnosis and treatment of obstructive urolithiasis in goats and pot-bellied pigs. J Am Vet Med Assoc. 2002;220:1831–1834.

Streeter RN, Step DL. Diagnostic ultrasonography in ruminants. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2007;23:541–574.

Kinsley MA, Semevolos S, Parker JE, Duesterdieck-Zellmer K, Huber M. Use of plain radiography in the diagnosis, surgical management, and postoperative treatment of obstructive urolithiasis in 25 goats and 2 sheep. Vet Surg. 2013;42:663–668.

Jones ML, Miesner MD. Urolithiasis. In: Anderson DE, Rings DM, eds. Current Veterinary Therapy: Food Animal Practice. 5th ed. Saunders; 2009:322–325.

Mirfazaelian H, Doosti-Irani A, Jalili M, Thiruganasambandamoorthy V. Application of decision rules on diagnosis and prognosis of renal colic: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Emergency Medicine. 2020 Apr 1;27(2):87-93.

Laher AE, McDowall J, Gerber L, Aigbodion SJ, Enyuma CO, Buchanan S, et al. The ultrasound’twinkling artefact’in the diagnosis of urolithiasis: hocus or valuable point-of-care-ultrasound? A systematic review and metaanalysis. Eur J Emerg Med 2020; 27:13–20.

Roth CS, Bowyer BA, Berquist TH. Utility of the plain abdominal radiograph for diagnosing ureteral calculi. Ann Emerg Med 1985; 14:311–315.

Westphalen AC, Hsia RY, Maselli JH, Wang R, Gonzales R. Radiological imaging of patients with suspected urinary tract stones: national trends, diagnoses, and predictors. Acad Emerg Med 2011; 18:699–707

Shafi ST, Anjum R, Shafi T. Clinical predictors of an abnormal ultrasound in patients presenting with suspected nephrolithiasis. Pak J Med Sci 2017; 33:545–548

Aubrey-Bassler FK, Lee SD, Barter RB, Asghari S, Cullen R, Godwin M.Utility of computed tomography and derivation and validation of a score to identify an emergent outcome in 2,315 patients with suspected urinary tract stone. CJEM 2013; 15:261–269

Mills L, Morley EJ, Soucy Z, Vilke GM, Lam SH. Ultrasound for the diagnosis and management of suspected urolithiasis in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine. 2018 Feb 1;54(2):215-20.

Laher AE, McDowall J, Gerber L, Aigbodion SJ, Enyuma CO, Buchanan S, Adam A. The ultrasound ‘twinkling artefact’in the diagnosis of urolithiasis: hocus or valuable point-of-care-ultrasound? A systematic review and meta-analysis. European Journal of Emergency Medicine. 2020 Feb 1;27(1):13-20.

Shalaby EA, Ragab AA, Tawfiek ER, Faisal M. Ultrasound diagnosis and active ureteroscopy for obstructive ureteral calculi during pregnancy: multicenter experience. Journal of Endourology. 2021 Oct 1;35(10):1460-6.

Wahab M, Tariq K, Ishtiaq M, Ahmad K, Aslam M, Khan S. Diagnostic accuracy of ultrasound in detecting ureteric stone keeping non-enhanced CT as gold standard. Annals of Punjab Medical College (APMC). 2019 Sep 28;13(3):223-5.

Salmaslıoğlu A, Bulakçı M, Bakır B, Yılmaz R, Akpınar YE, Tefik T, Şanlı Ö, Özel S, Acunas B. The usefulness of agent emission imaging-high mechanical index ultrasound mode in the diagnosis of urolithiasis: a prospective preliminary study. Diagnostic and Interventional Radiology. 2018 May;24(3):169.

Milišić E, Zvizdić Z, Jonuzi A, Hiroš M, Milišić L, Mešić A, Begić E. Extracorporeal shock wave lithotripsy effect on renal arterial resistive index changing. Medicinski Glasnik. 2019 Feb 1;16(1).

Senthilkumar P. Renal Resistive Index as a predictor of Acute Hydro Nephrosis in patients with Renal Colic (Doctoral dissertation, Kilpauk Medical College, Chennai).

Legrand MM, Darmon M. Renal imaging in acute kidney injury. Acute Nephrology for the Critical Care Physician. 2015:125-38.

Viprakasit DP, Sawyer MD, Herrell SD, Miller NL. Limitations of ultrasonography in the evaluation of urolithiasis: a correlation with computed tomography. Journal of endourology. 2012 Mar 1;26(3):209-13.

Thomson JM, Glocer J, Abbott C, Maling TM. Computed tomography versus intravenous urography in diagnosis of acute flank pain from urolithiasis: a randomized study comparing imaging costs and radiation dose. Australasian radiology. 2001 Aug 15;45(3):291-7.

Nolte-Ernsting CC, Adam GB, Günther RW. MR urography: examination techniques and clinical applications. European Radiology. 2001 Feb;11:355-72.

Worster A, Preyra I, Weaver B, Haines T. The accuracy of noncontrast helical computed tomography versus intravenous pyelography in the diagnosis of suspected acute urolithiasis: a meta-analysis. Annals of emergency medicine. 2002 Sep 1;40(3):280-6.

Langston C, Gisselman K, Palma D, McCue J. Diagnosis of urolithiasis. Compendium. 2008 Aug;30(8):447-50.

Gray Sears CL, Ward JF, Sears ST, Puckett MF, Kane CJ, Amling CL. Prospective comparison of computerized tomography and excretory urography in the initial evaluation of asymptomatic microhematuria. The Journal of urology. 2002 Dec;168(6):2457-60.

Siraj R, Shamim B, Mansoor MA, Ali I, Kumar A, Siraj MI. Effect of Intravenous Pyelogram on Vital Parameters: A Study Focusing on Complications. Asian Journal of Research in Medicine and Medical Science. 2021 Nov 9:55-61.

McGrath TA, Frank RA, Schieda N, Blew B, Salameh JP, Bossuyt PM, McInnes MD. Diagnostic accuracy of dual-energy computed tomography (DECT) to differentiate uric acid from non-uric acid calculi: systematic review and meta-analysis. European Radiology. 2020 May;30:2791-801.

Chang DH, Slebocki K, Khristenko E, Herden J, Salem J, Große Hokamp N, Mammadov K, Hellmich M, Kabbasch C. Lowdose computed tomography of urolithiasis in obese patients: a feasibility study to evaluate image reconstruction algorithms. Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy. 2019 Apr 5:439-45.

Morgan K, Rees CD, Shahait M, Craighead C, Connelly ZM, Ahmed ME, Khater N. Urolithiasis in pregnancy: Advances in imaging modalities and evaluation of current trends in endourological approaches. Actas Urológicas Españolas (English Edition). 2022 May 9;46(5): 259-267

Saeed S, Ullah A, Ahmad J, Hamid S. The prevalence of incidentally detected urolithiasis in subjects undergoing computerized tomography. Cureus. 2020 Sep 11;12(9).

Aqel OH, Baha'a AM. Systematic Review on Current Technologies for Kidney Stone Disease Detection and Management. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2022;9(7):6678-88.

Aqel OH, Baha'a AM. Systematic Review on Current Technologies for Kidney Stone Disease Detection and Management. European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2022;9(7):6678-88.

ElGendy K, Twemlow M, Wilkinson M. Is stone score still effective for predicting diagnosis of ureteric stones on CTKUB in emergency settings? A clinical re-audit. Clinical Radiology. 2019 Oct 1;74:e25.

Ward D, Dwivedi K, Tse G, Martin A, Connolly DJ, Burton E. Imaging according to NICE head injury guidelines–an audit of requesting and reporting over three years. Clinical Radiology. 2019 Oct 1;74:e25-6.

Hu Q, Liang H, Wang Z, Deng Q, Zhang J, Wang H, Zhi F, Zhao H. Medical Diagnosis of Upper Urinary Calculi Based on Image Filtering in Ureteroscopic Lithotripsy. Journal of Medical Imaging and Health Informatics. 2019 Feb 1;9(2):376-83.

Antoniou V, Gauhar V, Kallidonis P, Skolarikos A, Veneziano D, Liatsikos E, Somani BK. Education and training evolution in urolithiasis: A perspective from European School of Urology. Asian Journal of Urology. 2023 Feb 10.

Fornazari VA, Santos RF, Nunes TF, Perrella R, Freire TM, Vicentini FC, Claro JF, Szejnfeld D. Hemorrhagic complications after percutaneous nephrolithotomy: angiographic diagnosis and management by transcatheter arterial embolization. Radiologia Brasileira. 2020 Nov 20;53:390-6.

Delabie A, Bouzerar R, Pichois R, Desdoit X, Vial J, Renard C. Diagnostic performance and image quality of deep learning image reconstruction (DLIR) on unenhanced low-dose abdominal CT for urolithiasis. Acta Radiologica. 2022 Sep;63(9):1283-92.

Nilufar R, Asalya A. Prevention and Diagnosis of Nephrological Diseases. Research Journal of Trauma and Disability Studies. 2023 Jan 24;2(1):40-3.

Verma N, Rastogi R, Singh AK, Khare V, Bhandari V, Pratap V, Pushkarna A. Comparative role of computed tomography and magnetic resonance urography inurinary tract calculi. European Journal of Molecular & Clinical Medicine.;7(10):2020.

Rakhmonovna SZ, Kizi AM. Possibilities of Computed Tomography and Magnetic Resonance Urography as Modern Techniques in the Diagnosis of Volumetric Ureteral Processes. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 2022 Jun 8;3(3):408-13.

Reza F, Seidinov S. Evaluation of the effectiveness of non-invasive instrumental diagnostics in the detection of urolithiasis. Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. 2021 Aug 31;18(4):58-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Як цитувати

Стрижак, М. С. (2023). Характеристика сучасних методів діагностики уролітіазу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(68), 138-143. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.68.23

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ (ВСІ ХІРУРГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ)