Нейрофізіологічна діагностика та церебропротекція при забої головного мозку середнього ступеня тяжкості у віддаленому періоді у бійців операції об’єднаних сил (ООС )

Автор(и)

  • Мирослава Григорівна Семчишин Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Божена Володимирівна Задорожна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Володимир Миколайович Шевага Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.17

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, забій головного мозку, віддалений період, електроенцефалографія, цитиколін.

Анотація

Вступ. Проблема черепно-мозкової травми (ЧМТ) є важливою в структурі загальної інвалідності та летальності. В теперішній час розроблені високоефективні методи її лікування, основа яких направлена на зниження гіпоксії структур головного мозку, стимуляцію окисно-відновних процесів, підсилення утилізації кисню та глюкози. Оскільки важкість травм головного мозку супроводжується когнітивними і психічними порушеннями, тому вирішальне значення надається препаратам для відновлення даних функцій у потерпілих. Одним із таких нейропротекторів є цитиколін, що застосувується при ураженнях ЦНС травматичного і судинного генезу. Мета дослідження. На підставі спостереження бійців ООС , використовуючи сучасні методи нейрофізіологічної діагностики, вивчити особливості змін електричної активності головного мозку та оцінити тип реакції ЦНС на дію препарату цитиколіну при забої середнього ступеня тяжкості у віддаленому періоді. Матеріали та методи. Наведено аналіз результатів електроенцефалографічного дослідження 31 бійця ООС у віці 20 – 55 років із забоєм головного мозку середнього ступеня тяжкості у віддаленому періоді. За допомогою методу інтегрального кількісного аналізу цілісного ЕЕГ -патерну визначались коефіцієнти, які відображали співвідношення спектральних потужностей всіх ЕЕГ -діапазонів та проводилась оцінка змін когерентності ЕЕГ -активності в усіх ділянках обох півкуль головного мозку. Реактивність головного мозку оцінювалась за зміною спектральної потужності, інтегральних коефіцієнтів у відповідь на введення цитиколіну, адекватності його дози і необхідності її корекції. Результати досліджень та їх обговорення. У бійців ООС із забоєм головного мозку середнього ступеня тяжкості у віддаленому періоді асиметрія ЕЕГ -активності поєднувалася зі змінами показників міжпівкулевої когерентності. Десинхронізація ЕЕГ -активності була більш вираженою в центральних ділянках кори. У відповідь на введення цитиколіну ми отримали наступні варіанти реактивності головного мозку: підсилення дезорганізації ЕЕГ -патернів, умовно сприятливу реакцію реактивності головного мозку, гіпореактивну реакцію, яка характеризувалась зниженням дезорганізації ЕЕГ -патернів та сприятливу реакцію реактивності головного мозку з активацією нормальних ритмів ЕЕГ -патерну. Висновки. Вибір правильної дози нейропротектора є вирішальним моментом для відновлення функції нейронів і нормалізації кірково-підкіркових зв’язків при черепно-мозковій травмі середнього ступеня тяжкості (забоях головного мозку). Для нормалізації ритмів ЕЕГ та кірково-підкіркових зв’язків найбільш оптимальною виявилась добова доза 1000 мг цитиколіну.

Посилання

Alkhachroum A, Appavu B, Egawa S, Foreman B, Gaspard N, Gilmore EJ, et al. Electroencephalogram in the intensive care unit: a focused look at acute brain injury. Intensive Care Med. 2022 Oct;48(10):1443-1462. doi: 10.1007/s00134-022-06854-3. Epub 2022 Aug 23. PMID: 35997792.

Alvarez-Merz I, Fomitcheva IV, Sword J, Hernandez-Guijo JM, Solís JM, Kirov SA. Novel mechanism of hypoxic neuronal injury mediated by non-excitatory amino acids and astroglial swelling. Glia. 2022 Nov;70(11):2108-2130. doi: 10.1002/ glia.24241. Epub 2022 Jul 8. PMID: 35802030; PMCID: PMC9474671.

Аndreyev O., Skobska O., Kadzhaya N. The ways of objectivization of light cranio-cerebral trauma in acute period. Klinichna khirurhiia. 2015;11:9-12. [In Ukrainian].

Brigo F, Mecarelli O. Traumatic Brain Injury. In: Mecarelli O. Clinical Electroencephalography. Springer nature Switzerland AG, 2019, p. 617-622

Carney N, Totten AM, O’Reilly C, Ullman JS, Hawryluk GW, Bell MJ, et al. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury, Fourth Edition. Neurosurgery. 2017 Jan 1;80(1):6-15. doi: 10.1227/NEU.0000000000001432. PMID: 27654000

Cherniy T, Andronova M, Cherniy V, Andronova A. Neurophysiological predictors of circulation-metabolism relationship in chronic cerebral ischemia. International Neurological Journal. 2017;6;51–62. doi: 10.22141/2224-0713.6.92.2017.111589 [In Ukrainian]

Cherniy V, Andronova I, Gorodnik G, Cherniy T. (2022). The use of quantitative electroencephalography in ranges reflecting neurotransmitter activity to assess the effectiveness of neurometabolic therapy. International Neurological Journal. 2017;4:38–50. https://doi.org/10.22141/2224-0713.2.88.2017.100196 [In Ukrainian]

Hostra boiova kontuziina cherepno-mozkova travma: patohenez, diahnostyka, likuvannia. Korshniaka VO, editor. FOP Liburkina L.M., 2018:156. [In Ukrainian].

Korshnyak VO. Influence of an explosive wave on formation of neurologic symptomatology at patients with a fighting craniocerebral trauma. International Journal of Neurology. 2016;5(83):83-87. [In Ukrainian]

Pedachenko Ye, editor. Standartyzatsiia v neirokhirurhii. Kyiv: DU “INKh NAMNU”, 2019. Chastyna 1, Travmatychni ushkodzhennia tsentralnoi ta peryferychnoi nervovoi systemy; р. 1-152 с. [In Ukrainian]

Wortzel HS, Granacher RP Jr. Mild Traumatic Brain Injury Update: Forensic Neuropsychiatric Implications. J Am Acad Psychiatry Law. 2015 Dec;43(4):499-505. PMID: 26668228.

Zhang JK, Botterbush KS, Bagdady K, Lei CH, Mercier P, Mattei TA. Blast-related Traumatic Brain Injuries Secondary to Thermobaric Explosives: Implications for the War in Ukraine. World Neurosurg. 2022 Aug 23:S1878-8750(22)01183-4. doi: 10.1016/j.wneu.2022.08.073

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-11

Як цитувати

Семчишин, М. Г., Задорожна, Б. В., & Шевага, В. М. (2022). Нейрофізіологічна діагностика та церебропротекція при забої головного мозку середнього ступеня тяжкості у віддаленому періоді у бійців операції об’єднаних сил (ООС ). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 93-96. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають