Особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з цукровим діабетом 2 типу до та після реперфузійної терапії

Автор(и)

  • Марія Юріївна Котелюх кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої, Харківський національний медичний університет
  • Павло Григорович Кравчун кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої, Харківський національний медичний університет
  • Інна Миколаївна Добровольська кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої, Харківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.14

Ключові слова:

діабет, інфаркт міокарда, маркери, метаболізм.

Анотація

Вступ. Сьогодні ведуться наукові пошуки щодо діагностики та лікування пацієнтів із коморбідним станом. Доведено важливість дослідження патофізіологічних механізмів гострого інфаркту міокарда (ГІ М) у хворих із цукровим діабетом (ЦД ) 2 типу. Мета дослідження: провести ретроспективний аналіз до та після реперфузійної терапії шляхом оцінки особливостей перебігу ГІ М у хворих із ЦД 2 типу. Матеріал та методи. Дослідження проведено з 10 січня 2020 року по 12 січня 2021 року. На базі відділення інтенсивної терапії Державної установи «Національному інституті терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» та Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті №1 філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» було обстежено 74 пацієнтів на ГІ М з елевацією сегменту ST та ЦД 2 типу віком 59,42±7,66 років. Визначення вмісту інсуліну, адропіну, ірисину, білка, що зв’язує жирні кислоти 4 (FABP4) та C1q/TNF – асоційованого білка 3 (CTRP3) у сироватці крові пацієнтів проведено імуноферментним методом. Аналіз і обробка результатів обстеження хворих здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми IBM SPPS software version 27,0 (IBM Inc., USA, 2020). Результати досліджень та їх обговорення. До лікування у пацієнтів із ГІ М та ЦД 2 типу встановлено вірогідно більш високі значення кінцево-систолічний розмір (КСР ) на 5,56 %, ліве передсердя (ЛП) на 10,53%, індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) на 6,87% та більш низькі значення систолічного артеріального тиску (САТ ) на 11,76%, коефіцієнта атерогенності (КА ) на 5,80%, глюкози на 25,71%, інсуліну на 39,92%, ірисину на 15,34%, FABP 4 на 19,76% у порівнянні зі значенням цих показників у пацієнтів через 14 днів після медикаментозної терапії відповідно (р<0,05). До лікування у пацієнтів із ГІ М та ЦД 2 типу встановлено вірогідно більш високі значення адропіну на 46,10%, ірисину на 20,11%, CTRP 3 на 28,78% та більш низькі значення САТ на 17,65%, діастолічного артеріального тиску на 12,38%, частоти серцевих скорочень (ЧСС ) на 13,73%, пульсу на 10,87%, індексу маси тіла на 5,57%, ваги на 9,52%, глюкози на 26,67%, інсуліну на 40,75%, загального холестерину на 10,04%, ліпопротеїдів дуже низької щільності 24,75%, ліпопротеїдів низької щільності на 8,52%, тригліцеридів на 27,06%, КА на 10,55%, FABP 4 на 37,04% у порівнянні зі значенням цих показників у пацієнтів через 14 днів після перкутанного коронарного втручання (ПКВ ) відповідно (р<0,05). Порівнюючи досліджені показники між підгрупами після медикаментозного лікування і ПКВ , визначено достовірне зменшення ЧСС на 8,33%, КСР на 4,11%, ЛП на 9,52%, ІММЛШ на 5,53%, FABP 4 на 21,53% та збільшення рівнів адропіну на 36,99%, ірисину на 41,88%, CTRP 3 на 30,25%, ліпопротеїдів високої щільності на 10,28% відповідно (р<0,05). Висновки. При порівняні ПКВ над медикаментозною терапією спостерігається відсутність тенденції до дилатації лівих відділів серця, покращення енергетичного та адипокінового метаболізму на тлі збільшення рівнів адропіну, ірисину та CTRP 3 та зниження рівнів FABP 4 у хворих на ГІ М та ЦД 2 типу. Слід зазначити, що за умов виконання ПКВ відбувається значне покращення стану енергетичного та адипокінового обмінів.

Посилання

Bhatt DL, Lopes RD, Harrington RA. Diagnosis and treatment of acute coronary syndromes: a review. JAMA. 2022; 327(7): 662-675. DOI: https://doi.org/10.1001/jama.2022.0358

Moscarella E, Brugaletta S, Sabaté M. Latest STEMI treatment: a focus on current and upcoming devices. Expert Review of Medical Devices. 2018; 15(11): 807-817. DOI: https://doi.org/10.1080/17434440.2018.1538778

Karayiannides S, Norhammar A, Frøbert O, James SK, Lagerqvist B, Lundman P. Prognosis in patients with diabetes mellitus and STEMI undergoing primary PCI. Journal of the American College of Cardiology. 2018; 72(12): 1427-1428. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.06.061

Chacko LP, Howard J, Rajkumar C, Nowbar AN, Kane C, Mahdi D, et al. Effects of percutaneous coronary intervention on death and myocardial infarction stratified by stable and unstable coronary artery disease. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. 2020; 13(2). DOI: https://doi.org/10.1161/circoutcomes.119.006363

Levytska LV. Medical and social aspects of restorative treatment of myocardial infarction patients with comorbid diabetes. Herald of social hygiene and health care organization of Ukraine. 2018; 4(78): 75-81. DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786 .2018.4.10034

Afanasiev SA, Garganeeva AA, Kuzheleva EA, Andriyanova AV, Kondratieva DS, Popov SV. The impact of type 2 diabetes mellitus on long-term prognosis in patients of different ages with myocardial infarction. Journal of Diabetes Research. 2018; 2018: 1780683. DOI: https://doi.org/10.1155/2018/1780683

Marenzi G, Cosentino N, Genovese S, Campodonico J, De Metrio M, Rondinelli M, et al. Reduced cardiorenal function accounts for most of the in-hospital morbidity and mortality risk among patients with type 2 diabetes undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction. Diabetes Care. 2019; 42: 1305-1311. DOI: https://doi.org/10.2337/dc19-0047 8. Luan Yi, Li Wei, Wu Li-Rong, Liu Xing-De, Li Ping, Liang Jin-Feng, et al. Clinical features and prognosis of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction comorbid with diabetes mellitus. Chinese Journal of Interventional Cardiology. 2018; 4: 87-92.

Azaza N, Baslaib FO, Al Rishani A, Ahmed M, Al-Zainal J, Aboalela M, et al. Predictors of the development of major adverse cardiac events following percutaneous coronary intervention. Dubai Medical Journal. 2022; 5: 117-121. DOI: https://doi.org/10.1159/000522481 10. Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European heart journal. 2018; 39(2): 119-177. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393

Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European heart journal. 2020; 41(2): 255-323. DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486

Zheng J, Liu M, Chen L, Yin F, Zhu X, Gou J, et al. Association between serum adropin level and coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis. Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 2019; 9(1): 1-7. DOI: https://doi.org/10.21037/ cdt.2018.07.09

Patrycja P, Fabian-Danielewska A, Korabiusz K, Stecko M, Wawryków A, Witkiewicz W, et al. The role of irisin in ischemic heart disease. Journal of education, health and sport. 2019; 9(7): 30-35. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3265182

Tsai HY, Wu YW, Tseng WK, Leu HB, Yin WH, Lin TH, et al. Circulating fatty-acid binding-protein 4 levels predict CV events in patients after coronary interventions. Journal of the Formosan Medical Association. 2021; 120 (1 Pt 3): 728-736. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfma.2020.08.007

Si Y, Fan W, Sun L. A review of the relationship between CTRP family and coronary artery disease. Current Atherosclerosis Reports. 2020; 22(6): 22. DOI: https://doi.org/10.1007/s11883-020-00840-0

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-11

Як цитувати

Koteliukh, M. Y., Kravchun, P. G., & Dobrovolska, I. M. (2022). Особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з цукровим діабетом 2 типу до та після реперфузійної терапії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 77-82. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.14