Хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту

Автор(и)

  • C.М. Василюк Івано-Франківський національний медичний університет
  • А.Г. Шевчук Івано-Франківський національний медичний університет
  • В.В. Іванина Івано-Франківський національний медичний університет
  • В.І. Гудивок Івано-Франківський національний медичний університет
  • А.І. Гуцуляк Івано-Франківський національний медичний університет
  • В.С. Осадець Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.26-30

Ключові слова:

гострий панкреатит, діагностика, лікування, холецистектомія.

Анотація

Вступ. Незважаючи на широке поширення поєднаного ураження біліарної системи і підшлункової залози, чима- ло питань тактики лікування залишаються невирішеними. Не викликає сумнівів, що адекватне лікування цієї патоло- гії повинно поєднувати хірургічну і консервативну складові, які будуть визначатися особливостями перебігу патоло- гічних процесів у жовчовивідних протоках і в підшлунковій залозі. Матеріали та методи. Проведено клінічне обстеження і лікування 126 пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом. Чоловіків було 32 (25,4 %), жінок – 94 (74,6%). У 65 пацієнтів з гострим біліарним панкреатитом був ізольований холецис- толітіаз (перша група). У 35 пацієнтів було діагностовано дрібні конкременти у різних відділах спільної жовчної протоки, які не спричиняли обтурації загальної жовчної протоки (друга група). У 26 пацієнтів діагностували обтурувальні конкре- менти спільної жовчної протоки, в тому числі – вклинені у великий дуоденальний сосок (третя група). Результати досліджень та їх обговорення. Клінічна симптоматика, показники біохімічного аналізу крові, під- вищення α-амілази, ліпази, панкреатичної α-амілази та позитивний АСТІМ Pancreatitis тест дозволяли встановити попередній діагноз гострого панкреатиту. Ультразвукове дослідження (УЗД) оцінювало зміни у підшлунковій залозі, однак не завжди повноцінно характеризувало стан позапечінкових жовчних протоків. Для повноцінної характерис- тики патології спільної жовчної протоки застосовували магнітно-резонансну томографію (МРТ), що дозволяло чітко встановити ґенез гострого біліарного панкреатиту. На першому етапі лікування всі діагностично-лікувальні заходи виконували впродовж 24 годин. У 80,0 % пацієнтів першої групи на УЗД були встановлено відсутність патологічних включень у спільній жовчній протоці. У 20,0 % пацієнтів проводили МРТ. 25,7 % пацієнтів другої групи потребува- ли застосування МРТ, а 74,3 % – транспапілярної ендоскопічної рентгенографії. У третій групі тільки у 7,7 % УЗД було ефективним. Інші пацієнти цієї групи для верифікації причини гострого біліарного панкреатиту потребували застосування інших методів променевої діагностики. Впродовж 24 годин лапароскопічна холецистектомія (ЛХЕ) була виконана у 49 пацієнтів (75,4 %) першої групи. У хворих другої і третьої груп проводили ендоскопічну діагнос- тику і ревізію позапечінкових жовчних шляхів з наступним проведенням ЛХЕ впродовж 24 годин. У 12 (9,5 %) ви- никали ускладнення, пов’язані з несприятливим перебігом запального процесу в підшлунковій залозі та перипанкре- атичній клітковині. У 2 хворих першої групи, 3 – другої та 2 – третьої діагностували формування несправжніх пан- креатичних кіст. Враховуючи їхній сприятливий перебіг та відсутність лабораторних та клінічних даних за їхнє інфі- кування, цим пацієнтам рекомендували в подальшому динамічне спостереження в амбулаторних умовах. У 5 хворих формувались абсцеси заочеревинного простору (у 3 другої групи та у 2 – третьої). Висновки. Діагностична тактика при гострому біліарному панкреатиті повинна включати: визначення активнос- ті ліпази, α-амілази, панкреатичної α-амілази, АСТІМ Pancreatitis тест та МРТ. У пацієнтів з гострим біліарним пан- креатитом необхідно дотримуватися активної хірургічної тактики, що передбачає ЛХЕ при холецистолітіазі та ендо- скопічну транспапілярну декомпресію спільної жовчної протоки при холедохолітіазі, в межах 24 годин перебування пацієнта у хірургічному відділенні.

Посилання

Gülen B, Dur A, Serinken M, Karcıoğlu Ö, Sönmez E. Pain treatment in patients with acute pancreatitis: A randomized controlled trial. Turk J Gastroenterol. 2016 Mar;27(2):192-6.

Ozkan Z, Gul E, Kanat BH, Gundogdu Z, Gonen AN. Is surgery safe in gallstone-related acute diseases in elderly patients? J Coll Physicians Surg Pak. 2016 Jun;26(6):471-5.

Barreiro AE, Mancebo MA, Varela TP. Readmissions due to acute biliary edematous pancreatitis in patients without cholecystectomy. Rev Esp Enferm Dig. 2016 Jul;22:108.

Sangrasi AK, Syed B, Memon AI, Laghari AA, Talpur KA, Qureshi JN. Laparoscopic cholecystectomy in acute gallstone pancreatitis in index hospital admission: feasibility and safety. Pak J Med Sci. 2014 May;30(3):601-5.

Vasylyuk SM, Ivanyna VV. Clinical and laboratory diagnosis of an acute biliary pancreatitis. Klinicheskaia khirurgiia. 2015 Feb;(2):32-4. [In Ukrainian]

Kuo VC, Tarnasky PR. Endoscopic management of acute biliary pancreatitis. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2013 Oct;23(4):749-68.

Vasylyuk SM, Ivanyna VV. Diagnosis of Acute Biliary Pancreatitis. Ukrainian Journal of Surgery. 2016;1- 2(30-31):60-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Василюк C. ., Шевчук, А. ., Іванина, В., Гудивок, В., Гуцуляк, А., & Осадець, В. (2022). Хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (57), 26-30. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.26-30