Планове хірургічне лікування вагітних із первинним симптоматичним хронічним варикозним розширенням вен пахвинного каналу з короткотерміновим перебуванням в акушерському стаціонарі

Автор(и)

  • В.М. Антонюк-Кисіль Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради
  • І.Я. Дзюбановський Тернопільський медичний університет імені І. Я. Горбачевського
  • В.М. Єнікеєва Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради
  • С.І. Лічнер Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради
  • В.М. Липний Комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради
  • М.В. Семенюк ТзОВ «ЛОКЕ», Рівне

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.10-21

Ключові слова:

ПСВРВПК, хірургічне лікування ПСВРВПК в плановому порядку, дуплексне сканування вен, короткотермінове перебування в стаціонарі.

Анотація

Мета роботи. Розробити покази до планового хірургічного лікування первинного симптомного варикозного розширення вен пахвинного каналу (ПСВРВПК) з короткотерміновим стаціонарним перебуванням в післяопе- раційному періоді (по термінології ІААS) і оцінити його результати у вагітних. Матеріали та методи. На базі комунальний заклад «Обласний перинатальний центр» Рівненської обласної ради з початку 2013 року по лютий 2018 рік включно народжувало 14093 пацієнток. Первинну симптомну хворобу вен С2S-C4s,Ep,Ap,r,Pp (за класифікацією СЕАР 2002р.) із них мали 825 вагітних (5,85%) за даними дуплексного скануван- ня вен нижніх кінцівок(поверхневих і глибоких), вен тазу, пахвинних каналів. Вивчали із яких венозних басейнів виникає патологічний рефлюкс у вени з яких формується первинне симптомне варикозне розширення вен пахвинних каналів (ПСВРВПК). Ізольовану форму ПСВРВПК діагностовано у 68 вагітних (8,24%), в поєднанні з варикозним розширенням сафенових і/або несафенових вен – у 197 пацієнток (23,88%). Прооперовано 48 вагітних (18,11%) в плановому порядку, тільки в умовах акушерського стаціонару з короткотерміновим перебуванням (до 48 годин) 98% пацієнток в післяопераційному періоді у ІІ–ІІІ триместрах. Результати досліджень та їх обговорення. Серед 825 пацієнток з СПХЗВ завдяки дуплексному скануванню діагно- стували у 68 вагітних (8,24%)ПСВРВПК в ізольованій формі (у 16 пацієнток (23,53%) знаходилось в межах пахвинного каналу, а у 52 (76,47%) – поширювалось за його межі через зовнішнє пахвинне кільце, формує варикозне розширення вен зовнішніх статевих органів і/або нижніх кінцівок). Поєднані форми ПСВРВПК виявлено у 197 (23,88%) пацієнток: ПСВРВПК з варикозним розширенням вен басейну сафенових вен у 120 (60,91%) обслідуваних, з варикозним розширен- ням сафенових і несафенових вен –у 77 (39,09%) обслідуваних. У 58 (21,89%) пацієнток з ПСВРВПК захворювання носило двобічний характер, правобічний – у 96 (37,36%) вагітних, лівобічний – 111 (40,75%) пацієнток. Сформовані покази до планового оперативного втручання, хірургічну тактику лікування даної патології в залеж- ності від форми та поширеності. Із 265 вагітних 48 (18,11%) пацієнток із різними формами ПСВРВПК дали згоду на проведення в плановому порядку хірургічного лікування даної патології в умовах акушерського стаціонару в ІІ–ІІІ триместрах вагітності з короткотерміновим перебуванням в стаціонарі: 21 пацієнтка (43,75%) внаслідок неефектив- ної консервативної терапії, коли захворювання клінічно прогресувало і поширювалось;18 вагітних (37,5%) з ціллю підготовки природнього пологового шляху для пологів природним шляхом при вираженому варикозному розши- ренні вен зовнішніх статевих органів і промежини для зменшення ризиків кровотечі у випадку розриву варикозних вузлів та звуження показів до хірургічних пологів; 9 хворим (18,75%) – на їх вимогу, для покращення косметичних проблем зовнішніх статевих органів і/або нижніх кінцівок викликаних варикозним розширенням вен. Оперативні втручання виконували при відсутності протипоказів до втручання у вагітної з боку соматичного і акушерського ста- тусів. Позитивні клінічні результати лікування отримані у 98% оперованих вагітних, які підтверджені даними дуп- лексного сканування та суб’єктивною оцінкою оперованих вагітних. У всіх оперованих негативного впливу опера- тивного втручання на перебіг вагітності, розвиток плода, пологів і на післяпологовий період не було. Висновки. ПСВРВПК трапляється у 8,24% вагітних у вигляді ізольованої форми, що проявляється клінікою пах- винної кили, так і варикозом зовнішніх статевих органів, варикозним розширенням вен нижніх кінцівок. Найчастіше, у 23.88% обслідуваних трапляється в поєднанні з варикозним розширенням вен в басейні сафенових і/або не сафено- вих вен). Хірургічне лікування різних форм ПСВРВПК виконували 48 вагітним (18,11%) в плановому порядку у 100% в умовах акушерського стаціонару з короткотерміновим перебуванням в післяопераційному періоді: 21 пацієнтці (43,75%) із-за неефективної консервативної терапії, коли захворювання клінічно прогресувало і поширювалось; 18 вагітним (37,5%) з ціллю підготовки природнього пологового шляху для пологів природним шляхом при виражено- му варикозному розширенні вен зовнішніх статевих органів і промежини для зменшення ризиків кровотечі у випад- ку розриву варикозних вузлів та показів до хірургічних пологів; 9 (18,75%) – на їх вимогу, для покращення косме- тичних проблем зовнішніх статевих органів і/або нижніх кінцівок викликаних варикозним розширенням вен при відсутності протипоказів до втручання у вагітної збоку соматичного і акушерського статусів. Хірургічна тактика: при ізольованій формі ПСВРВПК, коли варикозне поширення вен виходило за межі пахвин- ного каналу із зовнішнього пахового кільця клінічно проявляючись варикозним розширенням вен зовнішніх стате- вих органів і/або нижніх кінцівок, обшивали венозні конгломерати лігатурами без їх висічення не розкриваючи пах- винний канал; при поєднаних формах ПСВРВПК з варикозним розширенням вен зовнішніх статевих органів, яке сформувалось із гілок великої підшкірної вени внаслідок патологічного рефлюксу в них при неспроможності остіального клапану сафенових вен, виконували в одну сесію перев’язку шляхом обшивання лігатурами (не менше двох) із шовного матеріалу, що не розсмоктуються, венозних конгломератів, що виходять із зовнішнього пахового кільця без їх висічення та розкриття пахвинного каналу і на стовбури сафенових вен в ділянці соустій («кросів») і на їх гілки. Всі оперативні втручання виконувались під тумесцентною анестезією у ІІ–ІІІ триместрі.

Посилання

Меdved VI. Pregnancy-associated pathology. Female doctor. 2012;2:8-14. [In Ukrainian].

Jung SC, Lee W, Chung JW, Jae HJ, et al. Unusual causes of varicose veins in the lower extremities: CT venographic and Doppler US findings. RadioGraphics. 2009;29:525-536.

Tsukanov YТ, Kravchenko ЕN, Krivorotov IА, et al. Features of the clinical course of pregnancy and childbirth in women with varicose veins of vulva, vagina and perineum. Phlebology. 2013;2:21-5. [In Russian].

Chi C, Taylor A, Munjuluri N, et al. Diagnostic dilemma: round ligament varicosities in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2005;8:1126-7.

Pilkington SA, Rees M, Jones O, et al. Ultrasound diagnosis of round ligament varicosities mimicking inguinal hernias in pregnancy. Ann R Coll Surg Engl. 2004;86: 400-1.

Guillem P, Bounoua F, Duval G. Round ligament varicosities mimicking inguinal hernia: a diagnostic challenge during pregnancy. Acta Chir Beig. 2001;101:310-11.

Lee DK, Bae SW, Moon H, et al. Round ligament varicosities mimicking inguinal hernia in pregnancy. J Korean Surg Soc. 2011;80:437-9.

Ijpma FF, Boddeus KM, de Haan HH, et al. Bilateral round ligament varicosities mimicking inguinal hernia during pregnancy. Hernia. 2009;13:85-8.

Cheng D, Lam H, Lam C. Round ligament varicosities in pregnancy mimicking inguinal hernia: an ultrasound diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol. 1997;9:198-9.

Smith P, Heimer G, Norgren A, et al. The round ligament– a target organ for steroid hormones. Gynecol Endocrinol. 1993;7:97-100.

Einarsson E, Elkoff B, Neglen P. Sclerography or surgery as treatment for varicose veins: a prospective randomized study. Phebology. 1993;8:22-6.

Ryu KH, Yoon JH. Ultrasonographic diagnosis of round ligament varicosities mimicking inguinal hernia: report of two cases with literature review. Ultrasonography. 2014;33(3):216-221. DOI: 10.14366/usg.14006

Ilina IY, Dobrokhotova YE, Titchenko IP, et al. Varicose veins of the small pelvis in women as one of the manifestations of connective tissue dysplasia. Russian bulletin of obstetric and gynecology. 2009;2:39-42. [In Russian].

Kirichenko АI. Varicose veins of the small pelvis. In: Savelyev VS, editor. Phlebology. Moscow: Medicine; 2001. p. 574-85. [In Russian].

Bogachev VY. Varicose veins of the small pelvis. Consilium medicum. 2006;1:20-3 [In Russian].

Bergan JJ. Treatment of pelvic reflux (pelvic venous congestion) in North America. Vasc.Surg. 1997;31(2):256-61.

Lenkovic M, Carbaja R, Gruber V, et al Effect of progesterone and pregnancy on the development of varicose veins. Acta Dermatovenerol Croat. 2009;17(4):263-7.

Ramelet AA, Kern P, Perrin M. Les varices et telangiectasies. Paris: Masson; 2010. 392 p.

QH Nguyen, SM Gruenewald Doppler sonography in the diagnosis of round ligament varicosities during pregnancy. J Clin Ultrasound. 2008;36:177-9.

Huang A, Tweedie JH. Reducible inguinal swelling presenting during pregnancy: not always a hernia. J Obstet Gynecol. 1998;18:284.

Balian E., Lasry J-L, Coppe G, et al. Pelviperineal venous insufficiency and varicose veins of the lower limbs. Phlebolymphоlogy. 2008;15(1):17-26.

Меdved VI. Introduction to the clinic of extragenital pathology in pregnant women. Kiev: Avicenna; 2004. 168 p. [In Russian].

Gavrilov SG, Butenko OI, Chekashyna МА. Varicose veins of the small pelvis: the current state of the problem. Annals of Surgery. 2003;1:7-12. [In Russian].

Sеrov VN, Zharov ЕV. Modern principles of diagnosis and treatment of chronic venous insufficiency in pregnant women. Мoscow: Scientific center of obstetrics, gynecology and perinatology of Rosmedtechnologies; 2007. 24 p. [In Russian].

Savelev VS. Varicose disease– modern condition of the old surgical problem. Annals of Surgery. 1999;2:6- 10. [In Russian].

Gavrilov SG, Sazhyn АV, Temirbolatov МD Tactics of treatment of patients with concomitant varicose veins of the pelvic and lower extremities. Phlebology. 2017;11(3);120-130. DOI: 10.17116/flebo2017113120- 130. [In Russian].

Kamaya A, Petrovitch A, Chen B. Spectrum of Color Doppler findings. J. Ultrasound Med. 2009;28:1031-41.

Frede TE. Ultrasonic visualization of varicosities in the female genital tract. J. Ultrasound Med. 1984;3:365-9.

Oh SN, Jung SE, Rha SE, et al. Sonography of various cystic masses of the female groin. J Ultrasound Med. 2007;26:1735-42.

McKenn DA, Carter JT, Poder L, et al. Round ligament varices: sonographic appearance in pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008;31:355-7.

Uzun M, Akkan K, Coskun B. Round ligament varicosities mimicking inguinal hernias in pregnancy: importance of color Doppler sonography. Diagn Interv Radiol. 2010;1:150-2.

Petrov VV, Shmidt АА, Novikov КV, Timoshkova YL. Genital-perineal varicose as a form of manifestation of progressive varicose veins of the lower extremities in pregnant women. Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2012;4(40):228-32.

Lafrati MD, Welch HJ, O’Donnenell TF. Subfascial endoscopic perforator ligation: An analysis of early clinical outcomes and cost. J.Vasc.Surg. 1998;26:991-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Антонюк-Кисіль, В. ., Дзюбановський, І. ., Єнікеєва, В., Лічнер, С., Липний, В., & Семенюк, М. . (2022). Планове хірургічне лікування вагітних із первинним симптоматичним хронічним варикозним розширенням вен пахвинного каналу з короткотерміновим перебуванням в акушерському стаціонарі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (57), 10-21. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.10-21