Хірургічне лікування ускладнень холелітіазу

Автор(и)

  • В.О. Сипливий Харківський національний медичний університет, кафедра загальної хірургії № 2
  • Д.В. Євтушенко Харківський національний медичний університет, кафедра загальної хірургії № 2
  • О.В. Євтушенко Харківський національний медичний університет, кафедра загальної хірургії № 2
  • В.В. Доценко Харківський національний медичний університет, кафедра загальної хірургії № 2

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.58-61

Ключові слова:

холелітіаз, холедохолітіаз, обтураційна жовтяниця, гострий холангіт, синдром Міріззі, хірургічне лі- кування.

Анотація

Мета дослідження. Аналіз результатів хірургічного лікування хворих з ускладненнями холелітіазу. Матеріали та методи. Робота базується на аналізі результатів хірургічного лікування 184 хворих з ускладненнями холелітіазу. Чоловіків було 68 (37 %), жінок – 116 (63 %). Вік хворих коливався від 31 до 88 років і в середньому ста- новив 64,1+1,0 року. Результати досліджень та їх обговорення. Основним методом відновлення жовчотоку у пацієнтів з холедохолітіа- зом та обтураційною жовтяницею було ендоскопічне транспапілярне втручання – ЕПСТ з літекстракцією. Дане втручання проведено 105 хворим. У 89 (84,7 %) пацієнтів ЕПСТ була одномоментним втручанням. У 9 (8,6 %) пацієнтів проведено повторне успішне ендоскопічне втручання. У 7 (6,7 %) пацієнтів ендоскопічна корекція жовчотоку була безуспішною і їм виконано відкрите оперативне втручання. Післяопераційні ускладнення спостерігалися у 16 (15,2 %) пацієнтів: Grade 1–2 за Clavien-Dindo відзначені у 13 (12,38 %) пацієнтів, Grade 3b – у 3(2,85 %). Найбільш частим ускладненням післяоперацій- ного періоду були гострий панкреатит і кровотеча із папілотомної рани (по 6 випадків). Групу хворих з холангітом за критеріями Tokyo Guidelines 2013 склали 62 пацієнти. Тяжкий холангіт, що супро- воджувався органною дисфункцією, виявлено у 3 (4,8 %) хворих, середній ступінь – у 26 (41,9 %), у решти 33 (53,3 %) хворих – холангіт першого ступеня тяжкості. У пацієнтів з холангітом II–III ступеня тяжкості із жовчі було виділено E. coli, Р. aeruginosa, K. pneumoniaе. ЕПСТ з літекстракцією виконано у 29 пацієнтів. ЕПСТ була успішною у 22 (75,9 %) пацієнтів. У 40 пацієнтів виконано відкриті втручання з одномоментним відновленням жовчотоку. У 10 (25 %) пацієнтів конкременти холедоха видалені шляхом холедохотомії з подальшим швом холедоха. У 20 (50 %) паці- єнтів з явищами гнійного холангіту холедохолітотомію завершено зовнішнім дренажем холедоха. У 10 (25 %) пацієнтів виконано внутрішнє дренування жовчної протоки: у 5 – накладено холедоходуоденоанастомоз, у 5 – гепатикоєюноанас- томоз за Roux-en-Y у нашій модифікації. Синдром Міріззі за класифікацією Beltran and Csendes (2008) було діагностовано у 34 хворих. Всі хворі відзначали тривалий перебіг ЖКХ з багаторазовими больовими нападами. 14 надійшло з клінікою гострого холециститу, у 5 – ускладненого формуванням підпечінкового або піддіафрагмального абсцесів, у 1 – абсцесу печінки. 18 хворих надійшло з клінікою обтураційної жовтяниці, холедохолітіазу на тлі гострого холециститу, 2 – з клінікою непрохідності тонкої кишки. Висновки. Гострий холангіт розвивається у 33,7 % хворих, з них першого ступеня – у 53,3 %, другого – у 41,9 %, третього (тяжкого) ступеня – у 4,8 % з субкомпенсацією або декомпенсацією функції щонайменше однієї системи організму у 46,7 % хворих. Аналіз інтраопераційних змін свідчить про те, що з переходом від першого типу синдрому Міріззі до п’ятого збільшується ступінь морфологічних змін, що характеризуються облітерацією трикутника Кало, з порушенням анатомії та цілісності структур даної зони з розвитком холецистобіліарної або холецистодигесивної нориць.

Посилання

Mullhaupt B. Natural History and Pathogenesis of Gallstones. In: Clavien PA, Baillie J. Diseases of the Gallbladder and Bile Ducts: Diagnosis and Treatment. Blackwell Publishing Ltd : Oxford;2007: 216-28.

Novacek G. Gender and gallstone disease. Wien Med Wochenschr. 2006;156(19-20):527-33. Available from: https://link.springer.com/article/ DOI: 10.1007/s10354-006-0346-x.

Zaporozhchenko BS, Kolodii VV, Horbunov AA, Muraviov PT, Bondarets DA. Dyferentsiiovanyi pidkhid do vyboru metodu likuvannia uskladnenoi zhovchnokamianoi khvoroby u patsiientiv starshoi vikovoi hrupy. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2017;№1, ch.1(T.21):. 125-9 [In Ukrainian].

Nychytailo ME, Ohorodnyk PV, Deinychenko AH, Boiko OH, Khrystiuk DY. Mynyynvazyvnыe khyrurhycheskye vmeshatelstva pry obturatsyy dystalnoho otdela obshcheho zhelchnoho protoka. Khirurhiia Ukrainy. 2012;(4):16-20. [In Ukrainian].

Beltran MA, Csendes A, Cruces KS. The relationship of Mirizzi syndrome and cholecystoenteric fistula: validation of a modified classification. World J Surg 2008;32(10):2237-43 Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18587614 DOI: 10.1007/s00268-008-9660-3.

Syplyviy VA, Ievtushenko DV, Petrenko HD, Andreeshchev SA, Ivtushenko AV. Khyrurhycheskoe lechenye ostroho kholanhyta pry kholedokholytyaze. Klinichna khirurhiia. 2016;(1):34-7. [In Ukrainian].

Kondratenko PH, Konkova MV, Belozertsev OA, Yudyn AA. Khyrurhycheskaia taktyka u bolnыkh pozhyloho y starcheskoho vozrasta s ostrыm kholetsystytom y obturatsyonnoi zheltukhoi. Khirurhiia Ukrainy.2007;22(2):27-30. [In Ukrainian].

Rusyn VI, Rusyn AV, Rumiantsev KI. Spontanni vnutrishni biliarni norytsi. Visnyk morskoi medytsyny. 2001;14(2):299-302. [In Ukrainian].

Syplyviy VA, Ievtushenko DV, Petrenko HD, Andreeshchev SA, Ievtushenko AV. Dyahnostyka y khyrurhycheskoe lechenye syndroma Mirizzi. Klinichna khirurhiia. 2016;(8):8-11. [In Ukrainian].

Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey Ann Surg. 2004;240(2):205-13. PubMed PMID: 15273542 PMCID: PMC1360123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Сипливий, В. ., Євтушенко, Д. ., Євтушенко, О. ., & Доценко, В. . (2022). Хірургічне лікування ускладнень холелітіазу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2 (58), 58-61. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.58-61