Особливості та тактика хірургічного лікування гострого панкреатиту біліарного генезу

Автор(и)

  • В.В. Петрушенко Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • Д.І. Гребенюк Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • Ю.А. Дорожинський Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • Н.А. Ляховченко Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • К.М. Паньків Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • О.О. Кедик Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • О.В. Левадний Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.41-45

Ключові слова:

гострий біліарний панкреатит, хірургічне лікування.

Анотація

Вступ. Гострий біліарний панкреатит протягом багатьох років залишається актуальною проблемою хірургії, а підходи до його лікування викликаються жваву дискусію як серед науковців, так і серед практичних лікарів. Мета дослідження. Провести аналіз хірургічної тактики лікування пацієнтів із гострим панкреатитом біліарного ґенезу. Матеріали та методи. У дослідження було включено 94 пацієнти з гострим панкреатитом біліарного ґенезу. На- ми було проаналізовано види та результати хірургічного лікування пацієнтів, перебіг захворювання в залежності від характеру виконаного оперативного втручання. Результати досліджень та їх обговорення. У нашому дослідженні основними етапами лікування хворих на гос- трий панкреатит біліарного генезу, були:  видалення конкрементів із загальної жовчної протоки шляхом виконання ендоскопічної папіллосфінктерото- мії;  після зняття основних клінічних симптомів у пацієнтів з легкою формою захворювання переважно виконува- лася лапароскопічна холецистектомія на 6-7 добу перебування в стаціонарі№  при виявлені деструктивного холециститу на фоні гострого панкреатиту використовували активну тактику ведення пацієнтів (лапароскопічна холецистектомія з інтраопераційною холаніографією та зовнішнім біліарним дре- нуванням);  за умов обтураційної жовтяниці та виявлення патологічних процесів у позапечінкових жовчних шляхів пер- шим етапом лікування було виконання ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії у поєднанні з ендоско- пічною папілосфінктеротомією;  при некротичному панкреатиті екстрене хірургічне втручання проводилося лише пацієнтам, що мали клініч- ну картину перитоніту (лапароскопічна санація та дренування черевної порожнини, лапароскопічну холецистекто- мію з обов’язковим зовнішнім біліарним дренуванням);  відкрите хірургічне втручання проводили пацієнтам, у яких розвивалися симптоми сепсису, пов’язані з інфі- куванням панкреонекрозу (ревізія підшлункової залози із некректомією та наступним постопераційним безперерв- ним закритим лаважем ретроперітонеального простору). Висновки. Хірургічне лікування гострого панкреатиту біліарного генезу слід проводити за індивідуалізованою тактикою, що базується на ряді факторів, таких як: важкість гострого панкреатиту, наявність інших ускладнень жов- чнокам’яної хвороби, ефективність первинної консервативної терапії.

Посилання

Garber A, Frakes C, Arora Z, Chahal P. Mechanisms and management of acute pancreatitis. Gastroenterol Res Pract. 2018 Mar 15;2018:6(21):87-98. DOI: 10.1155/2018/6218798

Petrushenko VV, Grebeniuk DI, Liakhovchenko NA, Bilyk OM, Pankiv KM. Efektyvnist zastosuvannia plazmaferezu u kompleksnomu likuvanni khvorykh na nekrotychnyi pankreatyt. Kharkivska khirurhichna shkola. 2018;2:77-9. [In Ukrainian].

Zarnescu NO, Costea R, Zarnescu Vasiliu EC, Neagu S. Clinico-biochemical factors to early predict biliary etiology of acute pancreatitis: age, female gender, and ALT. J Med Life. 2015 Oct-Dec;8(4):523-6.

Eğin S, Yeşiltaş M, Gökçek B, Tezer H, Karahan SR. Early laparoscopic cholecystectomy following acute biliary pancreatitis expedites recovery. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Nov;23(6):495-500. DOI: 10.5505/tjtes.2017.50128

Morató O, Poves I, Ilzarbe L, Radosevic A, Vázquez-Sánchez A, Sánchez-Parrilla J, et al. Minimally invasive surgery in the era of step-up approach for treatment of severe acute pancreatitis. Int J Surg. 2018 Mar;51:164-9. DOI: 10.1016/j.ijsu.2018.01.017

James TW, Crockett SD. Management of acute pancreatitis in the first 72 hours. Curr Opin Gastroenterol. 2018 Sep;34(5):330-5. DOI: 10.1097/MOG.0000000000000456

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Петрушенко, В. ., Гребенюк, Д. ., Дорожинський, Ю. ., Ляховченко, Н. ., Паньків, К. ., Кедик, О. ., & Левадний, О. . (2022). Особливості та тактика хірургічного лікування гострого панкреатиту біліарного генезу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2 (58), 41-45. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.41-45