Особливості діагностики глибокого прикусу у пацієнтів з порушеннями м’язово-суглобового комплексу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.17

Ключові слова:

телерентгенографія, скронево-нижньощелепний суглоб, патологічний прикус, дисфункція, жувальні м’язи, зубо-щелепний апарат, вертикальні аномалії прикусу

Анотація

Глибокий прикус займає одне з чільних місць серед усіх зубо-щелепних аномалій і, залежно від регіону світу, діагностується у 21–45% пацієнтів, що звернулись по ортодонтичну допомогу. В свою чергу, різниться не лише першопричина виникнення даної патології, але і її природа, вплив на її поступовий розвиток зовнішніх та внутрішніх факторів. Зміни, спричинені виникненням у пацієнта глибокого прикусу, розповсюджуються також і на м’язово-суглобовий комплекс, викликаючи порушення не лише в його функціональності, але й у морфології тканин скронево-нижньощелепних суглобів. Скарги на функціональні розлади все частіше зустрічаються серед ортодонтичних пацієнтів з глибоким прикусом і необхідність не лише естетичної реабілітації, але й, перед усім відновлення нормальної функції виходить на перший план. Тож метою даної роботи є поглиблений комплексний аналіз пацієнтів з глибоким прикусом шляхом дослідження порушень м’язово-суглобового комплексу та особливостей розвитку черепно-лицевих кісткових структур. В свою чергу першим, проте основоположним етапом на шляху до розподілу обстежуваних нами пацієнтів задля подальшого дослідження, є клінічний етап дослідження. Нами було проведено, зокрема, збір суб’єктивних данних, а саме, анамнезу, скарг пацієнтів, що, в свою чергу отримали поділ на естетичні, функціональні та дисфункціональні, та були проаналізовані; клінічна оцінка ступеню вираженості дисфункції скронево-нижньощнлнпних суглобів за Helkimo; клінічний огляд пацієнта та виокремлення, в залежності від особливостей прояву глибокого прикусу, двох його видів. Окрім того, нами було проаналізовано рентгенологічне дослідження обстежуваних, а саме, бокову телерентгенографію, що дало нам підстави припускати взаємозалежність особливостей морфології черепно-лицевих кісток, положення різців та стану м’язово-суглобового комплексу пацієнтів. Після детального та всебічного аналізу отриманих нами, у ході дослідження, даних, ми дійшли висновку, що найбільш доцільним є поділ обстежуваних пацієнтів на дві групи: з легким ступенем тяжкості вираженості дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів та з середнім ступенем тяжкості. В свою чергу, у даних групах слід виділити по дві підгрупи, в залежності від особливостей розташування різців: з середнім або більш вираженим (протрузійним) нахилом різців та з недостатнім (ретрузійним) нахилом різців. Отримані результати диктують необхідність подальшого та більш глибокого дослідження особливостей діагностики та лікування пацієнтів одержаних груп.

Посилання

Watted N, Lone IM, Zohud O, Midlej K, Proff P, Iraqi FA. Comprehensive deciphering the complexity of the deep bite: insight from animal model to human subjects. J Pers Med [Internet]. 2023 Oct 8 [cited 2024 Jan 15];13(10):1472. Available from: https://doi.org/10.3390/jpm13101472

Piancino MG, Tortarolo A, Di Benedetto L, Crincoli V, Falla D. Chewing Patterns and Muscular Activation in Deep Bite Malocclusion. J Clin Med [Internet]. 2022 Mar 19 [cited 2024 Jan 15];11(6):1702. Available from: https://doi.org/10.3390/jcm11061702

De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declerck D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of orthodontic malocclusions in healthy children and adolescents: a systematic review. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2022 Jun 17 [cited 2024 Jan 15];19(12):7446. Available from: https://doi.org/10.3390/ijerph19127446

Nagar P, Kandakkeel FN, Saseendran A, Syeda NK, Jenny A, Bajaj K. Assessment of dental crowding occurring in mixed dentition in maxillary and mandibular arches based on tooth size–arch length relationships and certain cephalometric parameters. Int J Clin Pediatr Dent [Internet]. 2023 May 12 [cited 2024 Jan 15];16(2):357-62. Available from: https://doi.org/10.5005/jp-journals-10005-2574

Proc P, Szczepanska J, Herud A, Zubowska M, Fendler W, Lukomska-Szymanska M, Mlynarski W. Comparative study of malocclusions between cancer patients and healthy peers. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2022 Mar 29 [cited 2024 Jan 15];19(7):4045. Available from: https://doi.org/10.3390/ijerph19074045

Saccomanno S, Saran S, Laganà D, Mastrapasqua RF, Grippaudo C. Motivation, perception, and behavior of the adult orthodontic patient: a survey analysis. BioMed Res Int [Internet]. 2022 Mar 4 [cited 2024 Jan 15];2022:1-6. Available from: https://doi.org/10.1155/2022/2754051

Ghafari M, Bahadivand-Chegini S, Nadi T, Doosti-Irani A. The global prevalence of dental healthcare needs and unmet dental needs among adolescents: a systematic review and meta-analysis. Epidemiology Health [Internet]. 2019 Oct 27 [cited 2024 Jan 15];41:e2019046. Available from: https://doi.org/10.4178/epih.e2019046

Ispir NG, Toraman M. The relationship of masseter muscle thickness with face morphology and parafunctional habits: AN ultrasound study. Dentomaxillofacial Radiol [Internet]. 2022 Aug 4 [cited 2024 Jan 15]. Available from: https://doi.org/10.1259/dmfr.20220166

Proffit WR, Fields HW, DM Sarver, BE Larson. Ortodonzia moderna. Edra; 2020.

Khayat N, Winocur E, Kedem R, Winocur Arias O, Zaghal A, Shpack N. The prevalence of temporomandibular disorders and dental attrition levels in patients with posterior crossbite and/or deep bite: a preliminary prospective study. Pain Res Manag [Internet]. 2021 Feb 12 [cited 2024 Jan 15];2021:1-8. Available from: https://doi.org/10.1155/2021/8827895

Kaniura OA, Kostiuk TM. Diahnostyka, ortopedychne likuvannia ta profilaktyka miazovo-suhlobovoi dysfunktsii skronevonyzhnoshchelepnykh suhlobiv. Monohrafiia. Kyiv: Knyha-plius; 2022. 199 s., il.

Mitchell L, Littlewood SJ. Introduction to Orthodontics. [place unknown]: Oxford University Press; 2019. 408 p.

Saccomanno S, Saran S, Laganà D, Mastrapasqua RF, Grippaudo C. Motivation, perception, and behavior of the adult orthodontic patient: a survey analysis. BioMed Res Int [Internet]. 2022 Mar 4 [cited 2024 Jan 15];2022:1-6. Available from: https://doi.org/10.1155/2022/2754051

A Population-based survey on inter-arch malocclusion and background determinants. J Clin Transl Res [Internet]. 2022 [cited 2024 Jan 15]. Available from: https://doi.org/10.18053/jctres.09.202301.002

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Як цитувати

Кириченко, Н. А., & Костюк, Т. М. (2024). Особливості діагностики глибокого прикусу у пацієнтів з порушеннями м’язово-суглобового комплексу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 99-104. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.17