Структурні зміни шлунка та рівень гастрину в крові у щурів під впливом тривалого введення глутамату натрію

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.14

Ключові слова:

глутамат натрію, гастрин, слизова оболонка шлунка, ерозії, виразки

Анотація

Вступ. Використання глутамату натрію в якості підсилювача смаку може мати токсичний вплив на здоров’я, що вимагає проведення подальших досліджень в даному напрямку. Мета дослідження: дослідити структурні зміни у слизовій оболонці шлунка та рівень гастрину в крові у щурів під вплив тривалого перорального введення глутамату натрію. Об’єкт і методи дослідження. Експеримент виконано на 40 білих нелінійних щурах самцях репродуктивного віку. Піддослідні тварини були поділені на 4 групи (по 10 щурів в кожній групі), які щодня перорально отримували глутамат натрію у дозі 15 мг/кг ваги. Вивчали вплив 2, 4, 6, 8 тижневого введення глутамату натрію відповідно в І, ІІ, ІІІ та IV груп піддослідних тварин (залежно від тижня їх декапітації). Щурам контрольних групи (n=20) вводили упродовж 2, 4, 6 та 8 тижнів плацебо (0,5 мл питної водопровідної дехлорованої води кімнатної температури). Інтактних тварин контролю також розподілено на 4 групи, по 5 щурів в кожній, залежно від тижня декапітації. Перед декапітацією тварин зважували. Визначали рівень сироваткового гастрину, а також досліджували стан слизової оболоки шлунку. Результати дослідження та їх обговорення. Введення глутамату натрію у дозі 15 мг/кг ваги щурам призводить до множинних ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки шлунка. Тривале 8-ми тижневе застосування глутамату натрія призводить до збільшення площі та глибини виразкового дефекту, а також кількості виразок шлунку. Глутамат натрію у відповідному дозуванні призводить до гіпергастринемії у щурів вже на 2-му тижні експерименту. Максимальні показники гастрину у сироватці крові щурів діагностовано наприкінці 8-го тижня досліду (156,4±2,15 пг/мл). Отже, при дії глутамату натрію на слизову оболонку шлунка, підвищується його кислото-пептична активність, результатом якого є множинні ерозії та виразки у щурів. Висновки. 1. Пероральне застосування 15 мг/кг глутамату натрію білим щурам самцям в експериментальних умовах призводить до формування ерозивно-виразкових змін у слизовій оболонці шлунка. При цьому, із збільшенням терміну призначення глутамату натрію збільшуються розміри та кількість ерозій і виразок у слизовій оболонці шлунка (у тварин ІІІ та IV груп). 2. Тривале використання глутамату натрію в дозі 15 мг/кг маси тіла сприяє підвищенню рівня гастрину у сироватці крові із максимально вираженими змінами при його призначенні щурам до 8 тижнів (156,4±2,15 пг/мл). Встановлена пряма залежність між вираженістю гіпергастринемії та кількістю і розмірами ерозивно-виразкових дефектів у слизовій оболонці шлунка у білих щурів самців також із максимально вираженими змінами у ІV групи експериментальних тварин.

Посилання

Bevzo VV The catalytic activity of rat liver enzymes-markersfunctional state under long-term administration of monosodium glutamate. Clin. and experim. pathol. 2016; Vol. 15, 4 (58): 15–18.

Yeroshenko GA, Shevchenko KV, Lisachenko OD et al. Reactive changes in the vessels of the rat’s duodenal mucosa in response to the effect of complex food additives Word of medicine and biology. 2021; 2 (76): 213–216. doi: 10.26724/2079-8334-2021-2-76-211-216

Sodomora OO Monosodium Glutamate: Mechanisms of Action and Role in the Development of Structural Changes of Organs and Systems (Literature Review). Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports. 2022; Vol. 7, 2 (36): 40–48.

Kinash OV, Chupryna OB, Donets IM, Hryhorenko AS, Zhaha O.M. Mechanisms of monosodium glutamate impact on organs and systems. Actual problems of modern medicine. 2021; 4 (21): 178–183.

Boutry C, Matsumoto H, Airinei G, Benamouzig R, Tomé D, Blachier F, Bos C Monosodium glutamate raises antral distension and plasma amino acid after a standard meal in humans. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2011; 300 (1): 137–145. doi: 10.1152/ajpgi.00299.2010. Epub 2010 Oct 28.

Gurlenko TM, Voronina OK, Grischuk VM et al. Changes in the functioning of the transport system of the epithelium and morphological indicators of the mucous membrane of the colon in rats with hypergastrinemia of different durations. Physiological journal. 2007; 3 (53): 23–30.

Pikas РВ, Polinkevych BS Correlation between gastrin and pathological processes in gastrointestinal tract. Odesa Medical Journal. 2014; 6 (146): 76–82.

Lykyanchenko OI Features of gastrin and gastric secretion exchange of rats with different state of stomack mucous after pylorus bandage. Tavryc Medical and Biological Journal. 2011; Vol. 14. № 4. Part 2 (56): 123–127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Як цитувати

Кочмарь, М. Ю., & Голош, Ю. В. (2024). Структурні зміни шлунка та рівень гастрину в крові у щурів під впливом тривалого введення глутамату натрію. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 83-87. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.14