Малоінвазивне лікування гострого панкреатиту, ускладненого постнекротичними псевдокістами підшлункової залози та відмежованими вогнищами некрозу

Автор(и)

  • Н.В. Омельчук Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.36-40

Ключові слова:

постнекротична псевдокіста підшлункової залози, відмежоване вогнище некрозу, ендоскопічне дренування, катетер «pig tail».

Анотація

Вступ. Гострий некротичний панкреатит (ГНП) залишається складною проблемою ургентної хірургії через висо- ку частоту системних, гнійних та септичних ускладнень, рівня смертності, який у пацієнтів із інфікованим панкрео- некрозом становить 14,7-26,4%. Мета дослідження. Метою дослідження є оцінка ефективності та постановка показів для малоінвазивних ме- тодів лікування постнекротичних псевдокіст підшлункової залози та відмежованих вогнищ некрозу. Матеріали та методи. Для діагностики були використані ультрасонографія, спіральна комп’ютерна томографія із контрастним підсиленням. Ендоскопічні втручання були виконані на дуоденоскопах «Olympus» під контролем рентгенапарату «Siemens BV 300». Цистодигестивні фістули створювались голковим папілотомом. Для забезпечення тривалої прохідності цистодигестивної фістули використовувались два ендопротези типу «pig tail», розміром 10 Fr, довжиною 5-6 см. Для транспапілярного дренування використовувались панкреатичні ендопротези «pig tail», роз- міром 5-7 Fr, довжиною 5 см. Результати досліджень та їх обговорення. У 48 (51,6%) пацієнтів було використано малоінвазивні методи ліку- вання. Черезшкірне зовнішнє дренування використано у 15 (31,2%) пацієнтів, ендоскопічне трансмуральне дре- нування та комбіновані ендоскопічні втручання у 33 (68,8%) пацієнтів. Висновки. Використання малоінвазивних методів лікування гострого некротичного панкреатиту, ускладненого постнекротичними панкреатичними псевдокістами та відмежованими вогнищами некрозу дозволяє покращити ре- зультати лікування, зменшити кількість ускладнень та тривалість стаціонарного лікування, покращити якість життя.

Посилання

Desiateryk VI, Krykun MS. Zminy klinichnykh pidkhodiv ta likuvalnoi taktyky pry hostromu pankreatyti u svitli perehlianutoi klasyfikatsii Atlanta 2012. Klinichna khirurhiia. 2017;3(899):51-5. [In Ukrainian].

Hlabai VP, Arkharov AV, Zurabyany VH, et al. Infytsyrovannyi pankreonekroz: pryntsypy khyrurhycheskoho lechenyia. In Aktualnye problemy khyrurhycheskoi hepatolohyy: Materyaly XX Mezhdunarodnoho konhressa Assotsyatsyy khyrurhov hepatolohov stran SNH. Donetsk: Zaslavskyi; 2013. p. 160. [In Russian].

Dronov AY, Kovalskaia YA, Uvarov VY i dr. Alhorytm lechenyia tiazheloho ostroho nekrotycheskoho pankreatyta.–Aktualnыe problemy khyrurhycheskoi hepatolohyy: Materyaly XX Mezhdunarodnoho konhressa Assotsyatsyy khyrurhov hepatolohov stran SNH. Donetsk: Zaslavskyi; 2013. p. 160-6. [In Russian].

Sheiko VD, Ohanezian AH. Prohnozuvannia infikuvannia obmezhenykh skupchen ridyny za tiazhkoho hostroho pankreatytu. Klin. khirurhiia. 2015:(7):30-1. [In Ukrainian].

Kondratenko PH, Dzhansyz YN. Taktyka lechenyia parapankreatycheskoho infyltrata u bolnykh s ostrym aseptycheskym nekrotycheskym pankreatytom. Ukraynskyi zhurnal khyrurhyy. 2014;1(24):9-15. [In Russian].

Baillie J. Pancreatic pseudocysts (Part I). Gastrointest. Endosc. 2004;(59):873-9.

Binmoeller KF, Seifert H, Soehendra N. Endoscopic pseudocyst drainage: a new instrument for simplified cystoenterostomy. Gastrointest. Endosc. 1994;(40):112-5.

Shevchuk IM, Hedzyk SM, Omelchuk NV. Sposib khirurhichnoho likuvannia hostroho pankreatytu, uskladnenoho postnekrotychnoiu psevdokystoiu: pat. № 96776, MPK A 61 V 17/00. № u 2014 10709; zaiavl. 01.10.14; opubl. 10.02.15, Biul. № 3.

Shevchuk IM, Hedzyk SM, Omelchuk NV. Sposib khirurhichnoho likuvannia hostroho pankreatytu, uskladnenoho postnekrotychnoiu psevdokystoiu: pat. № 101712, MPK A 61 V 17/00. № u 2015 03314; zaiavl. 09.04.15; opubl. 25.09.15, Biul. № 18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Омельчук, Н. . (2022). Малоінвазивне лікування гострого панкреатиту, ускладненого постнекротичними псевдокістами підшлункової залози та відмежованими вогнищами некрозу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2 (58), 36-40. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.36-40