Моніторинг варіабельності глюкози у хворих з ішемічним інсультом та супутнім синдромом обструктивного апное уві сні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.8

Ключові слова:

Варіабельність глюкози, ішемічний інсульт, синдром обструктивного апное уві сні, СРАР-терапія

Анотація

Вступ. Робота присвячена вивченню динаміки змін варіабельності та середньодобових значень глюкози у хворих в гострий період ішемічного інсульту та супутнім синдромом обструктивного апное уві сні (СОАС). Мета. Вивчити динаміку змін середньодобових значень та варіабельності глюкози у хворих в гострий період ішемічного інсульту із супутнім синдромом обструктивного апное уві сні на тлі неінвазивної респіраторної підтримки. Матеріали і методи. Спостерігали 60 хворих на верифікований ішемічний інсульт (1–13 балів за NIHSS), яким в першу добу інсульту проведено сомнологічні обстеження та підтверджено СОАС, який потребував респіраторної корекції. Хворих розподілили на дві групи. Хворих І групи, які з різних причин відмовилися від застосування респіраторної підтримки продовжували базове лікування згідно чинного клінічного протоколу. Хворим ІІ групи, базове лікування доповнювали респіраторною підтримкою. Показники середньодобового рівня глюкози, варіабельності глюкози (CV) та показника TIR% (Time In Rangment % – проміжок часу доби у %, коли значення глюкози перебувало в межах цільового діапазону), визначали за допомогою системи постійного моніторингу глюкози Guardian™ Connect System (Medtronic, Ірландія). Контрольні точки аналізу: початкові значення, 3, 5 і 7 доби лікування. Статистичний аналіз проводився за допомогою ліцензійної програми STATISTICA 12 (StatSoft Inc., USA). Рівень значущості відмінностей прийнято p<0,05. Результати. Первинні значення медіани середньодобового рівня глюкози у хворих І та ІІ групи були дещо підвищені відносно нормальних значень та складали 8,25 [5,2–10,6] ммоль/л та 7,60 [5,2–9,2] ммоль/л відповідно, при цьому показник TIR% становив 64,5±8,81% у хворих І групи та 66,3±8,28% у хворих ІІ групи, що свідчило про негативний вплив інсульту та СОАС на регуляцію рівня глюкози у крові. На підтвердження цього, коефіцієнт варіацій глюкози був патологічно підвищеним і складав 17,1% [15,4–18,9] у хворих І групи і 16,2% [14,6–18,1] у хворих ІІ групи. Через 7 днів безперервного моніторування глікемічного статусу нами встановлено статистично вірогідне зменшення середньодобового рівня глюкози у хворих І групи на 24,8% (p<0,05) відносно початкових значень до рівня 6,20 [4,8–7,7] ммоль/л, а у хворих ІІ групи на 21,7% (p< 0,004) до рівня 5,95 [4,8–6,7] ммоль/л. Коефіцієнт варіацій глюкози дорівнював 15,3% [13,5–17,2] у хворих І групи і 8,5% [7,5–8,9] у хворих ІІ групи. Варіабельність глюкози у хворих І групи статистично вірогідно не змінилася (p<0,18) порівняно з початковими даними, натомість у хворих ІІ групи контрольований показник статистично вірогідно знизився на 47,5% (p<0,001). Показник TIR% знаходився у бажаних межах у хворих І групи та становив 70,2±6,11%, проте порівняно з початковими значеннями статистично вірогідно не змінився. При цьому у хворих ІІ групи показник TIR% статистично вірогідно (p<0,001) зріс на 20,9% порівняно з початковими даними і сягав рівня 83,9±6,28%. Висновки. Застосування неінвазивної респіраторної підтримки (СРАР-терапії) з метою корекції негативних ефектів супутнього СОАС у хворих в гострий період ішемічного інсульту сприяє стабільному підтриманню середньодобових показників глюкози та нормалізації показника TIR% до рівня нормальних значень вже з 3 доби спостереження. Коефіцієнт варіацій глюкози на тлі застосування неінвазивної респіраторної підтримки статистично вірогідно зменшується до межі фізіологічних коливань.

Посилання

Mishchenko TS. Epidemiolohiia tserebrovaskuliarnykh zakhvoriuvan ta orhanizatsiia dopomohy patsiientam z insultom mozku v Ukraini. Ukrajinsjkyj visnyk psykhonevrologhiji. 2017;25(1):22–24.

Feigin VL, Brainin M, Norrving B, Martins S, Sacco RL, Hacke W, Fisher M, Pandian J, Lindsay P. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022. Int J Stroke. 2022 Jan;17(1):18-29. doi: 10.1177/17474930211065917

Halushko OA. Syndrom obstruktyvnoho apnoe snu u khvorykh na hostryi insult: diahnostyka i taktyka respiratornoi pidtrymky. Bil, znebolennia ta intensyvna terapiia. 2017;4(81):54-60. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(81).2017.119307

Salari N, Khazaie H, Abolfathi M, Ghasemi H, Shabani S, Rasoulpoor S, Mohammadi M, Rasoulpoor S, Khaledi-Paveh B. The effect of obstructive sleep apnea on the increased risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Neurol Sci. 2022 Jan;43(1):219-231. doi: 10.1007/s10072-021-05765-3

Xie W, Zheng F, Song X. Obstructive sleep apnea and serious adverse outcomes in patients with cardiovascular or cerebrovascular disease: a PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2014 Dec;93(29):e336. doi: 10.1097/MD.0000000000000336

Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep. 1999 Aug 1;22(5):667-89.

Zhang H, Yue K, Jiang Z, Wu X, Li X, Luo P, Jiang X. Incidence of Stress-Induced Hyperglycemia in Acute Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Brain Sci. 2023 Mar 26;13(4):556. doi: 10.3390/brainsci13040556

Zonneveld TP, Nederkoorn PJ, Westendorp WF, Brouwer MC, van de Beek D, Kruyt ND; PASS Investigators. Hyperglycemia predicts poststroke infections in acute ischemic stroke. Neurology. 2017 Apr 11;88(15):1415-1421. doi: 10.1212/WNL.0000000000003811

Zheng D, Zhao X. Intensive Versus Standard Glucose Control in Patients with Ischemic Stroke: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. World Neurosurg. 2020 Apr;136:e487-e495. doi: 10.1016/j.wneu.2020.01.042.

Nukui S, Akiyama H, Soga K, Takao N, Tsuchihashi Y, Iijima N, Hasegawa Y. Risk of Hyperglycemia and Hypoglycemia in Patients with Acute Ischemic Stroke Based on Continuous Glucose Monitoring. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019 Dec;28(12):104346. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104346

Stanton A. Glantz. Primer of Biostatistics. 7th ed. New York : The McGraw-Hill Publishing Co., 2012. 459 р.

Jiang Z, Wang K, Duan H, Du H, Gao S, Chen J, Fang S. Association between stress hyperglycemia ratio and prognosis in acute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. BMC Neurol. 2024 Jan 2;24(1):13. doi: 10.1186/s12883-023-03519-6

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-16

Як цитувати

Білас, О. Ю., & Тітов, І. І. (2024). Моніторинг варіабельності глюкози у хворих з ішемічним інсультом та супутнім синдромом обструктивного апное уві сні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(69), 46-52. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2024.69.8