Проблеми організації ортодонтичної допомоги дітям, які проживають у м. Ужгород

Автор(и)

  • Володимир Семенович Мельник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Катерина Володимирівна Зомбор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  • Софія Володимирівна Мельник ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.19

Ключові слова:

зубощелепні аномалії, поширеність, діти, тимчасовий прикус, ранній змінний прикус, постійний прикус, профілактична робота.

Анотація

Вступ. У структурі поширеності стоматологічних захворювань діти з зубощелепними аномаліями (ЗЩА) займають третє місце після карієсу зубів та захворювань тканин парадонту. Поширеність ЗЩА, за даними ВООЗ, становить в середньому 50%. Однак стоматологічна допомога, яка надається, не завжди відповідає існуючим потребам, і пацієнти потребують розширення її обсягу та покращення її якості. Мета: вивчити проблеми організації ортодонтичної допомоги дітям, які проживають у м. Ужгороді. Матеріали та методи. Для оцінки результативності динамічного спостереження та реабілітації дітей у ортодонта проведено поглиблене дослідження методу диспансеризації в порівнянні з прийомом за зверненням. Плановими лікувально-профілактичними заходами було охоплено 432 учнів початкових класів, а 228 учнів аналогічного віку м. Ужгорода, які отримували ортодонтичну допомогу за зверненням. Статистична обробка даних виконувалася на персональному комп'ютері за допомогою ліцензованого програмного забезпечення для операційної системи Windows та стандартного програмного пакету Statsoft. Inc STATISTICA 6.0 2300 East 14th Street Tulsa, ОК 74104 США. Для визначення достовірності відмінності результатів застосовувалися значення t-критерію Стьюдента. Результати та обговорення. Скринінг поширеності зубощелепних аномалій у м. Ужгороді показав, що в 54% дітей та підлітків є дефекти, які підлягають лікуванню. У дітей, які проживають у м. Ужгороді, частота сформованих ЗЩА коливається від 32,9 до 33,2%, що формуються – від 19,7 до 21,3%, з факторами ризику розвитку від 16,9 до 18.3% від загальної кількості обстежених. Переважна більшість дітей (97,7%) ЗЩА поєднуються з відхиленнями від норми інших систем і органів: з порушенням постави і сколіозом (82,9%), міопією (82,7%). Поширеність ЗЩА нерівномірна у віковому аспекті. У період тимчасового прикусу аномалії зустрічаються у 24% дітей, у періоді змінного – у 49%, а у віці 17 років (постійний прикус) у 35%. Спостерігається зростання частоти ЗЩА у віці від 6 до 11 років. Висновки. Висока поширеність зубощелепних аномалій є наслідком недостатнього охоплення дитячого населення необхідною ортодонтичною допомогою. Успіх ортодонтичного лікування залежить від контакту пацієнта та (або) його батьків з лікарем, отже, потребує психологічної підготовки ортодонта. Слід розширити санітарно-освітню роботу серед населення та у засобах масової інформації щодо пропаганди здорового способу життя, своєчасного виявлення та лікування аномалій зубощелепної системи.

Посилання

Holovanova I.A., Liakhova N.O. Medyko-sotsialne obgruntuvannia optymizovanoi modeli nadannia ortodontychnoi dopomohy dytiachomu naselenniu na rehionalnomu rivni. Ekonomika i pravo okhorony zdorovia. 2018 2 (8),11-16 (Ukrainian).

Dmytrenko M.I. Osoblyvosti ortodontychnogo statusu u ditej: vid zminnogo do postijnogo prykusu. Aktual'ni problemy suchasnoi' medycyny. Visnyk ukrai'ns'koi' medychnoi' stomatologichnoi' akademii' − Bulletin of the Ukrainian medical dental Academy, 2018 10, (3), 15-17. [in Ukrainian].

Kas'kova L.F., Marchenko K.V., Berezhna O.E. Poshyrenist' zuboshhelepnyh anomalij u ditej z urahuvannjam shkidlyvyh zvychok ta vidnoshennja do ortodontychnogo likuvannja. Aktual'ni problemy suchasnoi' medycyny. Visnyk ukrai'ns'koi' medychnoi' stomatologichnoi' akademii' − Bulletin of the Ukrainian medical dental Academy, 2015 15, 1(49), 17-20. [in Ukrainian].

Drok V.О. Poshyrenist' zuboshhelepnyh anomalij i zahvorjuvan' parodonta sered pidlitkiv. Ukrai'ns'kyj stomatologichnyj al'manah − Ukrainian dental Almanac, 2018 1. S.72-73. [in Ukrainian].

Kostenko Y.I., Melnyk V.S. (2016) Poshyrenist ta struktura zuboshchelepnykh anomalii u ditei Zakarpatskoi oblasti. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser.: Medytsyna 2016; 1(53):102-105. [in Ukrainian].

Zaiats O.R., Ozhohan Z.R. Poshyrenist zuboshchelepnykh anomalii u ditei Ivano-Frankivskoi oblasti. Suchasna stomatolohiia. 2014 № 1. S. 68-72. [in Ukrainian].

Smahliuk L.V., Kulish N.V., Nesterenko O.M. Mizhdystsyplinarnyi pidkhid u likuvanni patsiientiv iz zuboshchelepnymy anomaliiamy. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 2022. № 2. S.28-33. DOI https://doi.org/10.31718/2409-0255.2.2022.05. [in Ukrainian].

Doroshenko S.I., Savonik S.M. Poshyrenist zuboshchelepnykh anomalii u ditei vikom 4–17-ty rokiv. Suchasna stomatolohiia. 2020 № 5. S. 70-73. [in Ukrainian].

Smaglyuk L.V., Voronkova H.V., Karasiunok A.Y., Liakhovska A.V., Solovei K.O. Interdisciplinarny podhod v diagnostike zuboshchelepnykh anomalii. Vedomosty lekarskye (Varshava, Poland: 1960). 2019 72(1):918-22. [in Ukrainian].

Krymovskyi K.H. Obhruntuvannia diahnostychnykh zakhodiv u kompleksnomu pidkhodi dlia vyznachennia taktyky ortodontychnoho likuvannia patsiientiv zi skupchenistiu zubiv u rannii zminnyi period prykusu. Suchasna stomatolohiia. 2021 № 3. S. 82-86. [in Ukrainian]. 11. Smoliar N.I., Lesitskyi M.Iu. Poshyrenist anomalii zubnykh riadiv u ditei 6–16 rokiv. Klinichna stomatolohiia. 2021 № 2. S. 63-70. [in Ukrainian].

Klitynska O.V., Stishkovskyi A.V., Hasiuk N.V. Assessment of the dental status of children aged 6–7 years who constantly live in conditions of biogeochemical deficiency of fluorine and iodine. Ukraine. The health of the nation. 2019 3(56), 43-50. [in Ukrainian].

Melnyk V.S., Horzov L.F. Zuboshchelepnykh anomalii u ditei pochatkovykh klasiv m. Uzhhoroda [Frequency and structure of malocclusions in children from primary school from Uzhorod]. Ukraiinskii stomatologichnyi almanakh – Ukrainian Dental Almanac, 2019 2, 29-33. [in Ukrainian].

Hruzieva T.S., redaktor. Biostatystyka [Biostatistics]. Vinnytsia: Nova knyha; 2020. 384 p. [in Ukranian].

Lüscher M. The Lüscher Color Test / transl. and ed. by Ian A. Scott. – N. Y. : Pocket Books, 1971. – 187 p. ISBN 0671-78073-5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Мельник, В. С., Зомбор, К. В., & Мельник, С. В. (2023). Проблеми організації ортодонтичної допомоги дітям, які проживають у м. Ужгород. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 107-110. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.19

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають