Спіруліна в оздоровленні дітей з підвищеним рівнем свинцю в крові

Автор(и)

  • Ігор Михайлович Гнідой Міжнародний гуманітарний університет
  • Наталя Ігорівна Гніда Одеський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.15

Ключові слова:

екологія, громадське здоров’я, свинець, діти, гемоглобін, перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист, спіруліна.

Анотація

Вступ. Згідно літературних даних, майже кожна третя дитина в світі має концентрацію свинцю в крові (blood lead concentration – BLC) понад 5мкг/дл. Ця величина є пороговою для початку клінічного втручання згідно рекомендацій ВООЗ. Саме при такому порозі BLC (який називають «концентрацією втручання в охорону здоров'я») у США, Австралії, Франції, Англії рекомендуються заходи громадської охорони здоров'я. В Україні програм такого масштабу ще нема. Наукові роботи в даному напрямку поодинокі. Мета дослідження – оцінити ефективність спіруліни в покращенні метаболічного статусу в українських дітей з підвищеним рівнем свинцю в крові. Матеріали та методи. Обстежено 33 дитини випадкової вибірки віком від 7 до 15 років. Вміст свинцю у венозній крові виявляли методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією. Показники морфологічного та біохімічного дослідження крові визначали за загальноприйнятими методиками. Результати. Близько 30% обстежених дітей мали BLC ≥ 5 мкг/дл. У них був виявлений більш низький вміст гемоглобіну та еритроцитів крові, активація процесів перекисного окислення ліпідів і зниження резервів антиоксидантного захисту порівняно з дітьми з більш низькими BLC. Згідно рекомендацій ВООЗ, дітям основної групи проводили нутрітивне втручання. В якості харчової добавки для такого втручання застосовувалась спіруліна за схемою: перші 10 днів – по 0,5 г 2 рази на день, далі по 1 г 2 рази на день ще 20 днів. У результаті достовірно знизилась BLC (від 7,56±0,20 до 6,26±0,57мкг/дл), підвищився рівень гемоглобіну (від 126,91±2,15 до 137,46±1,46г/л), еритроцитів крові (від 4,02±0,07 до 4,39±0,05Т/л). Вміст дієнових кон’югатів знизився з 20,46±1,71 до 13,82±1,27 мкмоль/л, а кількість сульфгідрильних груп збільшилась від 0,93±0,15 до 1,40±0,11мкмоль/л. Тіол-дисульфідне співвідношення збільшилося в 1,7 разу. Висновки. Спіруліна сприяє виведенню свинцю з організму, а також покращує метаболічний статус у дітей з підвищеним рівнем свинцю в крові. Це дозволяє рекомендувати дану біологічно активну добавку до їжі для оздоровлення дітей, що зазнають екологічного свинцевого пресингу.

Посилання

Swaringen BF, Gawlik E, Kamenov GD, McTigue NE, Cornwell DA, Bonzongo JJ. Children's exposure to environmental lead: A review of potential sources, blood levels, and methods used to reduce exposure. Environ Res. 2022 Mar;204(Pt B):112025. doi: 10.1016/j.envres.2021.112025. Epub 2021 Sep 8. PMID: 34508773.

Kumar K, Singh D. Toxicity and bioremediation of the lead: a critical review. Int J Environ Health Res. 2023 Jan 8:1-31. doi: 10.1080/09603123.2023.2165047. Epub ahead of print. PMID: 36617394.

Olufemi AC, Mji A, Mukhola MS. Potential Health Risks of Lead Exposure from Early Life through Later Life: Implications for Public Health Education. Int J Environ Res Public Health. 2022 Nov 30;19(23):16006. doi: 10.3390/ijerph192316006. PMID: 36498077; PMCID: PMC9741093.

Emond AM. Lead poisoning cannot be consigned to history books yet: new guidance to help us to reach that goal. Arch Dis Child. 2022 Apr;107(4):313-314. doi: 10.1136/archdischild-2019-318756. Epub 2022 Feb 3. PMID: 35115296.

Levin R, Zilli Vieira CL, Rosenbaum MH, Bischoff K, Mordarski DC, Brown MJ. The urban lead (Pb) burden in humans, animals and the natural environment. Environ Res. 2021 Feb; 193:110377. doi: 10.1016/j.envres.2020.110377. Epub 2020 Oct 28. PMID: 33129862; PMCID: PMC8812512.

Nadler A. Lead poisoning in children: emergency department recognition and management. Pediatr Emerg Med Pract. 2022 Apr;19(4):1-20. Epub 2022 Apr 2. PMID: 35315605.

Zhang J, Su P, Xue C, Wang D, Zhao F, Shen X, Luo W. Lead Disrupts Mitochondrial Morphology and Function through Induction of ER Stress in Model of Neurotoxicity. Int J Mol Sci. 2022 Sep 28;23(19):11435. doi: 10.3390/ijms231911435. PMID: 36232745; PMCID: PMC9569474.

WHO guideline for the clinical management of exposure to lead. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240037045

Jandosov J, Alavijeh M, Sultakhan S, Baimenov A, Bernardo M, Sakipova Z, Azat S, Lyubchyk S, Zhylybayeva N, Naurzbayeva G, Mansurov Z, Mikhalovsky S, Berillo D. Activated Carbon/Pectin Composite Enterosorbent for Human Protection from Intoxication with Xenobiotics Pb (II) and Sodium Diclofenac. Molecules. 2022 Apr 1;27(7):2296. doi: 10.3390/ molecules27072296. PMID: 35408695; PMCID: PMC9000640.

Bhatt P, Bhandari G, Bhatt K, Simsek H. Microalgae-based removal of pollutants from wastewaters: Occurrence, toxicity and circular economy. Chemosphere. 2022 Nov; 306:135576. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.135576. Epub 2022 Jul 5. PMID: 35803375.

Fais G, Manca A, Bolognesi F, Borselli M, Concas A, Busutti M, Broggi G, Sanna P, Castillo-Aleman YM, Rivero-Jiménez RA, Bencomo-Hernandez AA, Ventura-Carmenate Y, Altea M, Pantaleo A, Gabrielli G, Biglioli F, Cao G, Giannaccare G. Wide Range Applications of Spirulina: From Earth to Space Missions. Mar Drugs. 2022 Apr 28;20(5):299. doi: 10.3390/md20050299. PMID: 35621951; PMCID: PMC9143897.

Capitão C, Martins R, Santos O, Bicho M, Szigeti T, Katsonouri A, Bocca B, Ruggieri F, Wasowicz W, Tolonen H, Virgolino A. Exposure to heavy metals and red blood cell parameters in children: A systematic review of observational studies. Front Pediatr. 2022 Oct 6; 10:921239. doi: 10.3389/fped.2022.921239. PMID: 36275050; PMCID: PMC9583003.

Disalvo L, Cassain V, Fasano MV, Zar G, Varea A, Virgolini MB. Environmental exposure to lead and oxidative stress biomarkers among healthy children in La Plata, Argentina. Arch Argent Pediatr. 2022 Jun;120(3):174-179. English, Spanish. doi: 10.5546/aap.2022.eng.174. PMID: 35533119.

Rees N, Fuller R. The toxic truth: children’s exposure to lead pollution undermines a generation of future potential. New York City (NY): UNICEF and Pure Earth; 2020. 15. Gogna S, Kaur J, Sharma K, Prasad R, Singh J, Bhadariya V, Kumar P, Jarial S. Spirulina – An Edible Cyanobacterium with Potential Therapeutic Health Benefits and Toxicological Consequences. J Am Nutr Assoc. 2022 Aug 2:1-14. doi: 10.1080/27697061.2022.2103852. Epub ahead of print. PMID: 35916491.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Hnidoi, I. M., & Hnida , N. I. (2023). Спіруліна в оздоровленні дітей з підвищеним рівнем свинцю в крові. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1(67), 85-88. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.15