Вплив (Mg, Co) біс (цитрато) германатів на морфологічні зміни тканини головного мозку

Автор(и)

  • Марина Володимирівна Матюшкіна Одеський національний медичний університет
  • Катерина Федорівна Шемонаєва Одеський національний медичний університет
  • Ярослав Володимирович Рожковський Одеський національний медичний університет
  • Анастасія Олександрівна Кирилюк Одеський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.30

Ключові слова:

координаційні сполуки германію, підгостра токсичність, морфологічні зміни.

Анотація

Вступ. Проблема безпеки фармакотерапії стає дедалі актуальнішою у всьому світі. Насамперед це пов’язано зі збільшенням кількості лікарських засобів та широким їх застосуванням. Використання фармакотерапевтичних засобів зазвичай супроводжується виникненням побічних реакцій, різних за проявами та ступенем тяжкості. Безпечне застосування лікарських засобів є одним з пріоритетних завдань сучасної охорони здоров’я. Тому при вивченні нових біологічно активних речовин – майбутніх лікарських засобів особлива увага надається відомостям про їх токсичність. Пошук нових ефективних та безпечних лікарських засобів досить складний та тривалий процес. Один із відомих шляхів пошуку базується на виявленні біологічно активних речовин (БАР ), що беруть участь у процесах життєдіяльності, патофізіологічних та патохімічних процесах, які лежать в основі патогенезу різних захворювань. Керуючись цими принципами під керівництвом професора Сейфулліної І.Й. на кафедрі неорганічної хімії та хімічної освіти Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова було синтезовано ряд біологічно активних речовин – координаційних сполук на основі германію, в якості біолігандів виступали вітаміни, мікроелементи, органічні кислоти. Цілеспрямовано синтезовано: біс(цитрато)германат магнію – гермацит, біс(цитрато)германат кобальту – геркоцит. Вивчена гостра токсичність БАР : магній біс (цитрато) германат ЛД 50=(3049,55±42,54) мг/кг ваги щурів, кобальт біс (цитрато) германат ЛД 50=(185,00±4,23) мг/кг. Метою роботи було вивчення морфологічних змін тканини головного мозку щурів після введення (Mg, Co) біс (цитрат) германатів у підгострому та субхронічному експериментах. Методологія та методи дослідження. Експериментальне дослідження проводили на статевозрілих щурах-самцях лінії Вістар масою 180-250 г, яким протягом 28 днів та 3-х місяців внутрішньоочеревинно вводили (Mg, Co) біс (цитрат) германати в дозах 1/40, 1/110 і 1 /135 LD50. При цьому раніше доведено, що основні фармакологічні властивості сполуки виявляли дозами 1/110 та 1/135 LD50. Після декапітації проводилось макро- та мікроскопічне дослідження тканини головного мозку. При проведенні експерименту дотримувалися загальних принципів Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, Директиви 2010/63/EU Європейського Парламенту та Ради Європейського союзу від 21 вересня 2010 року по охороні тварин, що використовуються з науковою метою. Результати дослідження та їх обговорення. Введення координаційних сполук металів протягом 28 діб дозою 1/40 LD50 спричиняло появу у тканині головному мозку периваскулярного та перицелюлярного набряку, більш виразного для кобальтвмісної сполуки. Введення гермациту дозами 1/40 LD50 протягом 3-х місяців призвело до появи ділянки некротизованої тканини мозку, а введення геркоциту спричиняло появу ділянок деструкції тканини мозку з утворенням невеликих порожнин. Уведення БАР дозами 1/110 LD50 протягом 28 діб та 3-х місяців супроводжувалося незначними морфологічними змінами (помірно виражений периваскулярний та перицелюлярний набряк). При використанні БАР дозами 1/135 LD50 тканина головного мозку щурів мала незначні зміни (повнокров’я окремих судин мікроциркуляторного русла, навколо яких – помірний набряк). Висновки. Таким чином, нові різнометальні координаційні сполуки (Mg, Co) біс(цитрато)германати в ефективних дозах в підгострому та субхронічному експериментах не виявляли токсичного впливу на тканини головного мозку та є перспективними для подальшого вивчення та встановлення фармакологічних властивостей.

Посилання

Belenichev IF, Gorchakova NO, Bukhtiyarova NV, Samura IB, Bukhtiarova TA, Nagorna OO et al. Side effects of drugs: a textbook for students of higher medical institutions. Zaporizhzhia State Medical University. Vinnytsia: Nova Kniga, 2021. 355 p. (In Ukrainian).

Patient Safety. Making health care safer. Geneva: World Health Organization. 2017. 20 р. URL: https://apps.who.int/iris/ bitstream/handle/ 10665/255507/WHO-HIS-SDS-2017.11-eng.pdf?sequ-ence=1&isAllowed=y.

Vsemirnaja organizacija zdravoohranenija: 10 faktov o bezopasnosti pa-cientov. URL: https:// www.who.int/features/ factfiles/patient_safety/ru/ (data zvernennja: 06.05.2020). 10 p.

Shyrykyna MV, Obolonskaia OYu, Lynnyk VA, Deev VV. The current state of the problem of side effects of drugs in medicine. Dermatovenerolohyia. Kosmetolohyia. Seksopatolohyia. 2016;1-4:275-283. (in Russian).

Balon YaG, Samson OYa, Simurov OV, Tronko MD. Endocrinology: passing today for new directions. International Journal of Endocrinology. 2013; 7(55); 109-117.

Holovko YuS, Yvashkevych OA, Holovko AS. Modern methods of searching for new drugs. Vestnyk BHU. 2012; 1(2):7-15. (In Ukrainian). 7. Dyzain i syntez molekuliarnykh kompleksiv ta kompleksonativ hermaniiu(IV) z shyrokym spektrom farmakolohichnoi dii. [Macro microelements (exchange, pathology and methods of value): monograph]. Pohorielov MV, Bumeister VI, Tkach HF et al. Sumi: SumDU; 2010. 147 p. (In Ukrainian).

Martsynko OE, Seifullina II. Dyzain i syntez molekuliarnykh kompleksiv ta kompleksonativ hermaniiu(IV) z shyrokym spektrom farmakolohichnoi dii. [Design and synthesis of molecular complexes and complexonates in germanium (IV) with a wide range of pharmacological activities]. Odesa: «Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I.I. Mechnykova»; 2018. 144 p. (In Ukrainian).

Matiushkyna MV. Acute toxicity of a new coordination compound of germanium and magnesium with citric acid. Farmatsyia. 2015;1:40–42. (in Russian).

Hodovan VV, Matiushkina MV, Vastianov RS. Nootropic effects of metal (Mg, Co) biscitratogermanates (stanat). Zaporozhskyi medytsynskyi zhurnal. 2014; 5 (86):41–46. (In Ukrainian).

Hodovan VV, Matiushkina MV. Modulation of generalized convulsive activity under the influence of new coordination compounds of germanium, tin and magnesium. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu. 2014; 2(18):359–362. (In Ukrainian).

Matiushkina MV. Influence of various metal (Mg, Co) bis (citrate) germanates (stanates) on changes in muscle tone. Farmatsevtychnyi chasopys. 2014;4 (32):24-29. (In Ukrainian).

Matiushkina MV. Influence of various metal (Mg, Co) bis (citrate) germanates (stanates) on the severity of aggressive and conflicting behavior. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal. 2015;2:24–29. (In Ukrainian).

Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv: [metodychni rekomendatsii]. Preclinical studies of drugs: [guidelines] / Stefanov OV. K. : Avitsena; 2001. 527 p. (In Ukrainian).

General cytology and histology: a textbook. Dzerzhynskyi ME, Skrypnyk N V, Ostrovska GV and others. ; under the editorship M.E. Dzerzhynskyi; edited by Skrypnyk NV. K.: Kyiv University Publishing and Printing Center, 2010. 575 p. (In Ukrainian).

Vareniuk IM, Dzerzhynskyi ME. Methods of cyto-histological diagnostics: a study guide. Kyiv: Interservice, 2019. 256 p. (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-11

Як цитувати

Матюшкіна, М. В., Шемонаєва, К. Ф., Рожковський, Я. В., & Кирилюк, А. О. (2022). Вплив (Mg, Co) біс (цитрато) германатів на морфологічні зміни тканини головного мозку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 155-159. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.30