Вплив метаболічних порушень на темпи старіння у пацієнтів помірного кардіоваскулярного ризику

Автор(и)

  • Ольга Євгеніївна Запровальна ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
  • Олена Вадимівна Колеснікова ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
  • Анна Василівна Потапенко ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
  • Кіра Віталіївна Вовк Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.10

Ключові слова:

зайва вага, ожиріння, біологічний вік, прискорене старіння, довжина теломер.

Анотація

Вступ. Прогнозування кардіоваскулярного ризику (КВР ) і ефективності профілактики метаболічно-асоційованих захворювань (МАЗ ) є серйозним викликом сучасної медицини. Останнім часом з цією метою запропоновано оцінювати біологічний вік (БВ) людини для своєчасного визначення передчасного старіння. Календарний вік (КВ ) є важливим фактором ризику розвитку вік-асоційованих захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання (ССЗ ). Біологічний вік (БВ) може бути більш точним для оцінки КВР та прогнозування раннього старіння судин та розвитку атеросклерозу. Наявні дані дозволяють свідчать про взаємозв’язок передчасного старіння із найбільш значущими патогенетичними факторами МАЗ . Мета: оцінити вплив метаболічних порушень на біологічний вік у пацієнтів помірного кардіоваскулярного ризику та їх значущість для розвитку передчасного старіння. Матеріали та методи. Усього до обстеження залучено 120 пацієнтів віком від 32 до 59 років, з них 65 жінок (54,17%), які мали помірний КВР за SCORE. Пацієнти були поділені на основну група (n=67), які мали метаболічні порушення (зайва вага/ожиріння, інсулінорезистентність, дисліпідемія) та групу порівняння (n=53) без наявності метаболічних порушень. Проведено антропометричні дослідження з калькулюванням індексу маси тіла (ІМТ), дослідження показників вуглеводного обміну та ліпідного обміну. Визначення біологічного віку (БВ) проводили за методиками А.Г.Горелкіна і Б.Б.Пінхасова та П.В.Войтенко. Довжину теломер (ДТ ) лейкоцитів крові та букального епітелію визначали методом ПЛР в реальному часі. Статистичну обробку даних проводили за допомогою пакету програм Statistica, версія 10.0. Результати та обговорення. БВ пацієнтів, які мали нормальну вагу, не тільки не перевищував КВ , але й був меншим як у основній групі, так і в групі порівняння. В той же час, при наявності зайвої ваги БВ не відрізнявся від КВ в обох групах, а наявність ожиріння призводила до прискорення темпів старіння у пацієнтів основної групи. Визначено, що підвищення індексу маси тіла (ІМТ) та окружності талії (ОТ ), гіперінсулінемія, гіперурикемія та високі рівні проатерогенних ліпідів асоціюються із збільшенням БВ незалежно від наявності метаболічних порушень та можуть впливати на темпи старіння. Також наявність зайвої ваги та ожиріння асоційовано із зменшенням довжини теломер та збільшенням БВ. Висновки. Оцінка передчасного старіння дозволяє встановити осіб з високим ризиком розвитку вік-асоційованих захворювань в той час, коли ще немає наявних клінічних симптомів, та розробити заходи для своєчасної і ефективної профілактики.

Посилання

Adeva-Andany MM, Martínez-Rodríguez J, González-Lucán M, Fernández-Fernández C, Castro-Quintela E. Insulin resistance is a cardiovascular risk factor in humans. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019;13(2):1449-55. doi:10.1016/j.dsx.2019.02.023

Ageing and health. World Health Organization, 05 Feb 2018. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health.

Assmann KE, Ruhunuhewa I, Adjibade M, Li Z, Varraso R, Hercberg S, Galan P, Kesse-Guyot E. The Mediating Role of Overweight and Obesity in the Prospective Association between Overall Dietary Quality and Healthy Aging. Nutrients. 2018 Apr 20;10(4):515. doi: 10.3390/nu10040515. PMID: 29677164; PMCID: PMC5946300.

Balayah Z, Alsheikh-Ali AA, Rashed W, Almahmeed W, Mulla AA, Alrawahi N, Mora S, Dugani SB, Zubaid M. Association of obesity indices with in-hospital and 1-year mortality following acute coronary syndrome. Int J Obes (Lond). 2021 Feb;45(2):358-368. doi: 10.1038/s41366-020-00679-0. Epub 2020 Sep 17. PMID: 32943761.

Belikov AV. Age-related diseases as vicious cycles. Ageing Res Rev. 2019 Jan;49:11-26. doi: 10.1016/j.arr.2018.11.002. Epub 2018 Nov 17. PMID: 30458244.

Buttet M, Bagheri R, Ugbolue UC, Laporte C, Trousselard M, Benson A, Bouillon-Minois JB, Dutheil F. Effect of a lifestyle intervention on telomere length: A systematic review and meta-analysis. Mech Ageing Dev. 2022 Sep;206:111694. doi: 10.1016/j.mad.2022.111694. Epub 2022 Jun 26. PMID: 35760212.

Conte M, Martucci M, Sandri M, Franceschi C, Salvioli S. The Dual Role of the Pervasive "Fattish" Tissue Remodeling With Age. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Feb 26;10:114. doi: 10.3389/fendo.2019.00114. PMID: 30863366; PMCID: PMC6400104.

Csige I, Ujvárosy D, Szabó Z, Lőrincz I, Paragh G, Harangi M, Somodi S. The Impact of Obesity on the Cardiovascular System. J Diabetes Res. 2018 Nov 4;2018:3407306. doi: 10.1155/2018/3407306. PMID: 30525052; PMCID: PMC6247580.

Diebel LWM, Rockwood K. Determination of Biological Age: Geriatric Assessment vs Biological Biomarkers. Curr Oncol Rep. 2021 Jul 16;23(9):104. doi: 10.1007/s11912-021-01097-9. PMID: 34269912; PMCID: PMC8284182.

Field AE, Robertson NA, Wang T, Havas A, Ideker T, Adams PD. DNA Methylation Clocks in Aging: Categories, Causes, and Consequences. Mol Cell. 2018 Sep 20;71(6):882-895. doi: 10.1016/j.molcel.2018.08.008. PMID: 30241605; PMCID: PMC6520108..

Global strategy and action plan on ageing and health. World Health Organization, 2017. 56 pp. ISBN 978-92-4-151350-0 ;

Grover, S.A., Kaouache, M., Rempel, P., et al., 2015. Years of life lost and healthy lifeyears lost from diabetes and cardiovascular disease in overweight and obese people: a modelling study. Lancet Diabetes Endocrinol. 3, 114–122. https://doi. org/10.1016/S2213-8587(14)70229-3

Guerville F, De Souto Barreto P, Ader I, Andrieu S, Casteilla L, Dray C, Fazilleau N, Guyonnet S, Langin D, Liblau R, Parini A. Revisiting the hallmarks of aging to identify markers of biological age. The Journal of prevention of Alzheimer’s disease. 2020;7(1):56-64. Doi:10.14283/jpad.2019.50

Hamczyk MR, Nevado RM, Barettino A, Fuster V, Andres V. Biological versus chronological aging: JACC focus seminar. Journal of the American College of Cardiology. 2020;75(8):919-30. Available at: https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j. jacc.2019.11.062

Hill MA, Yang Y, Zhang L, Sun Z, Jia G, Parrish AR, Sowers JR. Insulin resistance, cardiovascular stiffening and cardiovascular disease. Metabolism. 2021;119:154766. doi:10.1016/j.metabol.2021.154766

Jansen R, Han LK, Verhoeven JE, Aberg KA, van den Oord EC, Milaneschi Y, Penninx BW. An integrative study of five biological clocks in somatic and mental health. Elife. 2021 Feb 9;10:e59479. doi: 10.7554/eLife.59479. PMID: 33558008; PMCID: PMC7872513.

Kolesnikova OV, Potapenko AV, Vysotska OV, Zaprovalna O. Evaluation of hormonal and metabolic parameters, along with cardiovascular risk factors in women with non-alcoholic fatty liver disease combined with subclinical hypothyroidism depending on age. Eureka: Health Sciences. 2021 Vol 1. P 48-57. doi:10.21303/2504-5679.2021.001618

Levine ME, Lu AT, Quach A, Chen BH, Assimes TL, Bandinelli S, Hou L, Baccarelli AA, Stewart JD, Li Y, Whitsel EA, Wilson JG, Reiner AP, Aviv A, Lohman K, Liu Y, Ferrucci L, Horvath S. An epigenetic biomarker of aging for lifespan and healthspan. Aging (Albany NY). 2018 Apr 18;10(4):573-591. doi: 10.18632/aging.101414. PMID: 29676998; PMCID: PMC5940111.

Lin YH, Chiou JM, Chen TF, Lai LC, Chen JH, Chen YC. The association between metabolic syndrome and successful aging- using an extended definition of successful aging. PLoS One. 2021 Nov 30;16(11):e0260550. doi: 10.1371/journal. pone.0260550. PMID: 34847175; PMCID: PMC8631634.

Lu AT, Quach A, Wilson JG, Reiner AP, Aviv A, Raj K, Hou L, Baccarelli AA, Li Y, Stewart JD, Whitsel EA, Assimes TL, Ferrucci L, Horvath S. DNA methylation GrimAge strongly predicts lifespan and healthspan. Aging (Albany NY). 2019 Jan 21;11(2):303-327. doi: 10.18632/aging.101684. PMID: 30669119; PMCID: PMC6366976.

Matthew CL Phillips. Metabolic Strategies in Healthcare: A New Era. Aging and disease. 2022, 13(3): 655-672 https://doi.org/10.14336/AD.2021.1018

Morgan E., Ake T. Lu, Austin Quach, Brian H. Chen, Themistocles L. Assimes, Stefania Bandinelli, Lifang Hou, An epigenetic biomarker of aging for lifespan and healthspan Aging 10, no. 4 (April 2018): 573–91. https://doi.org/10.18632/ aging.101414.

Riaz H, Khan MS, Siddiqi TJ, Usman MS, Shah N, Goyal A, Khan SS, Mookadam F, Krasuski RA, Ahmed H. Association Between Obesity and Cardiovascular Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis of Mendelian Randomization Studies. JAMA Netw Open. 2018 Nov 2;1(7):e183788. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2018.3788. PMID: 30646365; PMCID: PMC6324374.

Rollandi GA, Chiesa A, Sacchi N, Castagnetta M, Puntoni M, Amaro A, Banelli B, Pfeffer U. Biological age versus chronological age in the prevention of age associated diseases. OBM Geriatrics. 2019;3(2):14. Doi:10.21926/obm.geriatr.1902051

Salameh Y, Bejaoui Y, El Hajj N. DNA Methylation Biomarkers in Aging and Age-Related Diseases. Front Genet. 2020 Mar 10;11:171. doi: 10.3389/fgene.2020.00171. PMID: 32211026; PMCID: PMC7076122.

Salmon A. Beyond Diabetes: Does Obesity-Induced Oxidative Stress Drive the Aging Process? Antioxidants [Internet]. MDPI AG; 2016 Jul 18;5(3):24. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/antiox5030024

Salvestrini V, Sell C, Lorenzini A. Obesity May Accelerate the Aging Process. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 May 3;10:266. doi: 10.3389/fendo.2019.00266. PMID: 31130916; PMCID: PMC6509231.

Santos AL, Sanchari Sinha S. Obesity and aging: Molecular mechanisms and therapeutic approaches. Ageing Research Reviews. 2021 Vol.67; e101268, https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101268. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1568163721000155

Stout MB, Justice JN, Nicklas BJ et al. Physiological Aging: Links Among Adipose Tissue Dysfunction, Diabetes, and Frailty. Physiology (Bethesda). 2017 Jan;32(1):9-19. doi: 10.1152/physiol.00012.2016. PMID: 27927801; PMCID: PMC5338596.

Zgheib NK, Sleiman F, Nasreddine L, Nasrallah M, Nakhoul N, Isma’eel H, Tamim H. Short Telomere Length is Associated with Aging, Central Obesity, Poor Sleep and Hypertension in Lebanese Individuals. Aging Dis. 2018 Feb 1;9(1):77-89. doi: 10.14336/AD.2017.0310. PMID: 29392083; PMCID: PMC5772860.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-11

Як цитувати

Запровальна, О. Є., Колеснікова, О. В., Потапенко, А. В., & Вовк, К. В. (2022). Вплив метаболічних порушень на темпи старіння у пацієнтів помірного кардіоваскулярного ризику. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 55-61. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.10