Клінічне значення інсулінорезистентності та В-типу натрій-уретичного пептиду при структурному ремоделюванні лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом

Автор(и)

  • Ірина Олегівна Гаман Івано-Франківський національний медичний університет

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.9

Ключові слова:

метаболічний синдром, інсулінорезистентність, В-тип натрій-уретичного пептиду, ремоделювання, лівий шлуночок.

Анотація

Вступ. Метаболічний синдром (МС) – це поєднання клінічних (артеріальна гіпертензія (АГ ), абдомінальне ожиріння) та метаболічних (інсулінорезистентність, дисліпідемія) порушень, які є чинниками ризику серцево-судинних ускладнень. Серед численних факторів розвитку структурного ремоделювання міокарда важливе патогенетичне значення має АГ , гіперінсулінемія та порушення метаболізму натрій-уретичних петидів. Мета дослідження – оцінити вплив інсулінорезистентності у взаємозв’язку з В-типом натрій-уретичного пептиду (BNP) на показники структурного ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) у хворих на АГ з МС. Матеріали та методи. Обстежено 124 хворих на АГ з МС. Проведено визначення рівнів ендогенного інсуліну (ЕІ ) в умовах перорального глюкозо-толерантного тесту, визначення рівня BNP в крові, ехокардіографію. Залежно від рівня ЕІ хворих розподілено на три групи. Результати досліджень та їх обговорення. У хворих на АГ з МС в різній мірі виявлено зміни структурно-функціональних показників ЛШ залежно від типу інсулінемії. Наявність реактивної та спонтанної гіперінсулінемії у хворих на АГ з МС сприяє розвитку переважно концентричної гіпертрофії міокарда зі збільшенням індексу маси міокарда ЛШ у 1,7 і 1,8 рази, виникненню діастолічної дисфункції ЛШ І типу та збільшення рівня BNP в крові > 120 пг/мл. Виявлено прямі кореляційні зв’язки між рівнем ЕІ натще та BNP. Максимальне значення BNP спостерігається у хворих із спонтанною гіперінсулінемією та серцевою недостатністю (СН ). Висновки. 1. У хворих на АГ з МС найбільш виражені зміни показників структурного ремоделювання ЛШ виявились характерними при реактивній та спонтанній гіперінсулінемії. 2. Виявлено пряму кореляційну залежність між показником індексу маси міокарда ЛШ та рівнем ЕІ у міру наростання тяжкості інсулінорезистентності із розвитком переважно концентричної гіпертрофії і виникненню діастолічної дисфункції ЛШ, що асоціюється зі збільшенням ризику серцево-судинних ускладнень. 3. У хворих на АГ з МС інсулінорезистентність супроводиться підвищеним рівнем BNP в крові, що пов’язано із виникненням і прогресуванням СН та активацією антигіпертрофічних процесів для зменшення ремоделювання міокарду.

Посилання

Zhang H, Hu L, Wei X. Prognostic value of left ventricular hypertrophy in hypertensive patients: A meta-analysis of electrocardiographic studies. The Journal of Clinical Hypertension. 2020; 22(2):254-260.

Verdecchia P, Carini G, Circo A, Dovellini E, Giovannini E, Lombardo M, MD, et al. Left Ventricular Mass and Cardiovascular Morbidity in Essential Hypertension: The MAVI Study. J.of the American College of Cardiology. 2001;38 (7):1829-35.

Bondar VM, Chernyshova KS. Osoblyvosti kardioremodeliuvannia u patsiientiv z arterialnoiu hipertenziieiu ta metabolichnym syndromom. Aktualni problemy transportnoi medytsyny. 2016;1(43):52-60. [In Ukrainian].

Bondarenko OO, Sorochka MI. Metabolichnyi syndrom: dovhyi shliakh evoliutsii –- vid povnoho zaperechennia do vsesvitnoho vyznannia problemy. Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny. 2018;(3):13-19. [In Ukrainian]. DOI 10.11603/1811-2471.2018.v0.i3.8987

Serhiienko V O, Serhiienko O O. Tsukrovyi diabet i khronichna sertseva nedostatnist. Zdorovia Ukrainy. 2021;19(512):14-17. [In Ukrainian].

Maisel A, Duran J, Wettersten N. Natriuretic Peptides in Heart Failure Atrial and B-type Natriuretic Peptides. Heart Failure Clin. 2018;(14):13-25.

Kerkelä R, Ulvila J. Natriuretic Peptides in the Regulation of Cardiovascular Physiology and Metabolic Events. Journal of the American Heart Association. 2015;4(10). Available from: https://doi.org/10.1161/JAHA.115.002423. DOI:10.1161/ JAHA.115.002423

Nadar S, Shaikh M. Biomarkers in Routine Heart Failure Clinical Care.Card Fail Rev. 2019; 5(1):50-56.

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure/ McDonagh T, Metra M, Adamo M, Gardner R, Baumbach A., et al. European Heart Journal. European Heart Journal. 2021Sep 21; 42(36):3614-3619. Available from: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368. DOI:10.1093/eurheartj/ehab368

Klasyfikatsiia ta standarty nadannia medychnoi dopomohy khvorym na arterialnu hipertenziiu Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy. Robocha hrupa z arterialnoi hipertenzii ukrainskoi asotsiatsii kardiolohiv. Arterialna hipertenziia. 2018;4(60):28-32. [In Ukrainian].

Sirenko YuM. Pro novi yevropeiski rekomendatsii z arterialnoi hipertenzii pislia yikh pershoi prezentatsii (komentar). Arterialna hipertenziia. 2018;3(59):19-22. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-11

Як цитувати

Гаман, І. О. (2022). Клінічне значення інсулінорезистентності та В-типу натрій-уретичного пептиду при структурному ремоделюванні лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (2(66), 50-54. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.9