Розширені резекції в лікуванні хворих із місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової залози та фактори ризику виникнення післяопераційних ускладнень

Автор(и)

  • В.М. Копчак Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України
  • К.В. Копчак Національний Інститут Раку, Міністерства охорони здоров’я України
  • Л.О. Перерва Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України
  • О.В. Дувалко Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України
  • В.В. Ханенко Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України
  • Н.Г. Давиденко Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.75-82

Ключові слова:

пухлини підшлункової залози, розширені резекції підшлункової залози, місцеворозповсюджені пухлини, саркопенія.

Анотація

Вступ. Унаслідок локорегіонарного росту та раннього системнимного розповсюдження аденокарциноми ПЗ ло- кальна інвазія магістральних судин та прилеглих органів, наявність віддалених метастазів часто обмежують резекта- бельність пухлини. Таким чином, розширені резекції пухлин ПЗ нерідко є єдиною можливістю на їх радикальне лі- кування [1]. Мета дослідження. Покращити результати лікування хворих з пухлинами підшлункової залози за рахунок ви- значення місця розширених резекцій у лікуванні хворих з місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової зало- зи, метаболічних факторів ризику виникнення післяопераційних ускладнень і летальності та розробити методи їх профілактики. Матеріали та методи. За період 2010–2017 рр. ми виконали 618 резекційних оперативних втручань у пацієнтів з аденокарциномою підшлункової залози: дистальна резекція виконана у 139 (22,5%) хворих, панкреатодуоденальна резекція – у 462 (74,8%), тотальна панкреатектомія – у 17 (2,7%). Розширені резекції виконані у 142 (23,0%) хворих: панкреатодуоденальні резекції – у 77 (54,2%), дистальні резекції – у 54 (38,0%), тотальні панкреатектомії – у 11 (7,8%). За даними КТ обстежено 87 хворих на наявність саркопенії: за даними TPI, саркопенія діагностована у 38 (43,7%) хворих, а за даними HUAC – у 35 (40,2%). Результати досліджень та їх обговорення. Ускладнення спостерігались у 182 пацієнтів (38,2%) при стандарт- них резекціях та у 58 (40,8%) у групі з розширеними резекціями (????2=0,3 p=0,57). Летальність склала 2,3%, померло 14 пацієнтів: 5 (3,5%) – після розширених резекцій та 9 (1,9%) – після стандартних резекцій (????2 = 1,3, p=0,25). Медіа- на виживаності та 5-річна загальна виживаність були недостовірно нижче у пацієнтів після розширених резекцій ніж після стандартних (21 місяць і 26% та 28 місяців і 29% відповідно, ????2 = 0,15, p=0,69). Наявність саркопенії як по HUAC, так і по TPI є достовірним фактором ризику виникнення післяопераційних ускладнень (????2 = 7,3, p=0,006 та ????2 = 4,47, p=0,03 відповідно, p<0,05). Висновки. Розширені резекції ПЗ є можливими і їх виконання може збільшити кількість радикально прооперо- ваних хворих. Летальність, рівень післяопераційних ускладнень, віддалені результати лікування після розширених резекцій ПЗ співставні зі стандартними резекціями. Саркопенія може бути використана для прогнозування та попе- редження виникнення післяопераційних ускладнень, а також для покращення селекції пацієнтів перед виконанням резекцій ПЗ при злоякісних новоутвореннях.

Посилання

Kaiser J, Hackert T, Buchler MW. Extended pancreatectomy: does it have a role in the contemporary management of pancreatic adenocarcinoma? Dig Surg. 2017;34:441-6. DOI: 10.1159/000478539.

Hartwig W, Gluth A, Hinz U, Koliogiannis D, Strobel O, Hackert T, et al. Outcomes after extended pancreatectomy in patients with borderline resectable and locally advanced pancreatic cancer. Br J Surg. 2016 Nov;103(12):1683-94. DOI: 10.1002/bjs.10221.

Sinn M, Bahra M, Denecke T, Travis S, Pelzer U, Riess H. Perioperative treatment options in resectable pancreatic cancer – how to improve long-term survival. World J of Gastrointest Oncol. 2016;8(3):248-57. DOI: 10.4251/wjgo. v8.i3.248.

Kasumova GG, Conway WC, Tseng JF. The role of venous and arterial resection in pancreatic cancer surgery. Ann Surg Oncol. 2018 Jan;25(1):51-8. DOI: 10.1245/s10434-016-5676-3.

Hartwig W, Vollmer CM, Fingerhut A, Yeo CJ, Neoptolemos JP, Adham M, et al. Extended pancreatectomy in pancreatic ductal adenocarcinoma: definition and consensus of the International Study Group for Pancreatic Surgery (ISGPS). Surgery 2014;156:1-14. DOI: 10.1016/i.surg.2014.02.009.

Petrucciani N, Debs T, Nigri G, Giannini G., Sborlini E, Kassir R, et al. Pancreatectomy combined with multivisceral resection for pancreatic malignancies: is it justified? Results of a systematic review. HPB. 2018 Jan;20(1):3-10. DOI: 10.1016/j.hpb.2017.08.002.

Joglekar S, Asghar A, Mott S, Johnson B, Button A, Clark E, et al. Sarcopenia is an independent predictor of complications following pancreatectomy for adenocarcinoma. J Surg Oncol. 2015 May;111(6):771-5. DOI: 10.1002/jso.23862.

Jones K, Gordon-Weeks A, Coleman C, Silva M. Radiologically determined sarcopenia predicts morbidity and mortality following abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis. World J Surg. 2017;41:2266-79. DOI: 10.1007/s00268-017-3999-2.

Klompmaker S, van Hilst J, Gerritsen SL, Adham M, Quer TA, Bassi C, et al. Outcomes after distal pancreatectomy with celiac axis resection for pancreatic cancer: A Pan-European retrospective cohort study. Annals of Surgical Oncology. 2018 May;25(5):1440-7. DOI: 10.1245/s10434-018-6391-z.

Selvaggi F, Mascetta G, Daskalaki D, Molin M, Salvia R., Butturini G. Outcome of superior mesentericportal vein resection during pancreatectomy for borderline ductal adenocarcinoma: results of a prospective comparative study. Langenbeck’s Arch Surg. 2014;399:659-65. DOI:10.1007/s00423-014-1194-6.

Ohgi K, Yamamoto Y, Sugiura T, Okamura Y, Ito T, Ashida R. Is pancreatic head cancer with portal venous involvement really borderline resectable? Appraisal of an upfront surgery series. Ann Surg Oncol. 2017 Sep; 24(9):2752-61. DOI: 10.1245/s10434-017-5972-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Копчак, В. ., Копчак, К., Перерва, Л. ., Дувалко, О. ., Ханенко, В. ., & Давиденко, Н. . (2022). Розширені резекції в лікуванні хворих із місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової залози та фактори ризику виникнення післяопераційних ускладнень. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (57), 75-82. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.75-82