Алгоритм лікування псевдокіст підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит

Автор(и)

  • О.Є. Каніковський Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра хірургії медично- го факультету №2
  • І.В. Павлик Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра хірургії медично- го факультету №2
  • І.В. Олійник Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра хірургії медично- го факультету №2
  • О.Л. Маховський Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра хірургії медично- го факультету №2

DOI:

https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.64-69

Ключові слова:

хронічний панкреатит, кісти підшлункової залози.

Анотація

Вступ. Кількість хворих із кістами підшлункової залози збільшується разом із зростанням числа гострого і хро- нічного панкреатиту. Більша їх кількість потребує хірургічного лікування в зв’язку з наявністю ускладнень: інфіку- вання, кровотечі, спонтанного розриву. Мета дослідження. Аналіз результатів лікування кіст підшлункової залози та розробка алгоритму їх лікування. Матеріали та методи. Проаналізовано результати хірургічного лікування 125 хворих з псевдокістами підшлун- кової залози, які лікувалися в клініці протягом 2000–2018 років. Всім хворим виконувалася комп’ютерна томографія, визначався тиск всередині кісти, а також рівень больового синдрому. Всі хворі залежно від гіпертензії були поділені на три групи. Результати досліджень та їх обговорення. У хворих на кісти підшлункової залози виконували внутрішню де- компресію (61), зовнішню декомпресію (29), внутрішньо-зовнішню декомпресію (18), резекційні методики (12), ен- доскопічну цистогастростомію (5). При неускладнених кістах підшлункової залози у 58,1% (73) були умови для за- стосування методик внутрішньої декомпресії та резекційних методик. Натомість у 47 хворих з ускладненими кістами були застосовані методики зовнішньої (29) або комбінованої декомпресії (18). Висновки. У випадку наявності розширеної головної панкреатичної протоки та чіткого зв’язку з просвітом кіс- ти таким хворим показані резекційні методи оперативного лікування. Зовнішня декомпресія при рівні гіпертензії 2–3 супроводжується у 34,4% формуванням зовнішньої панкреатичної нориці, яка у 13,8% не закривається самос- тійно. Внутрішня декомпресія не супроводжується збільшенням кількості післяопераційних ускладнень і летально- сті.

Посилання

Pan G, Wan MH, Xie KL, Li W, Hu WM, Liu XB, et al. Classification and management of pancreatic pseudocysts. Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(24):e960. DOI: 10.1097/MD.0000000000000960

Anderson MA, Akshintala V, Albers KM, et al. Mechanism, assessment and management of pain in chronic pancreatitis: Recommendations of a multidisciplinary study group. Pancreatology. 2016;16(1):83-94. DOI: 10.1016/j.pan.2015.10.015

Teo K, Johnson MH, Drewes AM, Windsor JA. A comprehensive pain assessment tool (COMPAT) for chronic pancreatitis: Development, face validation and pilot evaluation. Pancreatology. 2017;17:706-19. DOI: 10.1016/j.pan.2017.07.004

Pavlyk I, Kanikovskiy O, Oliinyk I. The severity of pancreatic fibrosis– independent factor for choosing of type of surgical treatment in patients with chronic pancreatitis. Pancreatology. 2018;18(4)Supplement:188. DOI: 10.1016/j.pan.2018.05.452

Datta J, Vollmer CM. Advances in surgical management of pancreatic diseases. Journal of Gastroenterolology of Clinics of North America. 2016;45(1):129-44. DOI: 10.1016/j.gtc.2015.10.002

Ito T, Ishiguro H, Ohara H, et al. Evidence-based clinical practice guidelines for chronic pancreatitis (2015). Journal of Gastroenterology. 2016;51(2):85-92. DOI: 10.1007/s00535-015-1149-x

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Як цитувати

Каніковський, О. ., Павлик, І. ., Олійник, І. ., & Маховський, О. . (2022). Алгоритм лікування псевдокіст підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (57), 64-69. https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.64-69