Зміни деяких біохімічних показників сироватки крові у разі дво- та шеститижневого застосування терапевтичних доз опіоїду та на ранніх термінах відміни препарату

Автор(и)

  • Ірина Володимирівна Вільхова Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Леся Ростиславівна Матешук-Вацеба Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Максим Валентинович Логаш Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.65.17

Ключові слова:

нирка, креатинін, сечовина, фосфор, кальцій, загальний білок, щури.

Анотація

Актуальним питанням сьогодення є безпека використання опіоїдів для лікування синдрому хронічного болю, що супроводжує низку соматичних захворювань. Більшість наркотиків або їх метаболітів виводяться через нирки і є однією з причин гострого та хронічного пошкодження нирок. Метою дослідження було порівняння деяких біохімічних показників сироватки крові щурів у разі дво- та шеститижневого введення терапевтичних доз налбуфіну та порівняння їх після відміни засобу на ранніх термінах застосування. Це дослідження виконане на 45 білих статево зрілих щурах-самцях масою 180–260 г. У сироватці крові піддослідних тварин визначали загальний білок, сечовину, креатинін, кальцій, фосфор. Статистичні обрахунки проводилися із використанням програмного забезпечення RStudio v. 1.1.442 та R Commander v.2.4-4. Показник білка у досліджуваних групах мав незначні коливання щодо контролю, проте спостерігалась тенденція до зниження через 2 тижні введення налбуфіну та до зростання як з другого по шостий тиждень, так і у разі відміни налбуфіну на ранніх термінах експерименту. Показник креатиніну сироватки зростав з другого по шостий тиждень експерименту як у разі шеститижневого введення засобу (у 2,23 раза перевищував показники контролю), так і у разі двотижневого введення налбуфіну з наступною чотиритижневою відміною (у 1,63 раза перевищував показники контролю). Сечовина сироватки зросла через 2 тижні та 6 тижнів введення налбуфіну, середнє значення становило (6,22±0,47 ммоль/л) та (7,63±0,74 ммоль/л) відповідно. Проте після відміни препарату показник знизився до показника контрольної групи. Кальцій сироватки крові щурів знизився через 2 тижні експерименту до значення 2,16±0,09 ммоль/л. Через 6 тижнів застосування налбуфіну, як і після відміни препарату, кальцій сироватки зріс до рівня показника контрольної групи і становив 2,39±0,09 ммоль/л та 2,46±0,05 ммоль/л відповідно. Показник фосфору сироватки зріс через 2 тижні експерименту і становив 2,42±0,05 ммоль/л. Через 6 тижнів введення налбуфіну та після відміни препарату показник знизився до значення 2,12±0,12 ммоль/л і 2,00±0,05 ммоль/л відповідно. Висновки. Застосування терапевтичних доз налбуфіну впродовж двох та шести тижнів, а також після відміни препарату не впливає на концентрацію загального білка сироватки крові щурів. У результаті дво- та шеститижневого застосування засобу виникає порушення азотовидільної функції нирки, а отже, і ураження ниркових тілець, котре спостерігається також упродовж чотирьох тижнів відміни препарату після його двотижневого застосування, про що свідчить тенденція до зростання показників сечовини та креатиніну через два тижні введення налбуфіну та достовірне збільшення показника креатиніну після відміни препарату. Двотижневе введення налбуфіну призводить до гіпокальциємії та гіперфосфатемії, що свідчить про порушення реабсорбційної функції нирок, тоді як подальше чотиритижневе введення препарату та відміна препарату – до нормалізації цих показників, окрім фосфору, котрий є знижений.

Посилання

Coluzzi F., Caputi F.F., Billeci D., Pastore A.L., Candeletti S., Rocco M., Romualdi P. Safe Use of Opioids in Chronic Kidney Disease and Hemodialysis Patients: Tips and Tricks for Non-Pain Specialists. Ther Clin Risk Manag. 2020; 16: 821–837. DOI: https://doi.org/10.2147/TCRM.S262843.

Vasylchenko V., Korol L., Kuchmenko O., Stepanova N. The oxidative status in patients with chronic kidney disease. Ukr. Biochem. J. 2020; 92(5): 70–77. DOI: 10.15407/ubj92.05.070.

Petejova N., Martinek A., Zadrazil J., Teplan V. Acute toxic kidney injury. Ren Fail. 2019; 41(1): 576–594. DOI: 10.1080/0886022X.2019.1628780.

Hassan R., Pike See C., Sreenivasan S., Mansor S.M., Müller C.P. and Hassan Z. Mitragynine Attenuates Morphine Withdrawal Effects in Rats – A Comparison With Methadone and Buprenorphine. Front. Psychiatry, 11: 411. 2020. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00411.

Logash M., Pokotylo P., Zboina B., Stępień R.B. Nalbuphine: some aspects of the research and applications. Medical Studies/ Studia Medyczne. 2017; 33(2): 146–154. DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2017.68710.

Vilkhova I. Biochemical parameters of blood and urine of rats at six-week administration of Nalbuphine. Reports of Morphology. 2021; 27(1): 12–16. DOI: https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2021-27(1)-02.

Ilesanmi O., Odewale T. Effect of classic soft drink Coca-Cola as a solvent in the administration of tramadol and diazepam on biochemical and histological changes in liver and kidney. Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis. 2020; 3(67): 33–41. DOI: https://doi.org/10.31450/ukrjnd.3(67).2020.06.

Mallappalli M., Sabu J., Friedman E., Salifu M. What Do We Know about Opioids and the Kidney? Int J Mol Sci. 2017; 18(1): 223. DOI: 10.3390/ijms18010223.

Vilkhova I., Mateshuk-Vatseba L., Logash M., Kantser O. Biochemical parameters of the rat’s blood under chronic opioid exposure. World of Medicine and Biology. 2021; 3(77): 199–203. DOI:10.26724/2079-8334-2021-3-77-199-203.

Zupanets I.A., Mysyureva S.V., Propysnova V.V. Klinicheskaya laboratornaya diagnostika: metody issledovaniya. Khar’kov. 2005. 200 s. [in Russian].

Afarinesh M.R., Haghpanah T., Divsalar K., Dehyadegary E., Shaikh-Aleslami A., Mahmoodi M. Changes in serum biochemical factors associated with opium addiction after addiction desertion. Addict Health. 2014; 6 (3–4): 138–145.

Atici S., Cinel I., Cinel L., Doruk N., Eskandari G., Oral U. Liver and kidney toxicity in chronic use of opioids: an experimental long-term treatment model. J Biosci. 2005 Mar; 30(2): 245–52. DOI: 10.1007/BF02703705.

Sumathi T., Niranjali D.S. Effect of Bacopa monniera on liver and kidney toxicity in chronic use of opioids. Phytomedicine. 2009; 16(10): 897–903. DOI: 10.1016/j.phymed.2009.03.005.

He Q., Su G., Liu K., Zhang F., Jiang Y., Gao J., Liu L., Jiang Z., Jin M., Xie H. Sex-specific reference intervals of hematologic and biochemical analytes in Sprague-Dawley rats using the nonparametric rank percentile method. PLoS One. 2017 Dec 20; 12(12): e0189837. DOI: 10.1371/journal.pone.0189837. PMID: 29261747; PMCID: PMC5738108.

Kouros D., Tahereh H., Mohammadreza A., Minoo M.Z. Opium and heroin alter biochemical parameters of human’s serum. Am J Drug Alcohol Abuse. 2010; 36(3): 135–9. DOI: 10.3109/00952991003734277.

Elnimr T., Hashem A., Assar R. Heroin dependence effects on some major and trace elements. Biol Trace Elem Res. 1996; 54(2): 153–62. DOI: 10.1007/BF02786262.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-19

Як цитувати

Вільхова, І. В., Матешук-Вацеба, Л. Р., & Логаш, М. В. (2022). Зміни деяких біохімічних показників сироватки крові у разі дво- та шеститижневого застосування терапевтичних доз опіоїду та на ранніх термінах відміни препарату. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (65), 97-102. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.65.17