Вплив надлишкової маси тіла на прегравідарному етапі на динаміку показників вуглеводного та ліпідного обмінів у жінок під час вагітності

Автор(и)

  • Леся Ростиславівна Максименко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.65.10

Ключові слова:

вагітність, надлишкова маса тіла, вуглеводно-ліпідний обмін, інсулінорезистентність, гестаційне збільшення маси тіла.

Анотація

Вступ. Під час вагітності в організмі жінки відбуваються метаболічні зміни, необхідні для розвитку плода, які тісно пов’язані як із прегравідарною вагою, так і з гестаційним збільшенням маси тіла (ГЗМТ). Мета дослідження – проаналізувати динаміку обміну вуглеводів та ліпідів у вагітних з надлишковою масою тіла на прегравідарному етапі із врахуванням рівня ГЗМТ. Матеріали та методи. Обстежено 68 вагітних із надлишковим та 49 з нормальним індексом маси тіла (ІМТ) до вагітності. Проводили антропометрію, розраховували ІМТ (кг/м2), рівень ГЗМТ, відсоток жирової маси тіла на основі спектральної біоімпедансометрії, визначали сироваткові рівні глюкози натще та постпрандіальної, інсуліну, розрахували індекс інсулінорезистентності (ІР) (НОМО-IR), рівні тригліцеридів (ТГ), загального холестерину (ЗХ), ліпопротеїдів високої, низької та дуже низької щільності (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ). Матеріал обробляли статистично за допомогою пакету статистичного аналізу на базі Microsoft Excel та «Statistica 12.0» (StatSoft Inc.,USA). Результати досліджень та їх обговорення. У вагітних із надлишковим ІМТ уже у першому триместрі встановлено вищі концентрації глюкози натще, інсуліну, HOMO-IR, ТГ, ЛПНЩ і ЛПДНЩ порівняно з нормоваговими вагітними (p<0,05). Рекомендоване ГЗМТ у цій групі жінок спричинює розвиток компенсаторної гіперінсулінемії на фоні нормального рівня глюкози в крові, зростання концентрації ТГ, ЗХ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ до кінця вагітності, однак із значно нижчими темпами порівняно з групою жінок з нормальним ІМТ. При надлишковому ГЗМТ стан гіперглікемії на тлі високого НОМО-IR, значне посилення гіпертригліцеридемії та гіпер /дисліпідемії у третьому триместрі вказує про початок розвитку метаболічної декомпенсації. Висновки. Надлишкове ГЗМТ асоціюється з розвитком патологічної ІР, гіпертригліцеридемії та гіпер/дисліпідемії на фоні існуючої ІР на прегравідарному етапі, що є патогенетичним підгрунтям енергетичної дисфункції і зниження адаптаційної здатності організму матері до вагітності.

Посилання

World Health Organization [Internet]. Geneva: WHO; c2020 [cited 2020 Dec 2]. Obesity and overweight; [about 1 screen]. URL: https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.

Kampmann U., Knorr S., Fuglsang J., Ovesen P. Determinants of maternal insulin resistance during pregnancy: an updated overview. J Diab Resear. 2019; article ID 5320156:9.

Santos S., Voerman E., Amiano P., Barros H., Beilin L.J,. et al. Impact of maternal body mass index and gestational weight gain on pregnancy complications: an individual participant data meta-analysis of European, North American and Australian cohorts. BJOG. 2019; 126:984-95.

Delhaes F., Giza S.A., Koreman T., Eastabrook G., McKenzie C.A. et al. Altered maternal and placental lipid metabolism and fetal fat development in obesity: Current knowledge and advances in non-invasive assessment. Placenta. 2018; 69:118-24.

Parrettini S., Caroli A,. Torlone E. Nutrition and metabolic adaptations in physiological and complicated pregnancy: focus on obesity and gestational diabetes. Front Endocrinol. 2020; 11:611929.

Catalano P.M., Shankar K. Obesity and pregnancy: mechanisms of short term and long term adverse consequences for mother and child. 2017. BMJ; 8(356):j1.

Eppel D., Feichtinger M., Lindner T., Kotzaeridi G., Rosicky I. et al. Association between maternal triglycerides and disturbed glucose metabolism in pregnancy. Acta Diabetol. 2021; 58:459-65.

Bozkurt L., Göbl C.S., Hörmayer A.T., Luger A. Pacini G. et al. The impact of preconceptional obesity on trajectories of maternal lipids during gestation. Sci. Rep. 2016;6:29971.

Ostafiichuk S.O., Prudnikov P.M., Volosovskiy P.R., Henyk N.I. Carbohydrate and lipid metabolisms in pregnant women with excessive gestational weight gain. Svit biolohiyi i medytsyny. 2022; 1(79):113-7.

Ishaku S.M., Karima T., Oboirien K.A., Innocent A.P., Lawal O. et al. Metabolic syndrome following hypertensive disorders in pregnancy in a low-resource setting: A cohort study. Pregnancy hypertension. 2021; 25:129-35.

Ostafiichuk S.O. Dynamics of carbohydrate metabolism in pregnant women with different pre-pregnancy body weight. Bukovynian Medical Bulletin. 2019; 2 (90): 22-9. [In Ukrainian].

Vernini J.M., Nicolosi B.F., Arantes M.A., Costa R.A., Magalhães C.G. et al. Metabolic syndrome markers and risk of hyperglycemia in pregnancy: a cross-sectional cohort study. Sci Rep. 2020;10:21042.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-16

Як цитувати

Максименко, Л. Р. (2022). Вплив надлишкової маси тіла на прегравідарному етапі на динаміку показників вуглеводного та ліпідного обмінів у жінок під час вагітності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», (1 (65), 57-61. https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.65.10