Приходько, О. О. «Структурна перебудова паренхіми селезінки при клітинній дегідратації». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68), Жовтень 2023, с. 214-9, doi:10.32782/2415-8127.2023.68.36.