Муравйов, П. Т., Б. С. Запорожченко, І. Є. Бородаєв, А. А. Горбунов, В. Г. Шевченко, і Г. Т. Ісмаїлов. «Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68), Жовтень 2023, с. 85-91, doi:10.32782/2415-8127.2023.68.15.