Гаджега, В. М. «Інструментальна діагностика ішемічних порушень кінцівки при артеріо-венозних норицях для гемодіалізу». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(68), Жовтень 2023, с. 18-22, doi:10.32782/2415-8127.2023.68.3.