Петрик, К. Ю., М. М. Лешко, О. С. Паламарчук, і Т. Ю. Фекета. «Математичне моделювання залежності між параметрами ВСР та показниками компонентного складу тіла у дітей молодшого шкільного віку». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 1(67), Травень 2023, с. 80-84, doi:10.32782/2415-8127.2023.67.14.