Лях, О. І. «Патогенетичні механізми хронічного обструктивного захворювання легень у коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина», вип. 2(66), Грудень 2022, с. 87-92, doi:10.32782/2415-8127.2022.66.16.