[1]
П. Т. Муравйов, Б. С. Запорожченко, І. Є. Бородаєв, А. А. Горбунов, В. Г. Шевченко, і Г. Т. Ісмаїлов, «Результати розширених панкреатодуоденальних резекцій з приводу злоякісних новоутворень панкреатобіліарної зони в умовах холемії», med, вип. 2(68), с. 85-91, Жов 2023.