[1]
О. І. Лях, «Патогенетичні механізми хронічного обструктивного захворювання легень у коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою», med, вип. 2(66), с. 87-92, Груд 2022.